Souhlas s užíváním výročních zpráv

V souladu s Podmínkami používání těchto webových stránek se vylučuje a je zakázáno užívat fotografie obsažené ve výročních zprávách umístěných na shora uvedených stránkách pro jiné než výhradně vlastní osobní a nekomerční účely a tyto fotografie rozmnožovat, upravovat, měnit, přetvářet či jinak do fotografií obsažených ve výročních zprávách zasahovat a tyto zásahem dotčené fotografie rozmnožovat. Obsah výročních zpráv včetně fotografií můžete zobrazovat na obrazovce počítače nebo mobilního telefonu, můžete si tisknout jednotlivé stránky na papír (avšak nikoliv pořizovat jejich fotokopie) a tyto stránky ukládat v elektronické podobě na disku nebo ve svém mobilním telefonu (avšak nikoliv na serveru či jiném paměťovém médiu zapojeném do sítě) výhradně pro své vlastní osobní a nekomerční účely.

Souhlasím s uvedenými podmínkami užívání výroční zprávy.

Ano   Ne

Příprava náhledu

Ochrana soukromí

Osobní údaje

Webové stránky www.ppf.czwww.ppf.eu nebo www.ppfgroup.nl (společně dále jen jako „Stránky“) vlastní společnost PPF a.s., společnost zřízená a působící podle zákonů České republiky, se sídlem Praha 6, Evropská 2690/17, PSČ 160 41, Česká republika („PPF“). Stránky mohou obsahovat odkazy na jiné webové stránky provozované subjekty ovládanými společností PPF, ovládajícími společnost PPF, ovládanými společně se společností PPF či jinak spojenými se společností PPF (dále jen Přidružené společnosti“ a „Stránky Přidružených společností).

V souvislosti s přístupem na Stránky nejste povinni poskytnout společnosti PPF své osobní údaje, ani např. elektronickou adresu.

Pokud při případné komunikaci mezi Vámi a společností PPF získá společnost PPF z povahy věci Vaše kontaktní údaje, pak je společnost PPF nepoužije k jinému účelu, než k případné komunikaci s Vámi. Je-li Vaše komunikace, jež byla doručena společnosti PPF, s ohledem na její obsah určena některé z Přidružených společností, pak společnost PPF není povinna předat tuto komunikaci příslušné Přidružené společnosti; společnost PPF Vám v takovém případě může (avšak není povinna) zprostředkovat kontaktní údaje vztahující se k příslušné Přidružené společnosti, abyste ji mohl/a kontaktovat napřímo.

Cookies

Podobně jako většina webových stránek, i tyto Stránky ukládají na Vaše zařízení soubory, obecně nazývané cookies.

Co jsou cookies?

Cookies jsou malé datové soubory, díky kterým si Stránky pamatují Vaše úkony a nastavení, které jste na nich provedli, takže tyto údaje nemusíte zadávat opakovaně.

Jaké cookies používáme?

Používáme cookies například pro zachování přepnutí zobrazení z mobilních zařízení do PC verze webu a další pro zachování vašich preferencí při prohlížení těchto Stránek (např. zvolený jazyk, velikost písma a jiné zobrazovací preference), takže tyto údaje pak nemusíte zadávat znovu.

Dále používáme cookies třetích stran (např. Google Analytics pro analýzu návštěvnosti - více informací naleznete na www.google.com/analytics). Tyto cookies jsou řízeny třetími stranami a nemáme přístup ke čtení nebo zápisu těchto dat.

Souhlas s ukládáním cookies

Většina prohlížečů cookies automaticky akceptuje, pokud není prohlížeč nastaven jinak. Používáním těchto Stránek souhlasíte s ukládáním souborů cookies. Použití cookies můžete omezit nebo zablokovat v nastavení svého webového prohlížeče. Informace o nastavení konkrétního prohlížeče naleznete na uvedených adresách:

Stránky Přidružených společností

Navštívíte-li Stránky Přidružených společností, věnujte, prosím, pozornost případnému odlišnému pojetí ochrany soukromí, zejména jedná-li se o Přidružené společnosti sídlící mimo Evropskou unii.

Osobní údaje zájemců o zaměstnání

Máte-li zájem o zaměstnání ve skupině PPF a hodláte-li v této souvislosti poskytnout své osobní údaje, využijte, prosím, rozhraní k tomu určené pod odkazem „Kariéra“ umístěné v rámci Stránek, a věnujte, prosím, náležitou pozornost podmínkám užívání a ochrany Vašich osobních údajů, které jsou uvedeny pod tímto odkazem.

Informace o zpracování osobních údajů na základě souhlasu

Informace o zpracování osobních údajů pro uchazeče o pracovní pozici

Kontakt

V případě dotazů či podnětů ohledně ochrany soukromí při používání Stránek je možné se obracet na adresu info@ppf.cz.