Souhlas s užíváním výročních zpráv

V souladu s Podmínkami používání těchto webových stránek se vylučuje a je zakázáno užívat fotografie obsažené ve výročních zprávách umístěných na shora uvedených stránkách pro jiné než výhradně vlastní osobní a nekomerční účely a tyto fotografie rozmnožovat, upravovat, měnit, přetvářet či jinak do fotografií obsažených ve výročních zprávách zasahovat a tyto zásahem dotčené fotografie rozmnožovat. Obsah výročních zpráv včetně fotografií můžete zobrazovat na obrazovce počítače nebo mobilního telefonu, můžete si tisknout jednotlivé stránky na papír (avšak nikoliv pořizovat jejich fotokopie) a tyto stránky ukládat v elektronické podobě na disku nebo ve svém mobilním telefonu (avšak nikoliv na serveru či jiném paměťovém médiu zapojeném do sítě) výhradně pro své vlastní osobní a nekomerční účely.

Souhlasím s uvedenými podmínkami užívání výroční zprávy.

Ano   Ne

Příprava náhledu

  PPF a SOTIO investují 6,5 mil. dolarů do kalifornské firmy MaveriX a jejího protinádorového přípravku MVX-5005
  14/10/2019

  Stáhnout soubor PDF

  • Skupina PPF a jí vlastněná biotechnologická společnost SOTIO, investují 6,5 milionu dolarů do firmy MaveriX Oncology, která vyvíjí nové přípravky pro léčbu nádorových onemocnění.
  • PPF získává významný majetkový podíl v MaveriX Oncology
  • Součástí transakce je opce pro SOTIO na licenci a vývoj produktu MVX-5005 pro evropský trh. Při dosažení všech plánovaných milníků ve vývoji může MaveriX od PPF a SOTIO získat až 138 milionů dolarů.
  • Norbert Prenzel, ředitel pro obchodní rozvoj SOTIO, se stane členem  představenstva MaveriX Oncology.

  SOTIO společně s PPF a společností MaveriX Oncology, dnes oznámily investici skupiny PPF do MaveriX Oncology Inc., soukromé americké biotechnologické společnosti, která vyvíjí řadu přípravků z oblasti cílené chemoterapie. PPF jako hlavní investor poskytuje 6,5 milionu dolarů z celkem 20 milionů dolarů, které MaveriX plánuje získat na kapitálovém trhu.  Firmě MaveriX Oncology umožní získané prostředky zahájit v roce 2020 klinické testování hlavního produktu MVX-5005. Klinická studie fáze I bude zaměřena na pacienty se solidními nádory.      

  V rámci této transakce získalo SOTIO opci na licenci a vývoj přípravku MVX-5005 a souvisejících produktů pro evropský trh. Tato opce bude uplatněna po ukončení první klinické studie fáze I.
  Po uplatnění opce budou MaveriX a SOTIO spolupracovat a podílet se na financování vývoje
  MVX-5005. MaveriX v takovém případě získá až 138 milionů dolarů za předpokladu úspěšného uvedení MVX-5005 na evropský trh. MVX-5005 rozšiřuje produktové portfolio protinádorových přípravků vyvíjených společností SOTIO.

  Přípravek MVX-5005 cíleně ničí nádorové buňky a zároveň eliminuje i některé typy buněk, které potlačují imunitní odpověď proti nádorům. MVX-5005 a další přípravky vyvíjené společností Maverix využívají patentovaný systém přesného zasažení nádorových buněk, tzv. technologii SMDC (Small-Molecule Drug Conjugate - malomolekulárních konjugátů), která zvyšuje klinickou bezpečnost
  a účinnost přípravku. Předklinické studie ukázaly, že MVX-5005 je účinný proti nádorovým buňkám, které si vyvinuly rezistenci vůči klasické chemoterapii, a nemá závažné vedlejší účinky. MVX-5005 je ve finálních fázích testování před žádostí o registraci klinických studií. MaveriX plánuje zahájit první studii fáze I a zařazovat pacienty na konci roku 2020.  

  Díky oznámené investici bude MaveriX pokračovat také ve vývoji dalších inovativních programů založených na platformě SMDC. 

  Dr. Steven Everett, prezident a generální ředitel společnosti MaveriX Oncology, řekl: „Jsme rádi,
  že se skupina PPF stala hlavním investorem v době, kdy se nám podařilo dovést náš ústřední program MVX-5005 až na práh klinického vývoje, a kdy dále rozšiřujeme zaměření platformy SMDC na nové oblasti. Silná podpora ze strany PPF a SOTIO nám umožní učinit další významný pokrok ve vývoji naší firmy, která má za cíl rychle přinést nové a zdokonalené možnosti léčby pacientům trpícím rakovinou.“     

  Profesor Daniel Von Hoff, hlavní lékař na Translational Genomics Research Institute (TGen)
  ve Phoenixu (Arizona, USA) a zároveň bývalý prezident AACR, Americké asociace pro onkologický výzkum, uvedl: „Doposud získaná předklinická data firmy MaveriX jsou velmi nadějná. Přípravek MVX-5005 dokázal překonat některé problémové vlastnosti současných chemoterapií, což má obrovský potenciál při léčbě celé řady solidních nádorů. Společně s odborníky z našeho institutu podporujeme vývoj této inovativní léčebné metody.“  

  Profesor Radek Špíšek, generální ředitel firmy SOTIO, investici komentoval: „Technologie SMDC umožní cílené dopravení účinných protirakovinových látek přímo do samotných nádorů a zároveň posiluje imunitní reakci proti nádorovým buňkám. Doufáme tedy, že MVX-5005 by mohl působit jako takzvaná chemo-imunoterapie. Těším se, že společně s kolegy ze společnosti MaveriX pomůžeme dalšímu rozvoji této biotechnologické společnosti vyvíjející inovativní protinádorové postupy.“

  Součástí uzavřených dohod je, že se ředitel úseku obchodního rozvoje SOTIO Dr. Norbert Prenzel  stane členem představenstva společnosti MaveriX.

  O společnosti MaveriX Oncology Inc.

  MaveriX Oncology, Inc. je americká biotechnologická společnost, která se zaměřuje na výzkum, vývoj a komercionalizaci tzv. chemo-imunoterapií na bázi malých molekul pro léčbu onkologických pacientů. Cílem firmy je využívat zatím neprozkoumaných aspektů metabolismu rakovinových
  a imunitních buněk uvnitř mikroprostředí nádoru, které jsou pro všechny druhy nádorových onemocnění společné. Originální SMDC platforma funguje na principu ničení nádorových buněk cíleným dopravením chemoterapie do nádoru a současnou stimulací imunitní reakce na řadu různých druhů nádorů. Výzkumný tým společnosti vyvíjí řadu patentovaných kandidátů léčivých prostředků, jejichž cílem je zlepšit léčbu pacientů trpících nádorovým onemocněním. Více informací o společnosti MaveriX naleznete na www.maverixoncology.com.

  Zpět na tiskové zprávy