Souhlas s užíváním výročních zpráv

V souladu s Podmínkami používání těchto webových stránek se vylučuje a je zakázáno užívat fotografie obsažené ve výročních zprávách umístěných na shora uvedených stránkách pro jiné než výhradně vlastní osobní a nekomerční účely a tyto fotografie rozmnožovat, upravovat, měnit, přetvářet či jinak do fotografií obsažených ve výročních zprávách zasahovat a tyto zásahem dotčené fotografie rozmnožovat. Obsah výročních zpráv včetně fotografií můžete zobrazovat na obrazovce počítače nebo mobilního telefonu, můžete si tisknout jednotlivé stránky na papír (avšak nikoliv pořizovat jejich fotokopie) a tyto stránky ukládat v elektronické podobě na disku nebo ve svém mobilním telefonu (avšak nikoliv na serveru či jiném paměťovém médiu zapojeném do sítě) výhradně pro své vlastní osobní a nekomerční účely.

Souhlasím s uvedenými podmínkami užívání výroční zprávy.

Ano   Ne

Příprava náhledu

  Další krok na cestě ke strategickému partnerství PPF Group a Nomos Bank
  14/09/2007

  V souladu s dohodou o společném postupu (Memorandum of Understanding) podepsanou 17. května 2007 a na základě oboustranně dohodnutého harmonogramu oznámila dnes PPF Group, že prostřednictvím společnosti Russia Finance Corporation B.V. získává pět procent akcií ruské Nomos Bank. Tato dílčí transakce se uskutečňuje v návaznosti na rozhodnutí ruské Federální antimonopolní služby (FAS) ze dne 31. 8. 2007, kterým FAS vydala společnosti Russia Finance Corporation souhlas se získáním 100 % akcií Nomos Bank. Russia Finance Corporation B.V. je ovládána PPF Group.

  PPF Group i akcionáři Nomos Bank očekávají v průběhu čtvrtého čtvrtletí 2007 dokončení celé transakce, jejímž výsledkem má být uzavření strategického partnerství obou subjektů. Tato transakce podléhá schválení Centrální bankou Ruska. Obě strany dále pokračují v intenzivní spolupráci s cílem vytvořit v Rusku významnou universální soukromou bankovní skupinu.

  Poznámky pro editory:

  1) PPF Group N.V. a akcionáři Nomos Bank oznámili dne 17. května 2007 podpis dohody o společném postupu (Memorandum of Understanding) na ruském trhu s cílem vytvořit strategické partnerství. Skupina PPF a akcionáři Nomos Bank plánují společně vytvořit jednu z největších universálních bankovních skupin v Rusku. Společnosti Home Credit and Finance Bank (“HCFB”) a Nomos Bank („Nomos“) budou vloženy do nově vytvořeného holdingu, který bude společně vlastněn skupinou PPF a akcionáři Nomos Bank. Obě banky budou nadále fungovat nezávisle a ponechají si své stávající obchodní značky. Plné spojení bank není v tuto chvíli diskutováno. Podíly v nově vytvořeném holdingu budou určeny na základě dohodnutých principů a dále na základě auditovaných výsledků obou bank ke konci prvního pololetí roku 2007.

  2) Mezinárodní finanční skupina PPF se zabývá pojišťovnictvím, spotřebitelským financováním a poskytuje komplexní služby v oblasti správy majetku. Za 16 let své existence se skupina PPF stala jedním z předních mezinárodních finančních investorů a ke konci roku 2006 spravovala aktiva v hodnotě převyšující 10 mld. USD. Skupina PPF má svoji korporátní vlastnickou a řídicí strukturu umístěnou v Nizozemsku. Klíčovou holdingovou společností skupiny PPF, na jejíž úrovni jsou přijímána strategická rozhodnutí týkající se činnosti celé skupiny, je společnost PPF Group N.V. se sídlem v Amsterdamu.


  Kontakty:
  Alexej Bechtin
  Tiskový mluvčí PPF
  Tel. +420 224 559 033
  E-mail: bechtin@ppf.cz

  Jiří Hájek
  ředitel marketingu a komunikace PPF
  Tel. +420 224 559 027
  E-mail: hajek@ppf.cz
  www.ppfgroup.nl

  Zpět na tiskové zprávy