Souhlas s užíváním výročních zpráv

V souladu s Podmínkami používání těchto webových stránek se vylučuje a je zakázáno užívat fotografie obsažené ve výročních zprávách umístěných na shora uvedených stránkách pro jiné než výhradně vlastní osobní a nekomerční účely a tyto fotografie rozmnožovat, upravovat, měnit, přetvářet či jinak do fotografií obsažených ve výročních zprávách zasahovat a tyto zásahem dotčené fotografie rozmnožovat. Obsah výročních zpráv včetně fotografií můžete zobrazovat na obrazovce počítače nebo mobilního telefonu, můžete si tisknout jednotlivé stránky na papír (avšak nikoliv pořizovat jejich fotokopie) a tyto stránky ukládat v elektronické podobě na disku nebo ve svém mobilním telefonu (avšak nikoliv na serveru či jiném paměťovém médiu zapojeném do sítě) výhradně pro své vlastní osobní a nekomerční účely.

Souhlasím s uvedenými podmínkami užívání výroční zprávy.

Ano   Ne

Stahuji

Skupina PPF ve zkratce

Mezinárodní investiční skupina založená v roce 1991 v České republice.

Trhy, na nichž skupina PPF působí:

Česká republika, Slovensko, Nizozemsko, Německo, Velká Británie, Francie, Rusko, Bělorusko, Ukrajina, Kazachstán, Čína, Vietnam, Filipíny, Indie, Indonésie, USA.

Vybrané ekonomické ukazatele

V mil. EUR, na základě IFRS    
Aktiva 21 611 k 31. 12. 2015
Vlastní kapitál* 5 163 k 31. 12. 2015
Výnosy 5 941 2015
Hospodářský výsledek po zdanění* 315 2015

*Připadající vlastníkům mateřské společnosti


Korporátní a vlastnická struktura skupiny PPF má domicil v Nizozemsku. Klíčovou holdingovou společností, která přijímá strategická rozhodnutí o aktivitách celé Skupiny, je PPF Group N.V. se sídlem v Amsterdamu.

Popis společnosti PPF Group N.V.

Datum vzniku 29. prosince 1994
Sídlo Strawinskylaan 933, 1077XX Amsterdam, Nizozemsko
Identifikační číslo 33264887
Základní kapitál 624 010 eur
Popis činnosti Holdingová společnost Skupiny, financování

Akcionáři:

 • Petr Kellner, zakladatel a majoritní akcionář: podíl na hlasovacích právech 98,92 %
 • Ladislav Bartoníček: 0,54 %
 • Jean-Pascal Duvieusart: 0,54 %

Oblasti činnosti a investic :

 • Finanční služby, bankovnictví
 • Nemovitosti
 • Telekomunikace
 • Pojišťovnictví
 • Těžba drahých kovů
 • Zemědělství
 • Biotechnologie

Počet zaměstnanců skupiny PPF k 30. 6. 2016: 112 895.

Za rok 2015 činil daňový náklad společností skupiny PPF v zemích, kde působí, celkem 195 milionů euro.


Skupina PPF v zemi svého vzniku:

PPF vznikla v České republice v roce 1991. Postupně se z ní stala mezinárodní investiční skupina, která kromě Evropy expandovala do Ruska, Asie a USA. V České republice působí skupina PPF v oblasti bankovnictví a finančních služeb, telekomunikací, v realitách či biotechnologiích. Mezi nejmladší rozvíjené české firmy patří inovativní projekty Air Bank a biotechnologická firma SOTIO.

Zaměstnanci

 • společnosti s majetkovou účastí PPF zaměstnávají v ČR téměř 9 000 lidí
 • vybrané české společnosti Skupiny, které jsou zodpovědné za zahraniční aktivity PPF či jim poskytují podporu:
  • PPF a.s.
  • Home Credit International a.s.
  • SOTIO a.s.
  • PPF Real Estate s.r.o.

Tyto společnosti vytvářejí celkem více než 1000 pracovních míst v ČR, a to hlavně díky zahraniční expanzi a celkovému rozvoji aktivit skupiny PPF.

Daně a odvody

 • společnosti s majetkovou účastí skupiny PPF v ČR zaplatily v roce 2015 v zálohách na daň z příjmu 2,2 mld. Kč, tím by se v žebříčku Ministerstva financí největších plátců daní umístily v TOP 10
 • společnosti s majetkovou účastí PPF v ČR odvedly státu v roce 2015 na sociální a zdravotní pojištění za své zaměstnance 1,7 miliardy korun

Dárcovství

 • v roce 2015 jen v České republice věnovaly společnosti skupiny PPF na dobročinnost 201 milionů korun

Na této stránce používáme soubory cookies. Prohlížením webu souhlasíte s jejich užitím.

Souhlasím, již toto upozornění nezobrazovat.