Souhlas s užíváním výročních zpráv

V souladu s Podmínkami používání těchto webových stránek se vylučuje a je zakázáno užívat fotografie obsažené ve výročních zprávách umístěných na shora uvedených stránkách pro jiné než výhradně vlastní osobní a nekomerční účely a tyto fotografie rozmnožovat, upravovat, měnit, přetvářet či jinak do fotografií obsažených ve výročních zprávách zasahovat a tyto zásahem dotčené fotografie rozmnožovat. Obsah výročních zpráv včetně fotografií můžete zobrazovat na obrazovce počítače nebo mobilního telefonu, můžete si tisknout jednotlivé stránky na papír (avšak nikoliv pořizovat jejich fotokopie) a tyto stránky ukládat v elektronické podobě na disku nebo ve svém mobilním telefonu (avšak nikoliv na serveru či jiném paměťovém médiu zapojeném do sítě) výhradně pro své vlastní osobní a nekomerční účely.

Souhlasím s uvedenými podmínkami užívání výroční zprávy.

Ano   Ne

Příprava náhledu

Finanční výkazy

PPF Group N.V. Výroční zpráva 2018 26/07/2019 13 MB Stáhnout
PPF Group N.V. Výroční zpráva 2017 06/08/2018 5 MB Stáhnout
PPF Group N.V. Výroční zpráva 2016 02/08/2017 9 MB Stáhnout
PPF Group N.V. Výroční zpráva 2015 22/08/2016 7 MB Stáhnout
PPF Group N.V. Výroční zpráva 2014 24/07/2015 7 MB Stáhnout
PPF Group N.V. Výroční zpráva 2013 18/07/2014 8 MB Stáhnout
PPF Group Výroční zpráva 2012 08/07/2013 7 MB Stáhnout
PPF Group Výroční zpráva 2011 03/07/2012 11 MB Stáhnout
PPF Group Výroční zpráva 2010 24/06/2011 6 MB Stáhnout
PPF Group Výroční zpráva 2009 22/07/2010 2 MB Stáhnout
PPF Group Výroční zpráva 2008 24/07/2009 3 MB Stáhnout
PPF Group Výroční zpráva 2007 22/10/2008 20 MB Stáhnout
Profil skupiny PPF 2006 17/08/2007 8 MB Stáhnout
Profil skupiny PPF 2005 12/07/2006 4 MB Stáhnout
PPF Group Výroční zpráva 2004 11/06/2005 2 MB Stáhnout
PPF Group Výroční zpráva 2003 02/08/2004 2 MB Stáhnout
PPF Group Výroční zpráva 2002 30/06/2003 1 MB Stáhnout
PPF Group Výroční zpráva 2001 28/06/2002 4 MB Stáhnout
PPF Group Výroční zpráva 2000 23/05/2001 7 MB Stáhnout
PPF Group Výroční zpráva 1999 30/04/2000 710 kB Stáhnout
PPF Group Výroční zpráva 1998 30/04/1999 869 kB Stáhnout
More