Souhlas s užíváním výročních zpráv

V souladu s Podmínkami používání těchto webových stránek se vylučuje a je zakázáno užívat fotografie obsažené ve výročních zprávách umístěných na shora uvedených stránkách pro jiné než výhradně vlastní osobní a nekomerční účely a tyto fotografie rozmnožovat, upravovat, měnit, přetvářet či jinak do fotografií obsažených ve výročních zprávách zasahovat a tyto zásahem dotčené fotografie rozmnožovat. Obsah výročních zpráv včetně fotografií můžete zobrazovat na obrazovce počítače nebo mobilního telefonu, můžete si tisknout jednotlivé stránky na papír (avšak nikoliv pořizovat jejich fotokopie) a tyto stránky ukládat v elektronické podobě na disku nebo ve svém mobilním telefonu (avšak nikoliv na serveru či jiném paměťovém médiu zapojeném do sítě) výhradně pro své vlastní osobní a nekomerční účely.

Souhlasím s uvedenými podmínkami užívání výroční zprávy.

Ano   Ne

Příprava náhledu

  Jiří Šmejc kupuje přímý majetkový podíl v Home Creditu a vybraných bankovních aktivech, které bude také řídit
  18/05/2012

  Amsterdam, 18. května 2012 - Skupina PPF oznamuje, že Jiří Šmejc prodává svůj pětiprocentní podíl ve skupině PPF ve prospěch ostatních akcionářů. Jiří Šmejc získá finanční plnění a současně kupuje přímé majetkové podíly ve vybraných bankovních aktivech skupiny. V první fázi to bude zejména akciový podíl na společnosti Home Credit, v druhé etapě pak podíl na dalších bankovních aktivech – Nomos Bank, Piraeus Bank a Air Bank. Vedle pozice akcionáře zůstane Jiřímu Šmejcovi také odpovědnost za řízení a ekonomické výsledky Home Creditu. Akciové podíly v PPF Group N.V. budou nyní nově rozděleny v poměru Petr Kellner 99,21 %, Ladislav Bartoníček 0,53% a J. P. Duvieusart 0,26%.

  Tato změna akcionářské struktury PPF, založená na tržním ocenění majetku holdingu PPF Group N.V., změní postavení Jiřího Šmejce z akcionáře skupiny na obchodního partnera PPF. Dlouhodobá strategie Skupiny PPF, která kombinuje plnou vlastnickou a manažerskou kontrolu aktiv s investicemi po boku klíčových partnerů, zůstává tímto krokem nezměněna.

  Zakladatel a majoritní vlastník PPF Petr Kellner k tomu řekl: „Dohoda o novém aranžmá akcionářské struktury vznikala po vzájemné dohodě a věřím, že dává jak PPF, tak Jiřímu Šmejcovi možnost většího růstu. Jiří bude i nadále plně zodpovídat za Home Credit, který je největším aktivem PPF, a současně získá i větší samostatnost, což samozřejmě respektuji.“

  Jiří Šmejc k tomu dodává: “Dohoda vznikla z mojí iniciativy, respektive chuti zkusit nové věci. Dominantně se samozřejmě dál budu soustředit zejména na Home Credit, chci ale výhledově zkusit i nějaký vlastní projekt.“

  Jiří Šmejc se narodil se v roce 1971; vystudoval Matematicko-fyzikální fakultu Univerzity Karlovy v Praze, obor matematická ekonomie. V roce 1992 začal podnikat a v roce 1993 se stal jednatelem a ředitelem firmy PUPP Consulting s.r.o. V roce 1995 zastával pozici obchodního ředitele společnosti Middle Europe Finance s.r.o., která obchodovala s cennými papíry se zaměřením na akvizice. Do konce roku 2004 byl 34% vlastníkem skupiny TV NOVA. V roce 2004 začal působit ve skupině PPF a v roce 2005 se stal jejím akcionářem. Ve skupině PPF je dominantně zodpovědný za řízení bankovnictví a aktivity v Rusku. Mimo jiné je také od ledna 2008 členem představenstva Generali PPF Holding B.V.

  Zpět na tiskové zprávy