Souhlas s užíváním výročních zpráv

V souladu s Podmínkami používání těchto webových stránek se vylučuje a je zakázáno užívat fotografie obsažené ve výročních zprávách umístěných na shora uvedených stránkách pro jiné než výhradně vlastní osobní a nekomerční účely a tyto fotografie rozmnožovat, upravovat, měnit, přetvářet či jinak do fotografií obsažených ve výročních zprávách zasahovat a tyto zásahem dotčené fotografie rozmnožovat. Obsah výročních zpráv včetně fotografií můžete zobrazovat na obrazovce počítače nebo mobilního telefonu, můžete si tisknout jednotlivé stránky na papír (avšak nikoliv pořizovat jejich fotokopie) a tyto stránky ukládat v elektronické podobě na disku nebo ve svém mobilním telefonu (avšak nikoliv na serveru či jiném paměťovém médiu zapojeném do sítě) výhradně pro své vlastní osobní a nekomerční účely.

Souhlasím s uvedenými podmínkami užívání výroční zprávy.

Ano   Ne

Příprava náhledu

  Sazka

  Sazka
  (2011-2012)

  Skupina PPF vyhledává společnosti, které potřebují restrukturalizovat a kde chybí silné finanční zázemí či kvalitní management. Zajímá se primárně o investice od 100 milionů euro výše. Tyto podmínky dlouhodobě splňovala společnost Sazka a.s., která se v posledních letech řízení Alešem Hušákem (2010-2011) začala propadat do platební neschopnosti.

  PPF se stala významným věřitelem a nakonec musela spolu s dalšími věřiteli zabránit jednak cílenému zničení značky Sazka, jednak nepřátelskému převzetí od skupiny provozující konkurenční loterijní činnost. Sazka během tohoto kritického období na jaře a v létě 2011 skončila v konkurzu, nicméně skupinám PPF a KKCG se následně podařilo nejvyšší nabídkou v soutěži vyhlášené insolvenčním správcem získat Sazku do svého vlastnictví. Během jednoho roku akcionáři dokázali obnovit ztracenou důvěru v tuto tradiční značku, vrátit tržní podíl nad 90 % a ze ztráty společnost opět přivést do zisku. PPF se na podzim 2012 s KKCG dohodla, že jí s významným zhodnocením své investice odprodá svůj 50% podíl. Naproti tomu, PPF získala na podzim 2013 koupí podílu ve společnosti Lindus Services Limited od KKCG kontrolu nad libeňskou víceúčelovou halou, O2 arenou.

  Sazka do 3/ 2011 – pro PPF zajímavá investiční příležitost

  Skupina PPF vyhledává společnosti, které potřebují restrukturalizovat a kde chybí silné finanční zázemí či kvalitní management. Zajímá se primárně o investice od 100 milionů euro výše. Tyto podmínky dlouhodobě splňovala společnost Sazka a.s., která se v minulých letech začala propadat do platební neschopnosti.

  Značky Sazka a Sportka se od roku 1956, kdy byl založen státní podnik na kursové sázky a loterie, staly v Československu synonymem pro kursové a loterijní hry. S příchodem konkurenčního prostředí v 90. letech si právě díky silné značce a distribuční síti Sazka udržela dominantní postavení na trhu. Díky oblíbeným loteriím, zejména nejpopulárnější Sportce, zaujímala ještě v roce 2010 Sazka 90 % domácího trhu sázkových a loterijních her.

  Na jednu stranu se tedy jednalo o firmu a značku nadále perspektivní, na stranu druhou nebylo tajemstvím, že provoz společnosti sebou nese příliš vysoké náklady a prostředky nejsou vynakládány účelně. Management nebyl ze strany majitele, tedy sportovních svazů a organizací, prakticky dozorován. Strategickou chybou se pak stala investice do víceúčelové haly ve Vysočanech. I kdyby náklady na stavbu přesahující 7 mld. nebyly přemrštěné, nemohly by výnosy z pronájmu haly přivést tento projekt do zisku. Proto i přes růst výnosů ze sázkových a loterijních aktivit v letech 2005-2008 naopak příspěvky sportovním svazům a organizacím klesaly, což dokazují i samotnou Sazkou publikovaná data.

  PPF sledovala rostoucí potíže se splácením závazků společnosti Sazka a.s., které začaly být zjevné v roce 2009. O rok později, v prosinci 2010, už Sazka finanční potíže sama přiznala. Na jednu stranu atraktivní značka a silná distribuční síť, na stranu druhou hrozící platební neschopnost. Pro PPF zajímavá příležitost ke zhodnocení pohledávek. Proto se Skupina PPF rozhodla investovat a převzala pohledávky, které za Sazkou shromáždil Radovan Vítek. To uskutečnila v březnu 2011 a jednalo se o objem pohledávek v řádu miliard korun. PPF prohlásila, že chce restrukturalizaci Sazky, její finanční konsolidaci a návrat k rozvoji, včetně podpory sportu.

