Souhlas s užíváním výročních zpráv

V souladu s Podmínkami používání těchto webových stránek se vylučuje a je zakázáno užívat fotografie obsažené ve výročních zprávách umístěných na shora uvedených stránkách pro jiné než výhradně vlastní osobní a nekomerční účely a tyto fotografie rozmnožovat, upravovat, měnit, přetvářet či jinak do fotografií obsažených ve výročních zprávách zasahovat a tyto zásahem dotčené fotografie rozmnožovat. Obsah výročních zpráv včetně fotografií můžete zobrazovat na obrazovce počítače nebo mobilního telefonu, můžete si tisknout jednotlivé stránky na papír (avšak nikoliv pořizovat jejich fotokopie) a tyto stránky ukládat v elektronické podobě na disku nebo ve svém mobilním telefonu (avšak nikoliv na serveru či jiném paměťovém médiu zapojeném do sítě) výhradně pro své vlastní osobní a nekomerční účely.

Souhlasím s uvedenými podmínkami užívání výroční zprávy.

Ano   Ne

Příprava náhledu

ČD - Telematika a.s.

ČD - Telematika a.s. je významným dodavatelem internetových, datových a hlasových služeb, stejně jako činností v oblasti správy, údržby i výstavby optických infrastruktur.

Poskytuje rovněž servis kontaktního centra, nabízí svým zákazníkům systémovou integraci, diagnostiku i analýzu dat nebo služby v oblasti kybernetické bezpečnosti. Od svého založení v roce 1994 si vybudovala pozici jednoho z největších dodavatelů velkoobchodních telekomunikačních služeb. ČD - Telematika je stabilní společností s více než 500 zaměstnanci. Společnost dlouhodobě investuje do výstavby a provozu vlastní optické infrastruktury, druhé nejrozsáhlejší na území České republiky, kterou tvoří stabilní páteřní síť v délce 3 500 kilometrů.

Podíl skupiny PPF je 29,04 %

 

ČD - Telematika
Pernerova 2819/2a
130 00 Praha 3

www.cdt.cz 

Zpět na portfolio