Souhlas s užíváním výročních zpráv

V souladu s Podmínkami používání těchto webových stránek se vylučuje a je zakázáno užívat fotografie obsažené ve výročních zprávách umístěných na shora uvedených stránkách pro jiné než výhradně vlastní osobní a nekomerční účely a tyto fotografie rozmnožovat, upravovat, měnit, přetvářet či jinak do fotografií obsažených ve výročních zprávách zasahovat a tyto zásahem dotčené fotografie rozmnožovat. Obsah výročních zpráv včetně fotografií můžete zobrazovat na obrazovce počítače nebo mobilního telefonu, můžete si tisknout jednotlivé stránky na papír (avšak nikoliv pořizovat jejich fotokopie) a tyto stránky ukládat v elektronické podobě na disku nebo ve svém mobilním telefonu (avšak nikoliv na serveru či jiném paměťovém médiu zapojeném do sítě) výhradně pro své vlastní osobní a nekomerční účely.

Souhlasím s uvedenými podmínkami užívání výroční zprávy.

Ano   Ne

Příprava náhledu

  TV Nova

  Za necelé dva roky se skupině PPF podařilo uskutečnit zásadní restrukturalizaci největší soukromé televizní stanice v České republice TV NOVA, jejímž výsledkem byl vysoce úspěšný odchod ze společnosti, když byla v roce 2004 TV NOVA prodána koncernu CME, přední vysílací skupině v regionu CEE.

  Shrnutí

  Transakce týkající se TV NOVA byla pro PPF vysoce úspěšným završením její přímé investice typu private equity do této televizní stanice. TV NOVA, komerční televizní stanice vysílající na českém trhu, byla koupena, restrukturalizována a prodána v průběhu dvou let. Výsledkem transakce byl příchod Jiřího Šmejce do vrcholového vedení skupiny PPF a v roce 2005 se Jiří Šmejc stal akcionářem skupiny PPF.

  Profil

  • TV NOVA je první soukromou českou televizní stanicí, která začala celoplošně vysílat v roce 1994.
  • V současné době je největší komerční televizní stanicí v České republice a jednou z nejúspěšnějších a nejziskovějších televizí v regionu CEE.
  • TV NOVA pokrývá 98 % ze zhruba 10 milionů obyvatel České republiky a úspěšně využila digitalizace televizního vysílání k expanzi do dalších kanálů.

  Úspěšná transformace

  • Skupina PPF převzala kontrolu nad TV NOVA v roce 2002 a zahájila v ní restrukturalizaci s cílem najít pro ni do dvou až čtyř let vhodného strategického partnera.
  • Pomocí finančních zdrojů a obchodních i manažerských zkušeností se skupině PPF podařilo podnikání TV NOVA stabilizovat a podstatně zvýšit její sledovanost, a to díky:
   • posílení finanční pozice společnosti
   • vyřešení právních problémů
   • restrukturalizaci pořizování programového obsahu a reklamy
   • konsolidaci vlastnické struktury
   • zvýšení ratingů
  • V roce 2004, po úspěšném završení transformace TV NOVA, byl 100% podíl ve společnosti prodán společnosti CME. Touto transakcí získali akcionáři PPF 3,5 milionu akcií CME a stali se druhým největším akcionářem CME s 11% ekonomickým podílem v době odchodu, díky němuž skupina PPF získala přístup na lukrativní mediální trhy v oblasti CEE.

  Podmínky transakce

  Datum akvizice - Červen 2002
  Datum prodeje - Květen 2005
  Ocenění při odchodu - 20 205 mil. Kč: vypořádáno úhradou peněžní částky ve výši 16 469 mil. Kč a 3,5 mil. akcií CME (jež v době odchodu ze společnosti představovaly 11% podíl)

  Zpět na případové studie