  Pod tlakem platební neschopnosti však A. Hušák podal 25. 3. 2011 insolvenční návrh, takže PPF se musela nové situaci navzdory původním plánům přizpůsobit. V předběžném věřitelském výboru o pěti členech je zastoupena i skupina PPF.

  Shrnutí první fáze:

  • Na jednu stranu atraktivní značka a silná distribuční síť, na stranu druhou platební neschopnost. Sazka je pro PPF zajímavá příležitost ke zhodnocení pohledávek.
  • PPF chce restrukturalizaci Sazky, její finanční konsolidaci a návrat k rozvoji, včetně podpory sportu.
  • A. Hušák však podává insolvenční návrh.

  3/2011 - 5/2011 Boj o Sazku

  Už během let 2009-2010 tržby Sazky poměrně výrazně klesají. Během prvního čtvrtletí 2011 pak hry Sazky dramaticky ztrácí své sázející a tržby padají už o desítky procent. Na vině je nejprve platební neschopnost. Vítěz Jackpotu ve výši přes 100 milionů korun už dva měsíce čeká na výplatu. Nervózní trafikanti, představující se 6600 provozovnami základ prodejní sítě Sportky a dalších her, se bojí vyplácet výhry nad 1000 korun, protože by své peníze od Sazky už nemuseli nikdy vidět. Konkurenční Fortuna připravuje loterii obdobnou Sportce.

  V dubnu se napětí v Sazce prohlubuje. Fortuna ze skupiny Penta přetahuje Sazce klíčové zaměstnance, kterým jejich vlastní generální ředitel A. Hušák ruší konkurenční doložky. „Upřímně řečeno, situace Sazky nám určitě nahrává,“ říká do médií generální ředitel Fortuny Jiří Bunda a vysvětluje: „Naší strategií je nyní jít po dobrých prodejních místech Sazky.“ Fortuna při vyhledávání prodejních míst podle něj reaguje na aktuální situaci Sazky, nikoliv na jednání mateřské společnosti Penta, která nabídla vedení Sazky spolu se společností E-Invest pomoc. „Nejdříve bylo naší strategií se od Sazky odlišit. S posledním vývojem na trhu se ale ukazuje, že bude naopak nejlepší se hrám Sazky přiblížit,“ prohlásil Bunda 6. 5. 2011 (HN, LN).

  Další ránu uštědřuje Sazce Ministerstvo financí, které jí hrozí odebráním licence kvůli neplnění závazků vůči výhercům.

  Mezitím se Penta ve spolupráci s Ulčákovým E-Investem a A. Hušákem pokouší využít krizové situace a prostřednictvím společnosti Gladiolus nabízí Sazce půjčku ve výši cca 2,5 mld., jejíž poskytnutí je však podmíněno defacto ovládnutím podniku těmito třemi osobami. Tím jsou ohroženy věřiteli investované miliardy do půjček a dluhopisů Sazky. Věřitelský výbor proto tento návrh odmítá. Vedení Sazky ve spolupráci s některými akcionáři paralelně pracuje na tvorbě fiktivních pohledávek s cílem ovládnout věřitelský výbor.

  K agónii Sazky však přispívají nejen nepřátelské kroky v managementu ve prospěch Fortuny a v neprospěch Sazky. Právě neochota a neschopnost akcionářů Sazky jednat s věřiteli o reorganizaci vede k rozhodnutí věřitelů poslat Sazku do konkursu (27. 5. 2011). V jeho rámci přebírá dispoziční oprávnění s majetkem Sazky a tím také faktickou kontrolu nad podnikem insolvenční správce.

  Shrnutí druhé fáze:

  • Sázení u Sazky upadá, Fortuna ze skupiny Penta přiznává, že agonie Sazky jí v byznyse pomáhá.
  • Konkurence (Penta, E-Invest) za podpory managementu zároveň nabízí půjčku, díky které by obešla insolvenční zákon a Sazku zcela ovládla.
  • Ministerstvo financí hrozí Sazce odebráním licence.
  • Akcionáři nejsou schopni s věřiteli jednat o reorganizaci.
  • Poslední šancí na záchranu značky Sazky a jejího byznysu je konkurs, ten je na návrh věřitelů schválen a řízení podniku se ujímá insolvenční správce.

