Souhlas s užíváním výročních zpráv

V souladu s Podmínkami používání těchto webových stránek se vylučuje a je zakázáno užívat fotografie obsažené ve výročních zprávách umístěných na shora uvedených stránkách pro jiné než výhradně vlastní osobní a nekomerční účely a tyto fotografie rozmnožovat, upravovat, měnit, přetvářet či jinak do fotografií obsažených ve výročních zprávách zasahovat a tyto zásahem dotčené fotografie rozmnožovat. Obsah výročních zpráv včetně fotografií můžete zobrazovat na obrazovce počítače nebo mobilního telefonu, můžete si tisknout jednotlivé stránky na papír (avšak nikoliv pořizovat jejich fotokopie) a tyto stránky ukládat v elektronické podobě na disku nebo ve svém mobilním telefonu (avšak nikoliv na serveru či jiném paměťovém médiu zapojeném do sítě) výhradně pro své vlastní osobní a nekomerční účely.

Souhlasím s uvedenými podmínkami užívání výroční zprávy.

Ano   Ne

Příprava náhledu

Finanční výkazy

PPF Group N.V. - Condensed interim consolidated financial statements for the six months ended 30 June 2019 04/11/2019 2 MB Stáhnout
PPF Group N.V. - Condensed interim consolidated financial statements for the six months ended 30 June 2018 06/11/2018 1 MB Stáhnout
PPF Group N.V. - Condensed interim consolidated financial statements for the first half of 2017 07/11/2017 1 MB Stáhnout
PPF Group N.V. - Condensed interim consolidated financial statements for the first half of 2016 02/11/2016 1 MB Stáhnout
PPF Group N.V. - Condensed interim consolidated financial statements for the first half of 2015 27/10/2015 1 MB Stáhnout
PPF GROUP N.V. - Condensed interim consolidated financial statements for the first half of 2014 31/10/2014 954 kB Stáhnout
PPF Group N.V. - Condensed interim consolidated financial statements for the first half of 2013 29/10/2013 1 MB Stáhnout
PPF Group N.V. Half-Year 2012 Consolidated IFRS Financial Results 02/11/2012 730 kB Stáhnout
PPF Group N.V. - Condensed interim consolidated financial statements for the first half of 2011 31/10/2011 936 kB Stáhnout
PPF Group N.V. - Interim consolidated financial statements for the first half of 2010 20/10/2010 521 kB Stáhnout
PPF GROUP N.V. - Interim consolidated financial statements for the first half of 2009 19/10/2009 963 kB Stáhnout
PPF GROUP N.V. - Consolidated financial statements for the first half of 2008 02/10/2008 417 kB Stáhnout
PPF Group N.V. – Financial statements for the first half of 2007 03/10/2007 5 MB Stáhnout