Souhlas s užíváním výročních zpráv

V souladu s Podmínkami používání těchto webových stránek se vylučuje a je zakázáno užívat fotografie obsažené ve výročních zprávách umístěných na shora uvedených stránkách pro jiné než výhradně vlastní osobní a nekomerční účely a tyto fotografie rozmnožovat, upravovat, měnit, přetvářet či jinak do fotografií obsažených ve výročních zprávách zasahovat a tyto zásahem dotčené fotografie rozmnožovat. Obsah výročních zpráv včetně fotografií můžete zobrazovat na obrazovce počítače nebo mobilního telefonu, můžete si tisknout jednotlivé stránky na papír (avšak nikoliv pořizovat jejich fotokopie) a tyto stránky ukládat v elektronické podobě na disku nebo ve svém mobilním telefonu (avšak nikoliv na serveru či jiném paměťovém médiu zapojeném do sítě) výhradně pro své vlastní osobní a nekomerční účely.

Souhlasím s uvedenými podmínkami užívání výroční zprávy.

Ano   Ne

Příprava náhledu

  PPF banka zveřejnila hospodářské výsledky za rok 2017
  26/04/2018

  Stáhnout soubor PDF

  Hlavní finanční ukazatele pro rok 2017:

  • Čistý zisk činil 1 521 mil. Kč.
  • Vlastní kapitál se ve srovnání s rokem 2016 zvýšil o 16 % a přesáhl 10  mld. Kč.
  • Rentabilita vlastního kapitálu činila 15,83 %.
  • Výrazně vzrostla bilanční suma banky, která dosáhla 233 mld. Kč.
  • V loňském roce odvedla PPF banka 387 mil. Kč na dani z příjmu.

  „Podařilo se nám dosáhnout vynikajícího výsledku a zároveň jsme pokračovali v upevňování naší stabilní pozice na českém bankovním trhu. Čistý zisk přesáhl 1,5 miliardy korun, což představuje rentabilitu vlastního kapitál ve výši 15,83 procenta,“ řekl Petr Jirásko, generální ředitel PPF banky. „Za tímto výsledkem stojí velmi dobrá výkonnost všech divizí PPF banky, zejména však mimořádný úspěch při obchodování na finančních trzích“ dodal.

  Čistý úrokový výnos v meziročním srovnání 2017 a 2016 narostl o 36 %, na 2 457 mil. Kč. Čisté výnosy z poplatků a provizí v roce 2017 klesly o 20 %, na úroveň 129 mil. Kč. Pokles se týkal  oblasti transakčních poplatků od klientů. V roce 2017 PPF banka vykázala čistý zisk z finančních operací ve výši 625 mil. Kč, což je nárůst o 31 % oproti roku 2016. Kč.

  Objem úvěrů poskytnutých klientům přesáhl 33 mld. Kč a jeho meziroční nárůst o 12 procent je ve srovnání s celým českým bankovním trhem nadprůměrný - navíc při zachování efektivního hospodaření, kdy všeobecné správní náklady představovaly v roce 2017 pouze 0,4 % celkových aktiv, což je přibližně poloviční hodnota v relativním vyjádření oproti průměru českých bank.

  PPF banka v roce 2017 dosáhla zisku před zdaněním 1 908 mil. Kč, což je meziroční zvýšení o 435 mil. Kč. Téměř 30% nárůst oproti roku 2016 je odrazem nadstandardních provozních výnosů.

  PPF banka v roce 2017 nadále vystupovala jako tvůrce trhu pro české státní dluhopisy. V hodnocení primárních dealerů, které sestavuje Ministerstvo financí ČR, se PPF banka dostala v celkovém hodnocení na první místo mezi všemi primárními dealery. Banka také pomohla zobchodovat nejvyšší objem nově vydaných českých státních dluhopisů.

  Zpět na tiskové zprávy