  6/2011 - 7/2011 zachraňte Sazku!

  PPF se rozhodla, že nebude nečinně přihlížet rozpadu loterijního byznysu Sazky. Skupina PPF proto ve spolupráci s KKCG, dalším významným věřitelem, podpořila kroky k záchraně značky a aktivit Sazky:

  • PPF spustila masívní kampaň „Zachraňte Sazku“, kterou komunikovala zájem na ozdravení společnosti a navrhla garance pro distributory, kteří v panice utíkali ke konkurenci.
  • PPF poskytla Sazce provozní úvěr až do výše 500 mil. Kč, aby byla schopna dalšího provozu.

  Sazka se dostává na dno v květnu, kdy její tržby klesají na pětinu obvyklé úrovně. Ovšem už v červnu se pozitivně projevují první kroky záchranného plánu, což dokladuje i vyjádření generálního ředitele největšího konkurenta – společnosti Fortuna ze skupiny Penta: „Krize Sazky svědčí firmě Fortuna. Od vyhlášení úpadku Sazky akcie Fortuny nejdříve posílily skoro o čtvrtinu. Minulý týden, když Fortuna oznámila, že je ochotna koupit jádro Sazky za dvě až 2,5 miliardy korun, vylétly její akcie na rekordy kolem 150 korun. Včera se situace obrátila: Sazka oznámila, že jí po získání úvěru a zaplacení dluhů začaly opět stoupat tržby. A hned to pocítila i Fortuna: ztratila na burze skoro sedm procent,“ citovaly HN 7. 6. Jiřího Bundu.

  Dosavadní spojenci A. Hušáka se rozhodli, že se jej zbaví a nechají přes předsedu ČSTV Pavla Kořana odvolat z vedení a orgánů Sazky. V červenci 2011 na to A. Hušák reaguje tak, že stahuje své odvolání proti rozhodnutí o konkursu na Sazku. Gladiolus (Penta, E-Invest) na svém odvolání trvá.

  Vrchní soud dne 20. 7. 2011 potvrzuje rozhodnutí o konkursu. Rozhodnutí je nyní pravomocné a je tedy možné zahájit prodej majetku Sazky.

  Shrnutí třetí fáze, Zachraňte Sazku:

  • PPF spouští kampaň Zachraňte Sazku, aby obnovila zájem veřejnosti o Sportku a další hry Sazky a udržela si důvěru distribuční sítě, především trafikantů.
  • PPF poskytuje Sazce provozní úvěr až do výše 500 mil. Kč, ta začíná v plné výši opět vyplácet výhry.
  • Vrchní soud potvrzuje rozhodnutí o konkursu, je tedy možné zahájit prodej majetku Sazky.

  8/2011-9/2012 vstup PPF do loterijního byznysu

  Platnost rozhodnutí o konkursu umožnila konkursnímu správci zahájit prodej majetku Sazky. Díky zachování značky Sazka a udržení jejího klíčového loterijního byznysu v chodu existovala naděje na její nový rozvoj.

  V září skupiny PPF a KKCG v poměru 50:50 kupují loterijní byznys Sazky za 3,81 mld. Kč, tedy za nejvyšší nabídku v soutěži, které se účastnily další dvě společnosti. Podmínky veřejné soutěže nastavené insolvenčním správcem a schválené soudcem přitom byly koncipovány tak, aby maximálně ochránily zájmy věřitelů. Insolvenční správce postupoval ve snaze prodat podnik co nejrychleji, protože čas hrál na trhu proti Sazce, zejména novou loterií od Fortuny. Jeho záměrem bylo zajistit, aby se do soutěže nedostali fiktivní zájemci, jejichž jediným cílem mělo být zdržení tendru. Proto správce nastavil vysokou nevratnou kauci pro vítěze (0,5 mld. Kč) a pokutu v případě, že by se transakce neuskutečnila kvůli neschválení Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže (1,5 mld. Kč).

  Původně souhlasné stanovisko České spořitelny ve věřitelském výboru se v září změnilo v ostrý nesouhlas, a to jak s podmínkami tendru, tak s jeho výsledkem, a to i přesto, že ČS měla zástupce ve věřitelském výboru a se všemi dosavadními rozhodnutími, včetně podmínek tendru při jeho vyhlášení, souhlasila. Vyšlo najevo, že mezi významné klienty České spořitelny patří Fortuna. Právě Fortuna, financovaná ČS, byla přímo zainteresovaná na pádu aktivit Sazky. Nyní však už bylo jasné, že značka a byznys Sazky naději na záchranu mají. S novým silným vlastníkem mohla být pozice Sazky jako jedničky na trhu opět upevněna.

