Souhlas s užíváním výročních zpráv

V souladu s Podmínkami používání těchto webových stránek se vylučuje a je zakázáno užívat fotografie obsažené ve výročních zprávách umístěných na shora uvedených stránkách pro jiné než výhradně vlastní osobní a nekomerční účely a tyto fotografie rozmnožovat, upravovat, měnit, přetvářet či jinak do fotografií obsažených ve výročních zprávách zasahovat a tyto zásahem dotčené fotografie rozmnožovat. Obsah výročních zpráv včetně fotografií můžete zobrazovat na obrazovce počítače nebo mobilního telefonu, můžete si tisknout jednotlivé stránky na papír (avšak nikoliv pořizovat jejich fotokopie) a tyto stránky ukládat v elektronické podobě na disku nebo ve svém mobilním telefonu (avšak nikoliv na serveru či jiném paměťovém médiu zapojeném do sítě) výhradně pro své vlastní osobní a nekomerční účely.

Souhlasím s uvedenými podmínkami užívání výroční zprávy.

Ano   Ne

Příprava náhledu

Historie skupiny PPF

2010

2019

 • Po obdržení všech potřebných souhlasů získala v únoru skupina PPF od telekomunikační skupiny Telenor 100% podíl v srbské Telenor Bance. Transakce byla součástí akvizice telekomunikačních aktiv operátora Telenor ve střední a východní Evropě.

 • Společnost PPF Real Estate Holding uzavřela transakci s finskou maloobchodní společností Stockmann Group a získala tak do svého portfolia v Rusku významné obchodní centrum Nevsky v Petrohradě. 

 • V lednu 2019 skupina PPF oznámila, že neodkoupí od skupiny Modern Times Group (MTG) 95% podíl v bulharské mediální společnosti Nova Broadcasting Group Jsc., ani zbylých 5 % od společnosti Eastern European Media Holdings S.A. z důvodu neschválení transakce bulharským antimonopolním úřadem.

 • Společnost PPF Real Estate Holding získala v lednu 2019 do svého portfolia unikátní historický objekt známý jako Pinkasův palác. Památkově chráněný objekt o celkové rozloze 3 223 m2 se nachází na pražské Kampě, v těsné blízkosti Karlova mostu.

2018

 • V listopadu 2018 skupina PPF podepsala dohodu s ruským zemědělsko-potravinářským holdingem Miratorg o prodeji části aktiv zemědělského holdingu RAV Agro v regionu Orel. 

 • Od června do září roku 2018 proběhla v Oblastní galerii Liberec doposud nejkomplexnější a nejobsáhlejší výstava cenných fotografií J. Sudka, J. Funkeho, F. Drtikola a dalších významných českých a slovenských fotografů ze sbírky PPF. Výstavu navštívilo téměř 12 tisíc lidí.

 • Ke konci července 2018 byla po získání nezbytných regulatorních povolení vypořádána akvizice skupinou PPF telekomunikačních aktiv Telenoru ve střední a jihovýchodní Evropě. Po uzavření této transakce, která se stala největší svého druhu v regionu od roku 2011, získala PPF úplnou kontrolu nad dosavadními operátory Telenoru v Maďarsku, Bulharsku, Černé Hoře a Srbsku.

 • Na konci listopadu 2017 podepsala skupina PPF smlouvu o koupi 100 % akcií společnosti Škoda Transportation, včetně dalších aktiv souvisejících s činností společnosti, zejména ochranných známek "Škoda" a nemovitostí využívaných pro provoz podniku. Součástí transakce byl i závazek skupiny PPF poskytnout společnosti Škoda Transportation provozní úvěr za účelem financování jejích nezbytných potřeb. Vypořádání transakce pak proběhlo v dubnu 2018, po získání souhlasů příslušných úřadů pro ochranu hospodářské soutěže. Škoda Transportation je jednou z předních evropských firem v oboru dopravního strojírenství, která kromě domovské České republiky působí také v Německu, Finsku, USA, Polsku, Maďarsku a Rusku.

 • Skupina PPF získala minoritní podíl v předním českém poskytovateli internetu a telekomunikačních služeb, společnosti ČD-Telematika, v souladu se svou strategií investic do telekomunikační infrastruktury v ČR.

2016

 • PPF prodala maloobchodní síť Eldorado skupině ruských investorů spřízněných s finanční a investiční skupinou Safmar. PPF vlastnila druhého největšího prodejce elektroniky a domácích spotřebičů v Rusku od roku 2008. Za tuto dobu prošlo Eldorado hlubokou transformací a proměnilo se v multikanálového univerzálního prodejce potřeb pro domácnost, off-line i on-line.

 • Skupina PPF se stala 100% akcionářem společnosti Česká telekomunikační infrastruktura (CETIN), když v souladu s platnou legislativou došlo k přechodu vlastnického práva minoritních akcionářů na hlavního akcionáře. Poskytnuté protiplnění – spolu s hodnotou akcií operátora O2 – představovalo výrazné zhodnocení telekomunikačních aktiv od roku 2014, kdy do nich PPF vstoupila.

 • Skupina PPF odprodala řadu realitních aktiv v Praze, např. připravované projekty Line-Vítězné náměstí, Trojmezí, Prague Eye Towers.

 • Počet zaměstnanců společností ve skupině PPF přesáhl 100 000.

2015

 • PPF provedla tzv. dobrovolnou funkční separaci v telekomunikačním odvětví, když společnost O2 Czech Republic rozdělila na dvě firmy: na Českou telekomunikační infrastrukturu (CETIN), která je majitelem pevné a mobilní sítě, a na čistě retailového operátora O2. Rozdělení a restrukturalizace zvýšily hodnotu obou firem.

