Souhlas s užíváním výročních zpráv

V souladu s Podmínkami používání těchto webových stránek se vylučuje a je zakázáno užívat fotografie obsažené ve výročních zprávách umístěných na shora uvedených stránkách pro jiné než výhradně vlastní osobní a nekomerční účely a tyto fotografie rozmnožovat, upravovat, měnit, přetvářet či jinak do fotografií obsažených ve výročních zprávách zasahovat a tyto zásahem dotčené fotografie rozmnožovat. Obsah výročních zpráv včetně fotografií můžete zobrazovat na obrazovce počítače nebo mobilního telefonu, můžete si tisknout jednotlivé stránky na papír (avšak nikoliv pořizovat jejich fotokopie) a tyto stránky ukládat v elektronické podobě na disku nebo ve svém mobilním telefonu (avšak nikoliv na serveru či jiném paměťovém médiu zapojeném do sítě) výhradně pro své vlastní osobní a nekomerční účely.

Souhlasím s uvedenými podmínkami užívání výroční zprávy.

Ano   Ne

Příprava náhledu

  PPF Life Insurance se v roce 2013 zaměřila na prodeje přes agenturní síť
  11/03/2014

  Celkový objem předepsaného pojistného (životní pojištění) přes agenturní síť se v roce 2013 zvýšil o 28 %

  Společnost PPF Life Insurance zveřejnila výsledky za rok 2013. Objem předepsaného pojistného činil 8,5 mld. rublů a vyplacené pojistné plnění 811,2 mil. rublů. V souladu se svojí strategií společnost úspěšně pokračovala v působení na prioritním a dynamicky se rozvíjejícím trhu životního pojištění: u dlouhodobých produktů spořicího a penzijního životního pojištění činilo pojistné v roce 2013 celkem 2,3 mld. rublů, což je o 35 % více než v roce 2012.
  Objem celkového pojistného z životního pojištění vybraného prostřednictvím agenturní sítě, která je základním prodejním kanálem společnosti, se za rok 2013 zvýšil o 28 % oproti roku 2012 a činil 1,5 mld. rublů.
  Společnost PPF Life Insurance aktivně expandovala do regionů a v roce 2013 otevřela 13 nových zastoupení v 8 nových regionech Ruska.

  Vít Sedláček, předseda představenstva společnosti PPF Life Insurance, prohlásil: „Naše společnost nezměnila svoji cílovou orientaci a stále se zaměřuje na rozvíjení klasického segmentu životního pojištění, přičemž navyšuje podíl smluv nesouvisejících s pojištěním úvěrů. V roce 2014 nadále porosteme díky dynamické regionální expanzi sítě prodejců i rozšiřování spolupráce s brokerskými společnostmi a partnerskými bankami v rámci neúvěrového pojištění. Pro dosažení těchto cílů investujeme značné prostředky do vzdělávacích a motivačních programů, rozvíjíme nabídku produktů, aplikujeme nejnovější technologie a zvyšujeme úroveň služeb.“

  Zpět na tiskové zprávy