Souhlas s užíváním výročních zpráv

V souladu s Podmínkami používání těchto webových stránek se vylučuje a je zakázáno užívat fotografie obsažené ve výročních zprávách umístěných na shora uvedených stránkách pro jiné než výhradně vlastní osobní a nekomerční účely a tyto fotografie rozmnožovat, upravovat, měnit, přetvářet či jinak do fotografií obsažených ve výročních zprávách zasahovat a tyto zásahem dotčené fotografie rozmnožovat. Obsah výročních zpráv včetně fotografií můžete zobrazovat na obrazovce počítače nebo mobilního telefonu, můžete si tisknout jednotlivé stránky na papír (avšak nikoliv pořizovat jejich fotokopie) a tyto stránky ukládat v elektronické podobě na disku nebo ve svém mobilním telefonu (avšak nikoliv na serveru či jiném paměťovém médiu zapojeném do sítě) výhradně pro své vlastní osobní a nekomerční účely.

Souhlasím s uvedenými podmínkami užívání výroční zprávy.

Ano   Ne

Příprava náhledu

Finanční výkazy

PPF Group N.V. Annual Accounts 2019 02/06/2020 2 MB Stáhnout
PPF Group N.V. Annual Accounts 2018 23/05/2019 4 MB Stáhnout
PPF Group N.V. Annual Accounts 2017 05/06/2018 4 MB Stáhnout
PPF Group N.V. Annual Accounts 2016 05/06/2017 5 MB Stáhnout
PPF Group N.V. Annual Accounts 2015 06/06/2016 2 MB Stáhnout
PPF Group N.V. Annual Accounts 2014 29/05/2015 4 MB Stáhnout
PPF GROUP N.V. Annual accounts 2013 30/05/2014 2 MB Stáhnout
Annual Accounts PPF Group N.V. 2012 10/06/2013 3 MB Stáhnout
Annual Accounts PPF Group N.V. 2011 05/06/2012 2 MB Stáhnout
Annual Accounts PPF Group N.V. 2010 13/06/2011 1 MB Stáhnout
Annual Accounts PPF Group N.V. 2009 26/05/2010 2 MB Stáhnout
Annual Accounts PPF Group N.V. 2008 29/06/2009 1 MB Stáhnout
Annual Accounts PPF Group N.V. 2007 18/06/2008 15 MB Stáhnout
Annual Accounts PPF Group N.V. 2006 31/05/2007 924 kB Stáhnout
Annual Accounts PPF Group N.V. 2005 31/10/2006 1 MB Stáhnout