Souhlas s užíváním výročních zpráv

V souladu s Podmínkami používání těchto webových stránek se vylučuje a je zakázáno užívat fotografie obsažené ve výročních zprávách umístěných na shora uvedených stránkách pro jiné než výhradně vlastní osobní a nekomerční účely a tyto fotografie rozmnožovat, upravovat, měnit, přetvářet či jinak do fotografií obsažených ve výročních zprávách zasahovat a tyto zásahem dotčené fotografie rozmnožovat. Obsah výročních zpráv včetně fotografií můžete zobrazovat na obrazovce počítače nebo mobilního telefonu, můžete si tisknout jednotlivé stránky na papír (avšak nikoliv pořizovat jejich fotokopie) a tyto stránky ukládat v elektronické podobě na disku nebo ve svém mobilním telefonu (avšak nikoliv na serveru či jiném paměťovém médiu zapojeném do sítě) výhradně pro své vlastní osobní a nekomerční účely.

Souhlasím s uvedenými podmínkami užívání výroční zprávy.

Ano   Ne

Příprava náhledu

  Telenor banka je nově Mobi Banka
  10/10/2019

  Bělehrad 10. až 18. října 2019 – Telenor banka nově působí pod novým názvem Mobi Banka. Jedná se o přirozený krok v rozvoji první mobilní a online banky v Srbsku po jejím převzetí skupinou PPF v únoru letošního roku. Současně se změnou názvu banka představí svou novou vizuální identitu.

  „Nový název Mobi Banka plně vyjadřuje náš strategický záměr spočívající v dalším rozvoji pokročilých digitálních produktů, které mohou klienti využívat především prostřednictvím mobilního a online bankovnictví. Banka se i nadále soustředí na synergii se společností Telenor Serbia. Je nám velkým potěšením představit tento nový název a vizuální identitu banky více než 450 tisícům našich klientů. V nadcházejících letech budeme usilovat o to, aby inovace Mobi Banky aktivně přispívaly k pokračující transformaci bankovnictví v Srbsku směrem k vyšší mobilitě, bezprostřednosti, jednoduchosti a užitečnosti pro klienty,“ prohlásil Miloš Brusin, předseda představenstva Mobi Banky.

  V nadcházejícím období tato změna proběhne v podobě změny názvu mobilních a webových aplikací na Mobi Banka. Kromě nového vzhledu a názvu si aplikace banky ponechají všechny své dosavadní funkce. Nový svěží design získají také webové stránky, pobočky, bankomaty a objeví se i v prodejnách Telenoru.

  Tato změna se nijak nedotkne stávajících čísel účtů klientů, tarifů, produktů ani služeb.

  Další informace naleznete na webových stránkách Mobi Banky www.mobibanka.rs.

  Zpět na tiskové zprávy