 • Home Credit začal v USA nabízet služby spotřebního financování zákazníkům telekomunikačního operátora Sprint.

 • Česká národní banka zařadila skupinu PPF mezi tzv. systémově významné finanční instituce.

2014

 • PPF koupila největšího českého telekomunikačního operátora, společnost O2 Czech Republic, a trojku na slovenském mobilním trhu, společnost O2 Slovakia.

 • V listopadu 2013 (s účinností od ledna 2014) získala PPF celoplošnou licenci na poskytování služeb spotřebitelského financování v Číně.

 • Ruská ekonomika se propadla do recese, což způsobilo zejména Home Creditu ztráty v řádech desítek milionů eur.

 • PPF prodala svůj podíl v EPH.

 • Biotechnologická společnost SOTIO zahájila mezinárodní studii v tzv. fázi III klinického hodnocení. Studie je zaměřena na léčbu pacientů s karcinomem prostaty.

2013

 • PPF prodala postupně ve dvou krocích skupině Generali svůj 49% podíl v Generali PPF Holding a ponechala si vybraná pojišťovací aktiva v Rusku.

 • PPF koupila společnost Bestsport Arena a stala se vlastníkem jedné z nejmodernějších víceúčelových hal v Evropě - O2 areny.

 • Počet zaměstnanců společností ve skupině PPF překročil 85 tisíc.

2012

 • Jiří Šmejc prodal svůj pětiprocentní podíl ve skupině PPF ostatním akcionářům a stal se minoritním akcionářem v Home Creditu a v Air Bank.

 • PPF prodala podíl v ruské bance Nomos.

 • PPF odprodala svůj 50% podíl ve společnosti Sazka partnerům z KKCG.

 • Home Credit vstoupil na indický trh a postupně začal otevírat pobočky v Indonésii a na Filipínách.

 • Biotechnologická společnost SOTIO se stala součástí skupiny PPF. Vyvíjí nové léčivé přípravky zaměřené na léčbu onkologických onemocnění.

2011

 • PPF získala v Rusku většinový podílu v holdingu Rav Agro.​

 • PPF spolu se skupinou KKCG ovládla krachující loterijní společnost Sazka.

 • V České republice založila skupina PPF novou, převážně internetovou retailovou banku Air Bank.

 • PPF se stala 100% akcionářem ruské společnosti Eldorado.

2010

 • PPF získala – jako první zahraniční společnost – licenci čínského regulátora k lokálnímu poskytování samostatných služeb v oblasti spotřebitelského financování.

 • Jean-Pascal Duvieusart se stal minoritním akcionářem skupiny PPF.

 • Počet zaměstnanců: 53 154.

PPF vznikla v roce 1991 v České republice jako investiční fond účastnící se procesu privatizace ekonomiky nastartovaného v důsledku společenských změn po roce 1989. První skutečně velkou investicí byl v polovině devadesátých let vstup do společnosti Česká pojišťovna, největšího pojišťovacího ústavu v České republice. Její úspěšná proměna ze státem vlastněné neefektivní společnosti na fungující privátní firmu se stala základem dalších úspěchů.

Ve druhé polovině devadesátých let zakládá PPF společnost Home Credit specializující se na spotřebitelské financování, kupuje a následně buduje PPF banku a eBanku, vstupuje rovněž na Slovensko. Aktivity v České republice pak vrcholí v roce 2004, kdy PPF úspěšně dokončí restrukturalizaci největší tuzemské soukromé televize (TV NOVA) a následně ji prodá americké společnosti CME.

V roce 2002 vstupuje PPF na ruský trh, kde realizuje své první investice v pojišťovnictví a spotřebitelském financování. Přes počáteční obtíže se Skupina nevzdala a ruský trh zůstal středem jejích obchodních zájmů. Postupně PPF v Rusku úspěšně rozjíždí Home Credit a investuje nejen v bankovnictví a pojišťovnictví, ale například i do těžby stříbra a zlata (společnost Polymetal).

Roku 2007 podepisuje PPF dohodu s italskou pojišťovací společností Generali o vytvoření společného holdingu s působností ve střední a východní Evropě a v zemích SNS. Tímto se stává skutečně globální společností. Tomu odpovídá i její souběžný vstup na asijské trhy, především do Číny a Vietnamu, ale i následné investice v zemích jako je Bělorusko, Kazachstán, Indie, Indonésie a Filipíny, kde se zaměřuje převážně na spotřebitelské financování.

V posledních letech se skupina PPF soustřeďuje na posilování a rozvíjení již realizovaných investic, stále však vyhledává nové investiční a obchodní příležitosti. V roce 2014 dokončila akvizici majoritního podílu v největším telekomunikačním operátorovi v ČR, O2, který vlastní rovněž významného mobilního operátora na Slovensku. Úspěšně se rozvíjí investice Skupiny v oboru nemovitostí, a to nejen na rozvíjících se trzích, jako je Rusko, ale také na vyspělých trzích západní Evropy (zejména Nizozemsko a Německo).

Kromě projektů, které skupina PPF zhodnotila a svůj podíl prodala (TV NOVA, dominantní česká loterijní společnost Sazka, středoevropský energetický holding EPH nebo ruská banka Nomos), se tak PPF dlouhodobě zaměřila na rozvíjení několika klíčových oborů. Jsou jimi bankovnictví a nebankovní finanční služby, nemovitosti, maloobchod, pojišťovnictví (nyní v Rusku), těžba drahých kovů (spolu s partnery v Polymetalu) a nově také telekomunikace a biotechnologie.