Souhlas s užíváním výročních zpráv

V souladu s Podmínkami používání těchto webových stránek se vylučuje a je zakázáno užívat fotografie obsažené ve výročních zprávách umístěných na shora uvedených stránkách pro jiné než výhradně vlastní osobní a nekomerční účely a tyto fotografie rozmnožovat, upravovat, měnit, přetvářet či jinak do fotografií obsažených ve výročních zprávách zasahovat a tyto zásahem dotčené fotografie rozmnožovat. Obsah výročních zpráv včetně fotografií můžete zobrazovat na obrazovce počítače nebo mobilního telefonu, můžete si tisknout jednotlivé stránky na papír (avšak nikoliv pořizovat jejich fotokopie) a tyto stránky ukládat v elektronické podobě na disku nebo ve svém mobilním telefonu (avšak nikoliv na serveru či jiném paměťovém médiu zapojeném do sítě) výhradně pro své vlastní osobní a nekomerční účely.

Souhlasím s uvedenými podmínkami užívání výroční zprávy.

Ano   Ne

Příprava náhledu

Vyplnění osobních údajů

* Povinné informace

 

(Povolené formáty: PDF, DOC, DOCX)

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Milá uchazečko/Milý uchazeči,

děkujeme Vám za zájem pracovat ve skupině PPF, jejíž součástí jsme i my.
Nejdříve se Vás chceme zeptat, jestli můžeme Vaše osobní údaje užít jen pro toto výběrové řízení, do kterého se hlásíte,
nebo jestli si je můžeme v naší databázi nechat i pro další výběrová řízení v rámci skupiny PPF.

* Musí být vybrána jedna z výše uvedených možností

Souhlas se zpracováním osobních údajů pro každého, kdo chce pracovat ve skupině PPF

Souhlasím se zpracováním svých osobních údajů společností PPF a.s. pro účely náboru zaměstnanců do PPF a.s. a do vybraných společností skupiny PPF. Souhlas jí dávám na dobu:

* Musí být vybrána jedna z výše uvedených možností

Se zpracováním osobních údajů souhlasím v takovém rozsahu, způsobem a za podmínek popsaných v části „Obsah souhlasu“.

Souhlas dávám společnosti PPF a.s., IČO: 25099345, sídlo: Evropská 2690/17, 160 00 Praha 6, Česká republika. Tato společnost je takzvaným správcem osobních údajů.

Souhlasím, že mé osobní údaje může PPF a.s. předat i:

(i)

dalším společnostem ze skupiny PPF: Air Bank a.s., PPF banka a.s., Home Credit International a. s., Home Credit a.s., Zonky s. r. o., PPF Real Estate s. r. o., Česká telekomunikační infrastruktura a.s., SOTIO a.s., Accord Research, s. r. o.,

(ii)

subjektům, které jsou zřízeny či spravovány osobou řídící společnosti podle předchozího bodu (i), tj.:Pomáháme školám k úspěchu, o.p.s., Nadace The Kellner Family Foundation, OPEN GATE - gymnázium a základní škola, s.r.o.

Pokud nesouhlasím se zpřístupněním mých osobních údajů některé ze shora uvedených osob, mám možnost projevit svůj nesouhlas ZDE.

(i) Nepřeji si, aby mé osobní údaje byly předány:

(i) dalším společnostem ze skupiny PPF:

* Vybrat můžete libovolný počet možností
 

(ii) subjektům, které jsou zřízeny či spravovány osobou řídící společnosti podle předchozího bodu (i), tj.:

* Vybrat můžete libovolný počet možností

Vím, že od 25. května 2018 se ochrana osobních údajů řídí „Nařízením Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)“. O tomto nařízení číslo 2016/679 se píše dále jen jako o „General Data Protection Regulation“ nebo jako o „GDPR“.

Vím, že práva a povinnosti týkající se ochrany osobních údajů na území České republiky upravuje zákon číslo 101/2000 Sbírky zákonů České republiky, o ochraně osobních údajů, který bude nahrazen zákonem provádějícím GDPR v budoucnu (dále každý z takových zákonů jen jako „ZOOÚ“).

Potvrzuji, že jsem se v části Poučení o právech seznámil/a s právy, která ohledně mých osobních údajů mám. Zejména s právem vznést námitku proti zpracování mých osobních údajů podle článku 21 GDPR. Toto právo můžu uplatnit od 25. května 2018.

Vím, že práva a povinnosti týkající se ochrany osobních údajů upravuje zákon číslo 101/2000 Sbírky zákonů České republiky, o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších změn a doplnění, který platí na území České republiky (dále jen jako „ZOOÚ“). Stejně tak vím, že od 25. května 2018 se ochrana osobních údajů řídí i „Nařízením Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)“. O tomto nařízení číslo 2016/679 se píše dále jen jako o „General Data Protection Regulation“ nebo jako o „GDPR“.

Potvrzuji, že jsem se v části Poučení o právech seznámil/a s právy, která ohledně mých osobních údajů mám. Zejména s právem vznést námitku proti zpracování mých osobních údajů podle článku 21 GDPR. Toto právo můžu uplatnit od 25. května 2018.

Nesouhlasím
* V případě, že nesouhlasíte, budete vráceni na základní výběr.