Souhlas s užíváním výročních zpráv

V souladu s Podmínkami používání těchto webových stránek se vylučuje a je zakázáno užívat fotografie obsažené ve výročních zprávách umístěných na shora uvedených stránkách pro jiné než výhradně vlastní osobní a nekomerční účely a tyto fotografie rozmnožovat, upravovat, měnit, přetvářet či jinak do fotografií obsažených ve výročních zprávách zasahovat a tyto zásahem dotčené fotografie rozmnožovat. Obsah výročních zpráv včetně fotografií můžete zobrazovat na obrazovce počítače nebo mobilního telefonu, můžete si tisknout jednotlivé stránky na papír (avšak nikoliv pořizovat jejich fotokopie) a tyto stránky ukládat v elektronické podobě na disku nebo ve svém mobilním telefonu (avšak nikoliv na serveru či jiném paměťovém médiu zapojeném do sítě) výhradně pro své vlastní osobní a nekomerční účely.

Souhlasím s uvedenými podmínkami užívání výroční zprávy.

Ano   Ne

Příprava náhledu

PPF Life Insurance

PPF Life Insurance je aktivním účastníkem trhu životního pojištění v Rusku.

Skupina PPF působí na pojistném trhu střední a východní Evropy a zemí SNS více než 20 let. Během této doby se na trhu etablovala jako zkušená a profesionální pojišťovací společnost. Mezi její úspěšné projekty patří restrukturalizace České pojišťovny, jedné z nejstarších evropských pojišťoven. Díky optimalizaci obchodních procesů dokázala Česká pojišťovna úspěšně zvýšit kvalitu služeb zákazníkům, dlouhodobě si uchovat vedoucí pozici na českém pojistném trhu a vstoupit na trhy v řadě zemí včetně Ruska.

Společnost PPF Life Insurance rovněž dosáhla značných úspěchů. Za 17 let provozu se společnost, která v roce v roce 2002 začínala prakticky „od nuly“ jako dceřiná společnost České pojišťovny, stala jedním z aktivních účastníků v odvětví životního pojištění a pevně obsadila vlastní segment pojišťovacího trhu.

V polovině roku 2019 byla společnost PPF Life Insurance mezi prvními dvaceti v žebříčku ruských pojišťoven působících v oblasti životního pojištění (podle objemu předepsaného pojistného). Společnost vykazuje vysokou míru růstu v retailovém pojištění, které je zajišťováno prostřednictvím vlastní agentské sítě a partnerské sítě ruských makléřských firem s více než 6 000 finančními poradci a více než stovkou agentur po celém Rusku.

Společnosti PPF Life Insurance byl přední ruskou ratingovou agenturou RAEX udělen nejvyšší rating – hodnocení spolehlivosti na úrovni ruAА.

PPF Life Insurance: Hlavní ekonomické ukazatele

  2019 2018
Podíl skupiny PPF 100 % 100 %
Hrubé předepsané pojistné (v mil. EUR) 55,5 49,2
Hospodářský výsledek po zdanění (v mil. EUR) 3,9 2,4
Počet zaměstnanců 788 709

 

PPF Life Insurance
obec Moskovskij
Comcity Business Park
Kijevskoe šosse 
22. km, č. 6, blok 1
108811  Moskva
Rusko
Tel.: +7 495 785 82 00, ext. 20-80

info@ppfins.com
www.ppfinsurance.ru

Zpět na portfolio