  Soudy prokázaly, že byl celý postup v souladu s insolvenčním zákonem i další legislativou. Hlavního cíle – ochránit pohledávky věřitelů a maximalizovat jejich uspokojení – bylo dosaženo, mimo jiné i díky tomu, že se podařilo udržet Sazku jako životaschopné aktivum. Dnes lze s odstupem času říci, že záměr konkursního správce vyšel a rychle prodaná Sazka nejvyšší nabídce, která splnila přísná kritéria, navrátila část peněz věřitelům a zároveň přinesla investice do obnovy značky Sazka a jejích her.

  To nic nemění na smutné skutečnosti, že sportovci jsou v boji o Sazku těmi poraženými. Svazy jako vlastníci Sazky nedokázaly zvládnout management společnosti, jejich funkcionáři se neuměli dohodnout ani s věřiteli na restrukturalizaci, a obří dluhy je tak nakonec o jejich majetek připravily. Budoucí úspěšnost této „nové“ Sazky ovšem může být z části i nadějí pro sportovce. Čím úspěšnější bude, tím vyšší bude výnos pro veřejně prospěšné účely (počítaný jako 20 % z rozdílu mezi výnosy a vyplacenými výhrami).

  Shrnutí čtvrté fáze, vstupu PPF do loterijního byznysu:

  • PPF spolu s KKCG kupují v soutěži za nejvyšší nabídku – 3,81 mld. Kč – loterijní byznys Sazky. Věřitelé zabránili likvidaci majetku Sazky a jsou aspoň částečně uspokojováni.
  • Záměr zachránit značku Sazky a její byznys se podařil, Sazka během podzimu výrazně posílila a udržela si vedoucí postavení na trhu.
  • Poraženými zůstávají bohužel sportovci, jejichž funkcionáři nechali přivést Sazku na buben. Dobré výsledky Sazky aspoň dávají šanci na zachování částečné podpory sportu. Loterijní daň ve výši 20% výnosu je příjmem státu, který jej může využít i ve prospěch sportovců.

  1/2012 – 12/2012 zhodnocení podílu a jeho odprodej partnerovi KKCG

  V lednu 2012 už bylo možné konstatovat, že roční boj o záchranu Sazky byl úspěšný. „Sazka přežila pád a sílí. Konkurenti šanci nevyužili,“ konstatovaly 13. 1. 2012 HN a uvedly data z trhu dokumentující trend: „Při posledním losování vsadili klienti Sazky na její nejúspěšnější hru Sportka 32,5 milionu korun. Vklady do obdobné hry Loto konkurenční Fortuny činí necelé 2,5 milionu korun, do Tip6ky společnosti Tipsport jen 654 tisíc. (…) Zatímco tržby Sazky z loterií jdou od léta setrvale nahoru, Tip6ka stagnuje. A Loto, jemuž se nejlépe dařilo na podzim, nyní naopak ztrácí.“

  Během roku 2012 se vlastníkům podařilo obnovit důvěru jak veřejnosti, tak distribuční sítě v restrukturalizovanou, a přitom tradiční Sazku. Řadou strategických i operativních opatření se podařilo po ztrátě v krizovém roce 2011 společnost dostat v roce 2012 zpět do zisku. Sazka získala novou perspektivu svého rozvoje. Skupiny PPF a KKCG se na podzim 2012 dohodly, že PPF odprodá svůj 50% podíl skupině KKCG. Čistý zisk skupiny PPF z prodeje činil 209 milionů euro.

  Člen vrcholového vedení PPF Martin Štefunko k tomu v říjnu 2012 uvedl: „Z pohledu PPF jde o správné investiční rozhodnutí. Během jednoho roku se nám podařilo obnovit důvěru v Sazku, která dnes opět ovládá více než 90 % loterijního trhu, a podíl PPF tak velmi dobře zhodnotit. Věříme, že KKCG bude Sazku dál úspěšně rozvíjet.“

  11/ 2013 - PPF bude dále rozvíjet O2 arenu

  Skupina PPF se dohodla s KKCG na odkupu 50 % ve společnosti Lindus Services Limited, která kontroluje společnost Bestsport Arena, a.s. Ta je provozovatelem libeňské víceúčelové haly, náklady na jejíž výstavbu patřily mezi hlavní faktory, které přivedly Sazku do insolvence.

  Víceúčelová hala, která působí po názvem O2 arena, patří k nejmodernějším halám v Evropě s kapacitou až 18 tisíc míst. O2 arena je každoročně dějištěm desítek špičkových sportovních a kulturních událostí, na kterých přivítá stovky tisíc lidí ročně.

  Zpět na případové studie