Souhlas s užíváním výročních zpráv

V souladu s Podmínkami používání těchto webových stránek se vylučuje a je zakázáno užívat fotografie obsažené ve výročních zprávách umístěných na shora uvedených stránkách pro jiné než výhradně vlastní osobní a nekomerční účely a tyto fotografie rozmnožovat, upravovat, měnit, přetvářet či jinak do fotografií obsažených ve výročních zprávách zasahovat a tyto zásahem dotčené fotografie rozmnožovat. Obsah výročních zpráv včetně fotografií můžete zobrazovat na obrazovce počítače nebo mobilního telefonu, můžete si tisknout jednotlivé stránky na papír (avšak nikoliv pořizovat jejich fotokopie) a tyto stránky ukládat v elektronické podobě na disku nebo ve svém mobilním telefonu (avšak nikoliv na serveru či jiném paměťovém médiu zapojeném do sítě) výhradně pro své vlastní osobní a nekomerční účely.

Souhlasím s uvedenými podmínkami užívání výroční zprávy.

Ano   Ne

Příprava náhledu

  Pololetní finanční výsledky skupiny PPF: nárůst aktiv i čistého zisku
  02/11/2012

  Stáhnout soubor PDF

  V prvním pololetí 2012 pokračovala mezinárodní expanze klíčových podniků PPF, zejména skupin Home Credit, EP Energy, Generali PPF Holding a PPF Real Estate. Ta přináší výsledky v silném růstu aktiv i ziskovosti.

  Hlavní výsledky:

  • Vlastní kapitál Skupiny PPF vzrostl oproti 31. 12. 2011 o 371 milionů eur a přesáhl k 30. červnu 2012 částku 4,8 miliardy eur
  • Aktiva Skupiny PPF výrazně vzrostla oproti konci roku 2011 o více než 3,2 miliardy eur a k 30. červnu 2012 dosáhla 17,58 miliardy eur
  • Čistý zisk připadající na akcionáře Skupiny PPF k 30. červnu 2012 vzrostl v porovnání se stejným obdobím předchozího roku o 98 milionů eur a dosáhl 248 milionů eur
  • Výsledky, vykázané podle mezinárodních účetních standardů (IFRS), byly prověřeny KPMG

   

  “Náš přístup k řízení aktiv a pasiv je poměrně konzervativní, proto i naše investice vedeme především k tvorbě dlouhodobé hodnoty. Také jsme v minulém pololetí pokračovali v nastoupené odvětvové a teritoriální diversifikaci. Naše investiční politika tak přináší pozitivní výsledky, přestože světové trhy jsou stále velmi nestabilní,” říká Pavel Horák, finanční ředitel Skupiny PPF

  Zpět na tiskové zprávy

  Tento web využívá cookies. Jeho používáním s tím vyjadřujete souhlas. O cookies

  Souhlasím