Vážený uživateli, je nám líto, ale Váš prohlížeč nepodporuje plné zobrazení webu. Doporučujeme Vám přejít na jeho aktuálnější verzi (MS Edge) nebo na některý z nejčastějších prohlížečů (Chrome, Firefox, Safari).

PPF je tým lidí, které pojí společná vize a víra v osobní zodpovědnost, soustředěnou práci, talent a schopnost vnímat příležitosti.

Rodina Petra Kellnera

Podíl

98,93 % (podíl je předmětem probíhajícího dědického řízení)

Ladislav Bartoníček

Ladislav Bartoníček

Akcionář a CEO společnosti PPF Group N.V.

Podíl

0,535 %

Bio

Narodil se v roce 1964; vystudoval České vysoké učení technické v Praze, Fakultu elektrotechnickou. V roce 1991 nastoupil do PPF investiční společnosti a.s. jako výkonný ředitel a v roce 1993 absolvoval Rochester Institute of Technology v New Yorku (MBA). Od roku 1996 do září 2006 působil jako generální ředitel České pojišťovny a.s. V roce 2007 byl jmenován generálním ředitelem a členem představenstva společnosti Generali PPF Holding N.V. (GPH), která patří mezi největší pojišťovací skupiny ve střední a východní Evropě a vznikla jako společný podnik skupiny PPF a Assicurazioni Generali. Generálním ředitelem GPH byl do března 2013.

Ladislav Bartoníček je akcionářem skupiny PPF od roku 2007. Od března 2014 do února 2018 byl generálním ředitelem biotechnologické společnosti SOTIO a.s., která patří do skupiny PPF. Od roku 2018 je odpovědný za strategické řízení investic do telekomunikací, médií a biotechnologií. Od 3/2021 zastává Ladislav Bartoníček roli CEO PPF Group N.V. a je členem Řídícího výboru PPF.

Jean-Pascal Duvieusart

Akcionář, PPF Group N.V.

Podíl

0,535 %

Další role

člen Řídícího výboru PPF, Home Credit Group CEO

Bio

Narodil se v roce 1966; absolvoval University of Chicago (MBA) a Catholic University of Louvain v Belgii, obor komerční inženýring. V letech 1999 až 2005 byl řídícím společníkem pražské pobočky poradenské společnosti McKinsey, poté z Moskvy řídil aktivity McKinsey v celém regionu SNS a střední Evropy.

Od roku 2010 je akcionářem skupiny PPF Group. Jako zástupce skupiny PPF působil v představenstvu společnosti Polymetal International. Dále byl ředitelem pro strategii a rozvoj vztahů s investory v ruské bance Nomos Bank, kde také zastával funkci člena dozorčí rady. J.-P. Duvieusart byl členem vrcholového vedení biotechnologické společnosti SOTIO patřící do skupiny PPF, kde se soustředil na aktivity v Číně a USA. Je ředitelem PPF Real Estate Holding B.V., a od června 2021 také členem představenstva PPF Financial Holdings a.s.

V lednu 2020 byl jmenován generálním ředitelem společnosti Home Credit N.V. V rámci vedení skupiny PPF je v současnosti odpovědný za oblast finančních služeb a za nemovitosti.

Ladislav Bartoníček

Akcionář a CEO společnosti PPF Group N.V.

Podíl

0,535 %

Bio

Narodil se v roce 1964; vystudoval České vysoké učení technické v Praze, Fakultu elektrotechnickou. V roce 1991 nastoupil do PPF investiční společnosti a.s. jako výkonný ředitel a v roce 1993 absolvoval Rochester Institute of Technology v New Yorku (MBA). Od roku 1996 do září 2006 působil jako generální ředitel České pojišťovny a.s. V roce 2007 byl jmenován generálním ředitelem a členem představenstva společnosti Generali PPF Holding N.V. (GPH), která patří mezi největší pojišťovací skupiny ve střední a východní Evropě a vznikla jako společný podnik skupiny PPF a Assicurazioni Generali. Generálním ředitelem GPH byl do března 2013.

Ladislav Bartoníček je akcionářem skupiny PPF od roku 2007. Od března 2014 do února 2018 byl generálním ředitelem biotechnologické společnosti SOTIO a.s., která patří do skupiny PPF. Od roku 2018 je odpovědný za strategické řízení investic do telekomunikací, médií a biotechnologií. Od 3/2021 zastává Ladislav Bartoníček roli CEO PPF Group N.V. a je členem Řídícího výboru PPF.

Kateřina Jirásková

Finanční ředitelka PPF

Další role

členka Řídícího výboru PPF a správní rady Nadace PPF

Bio

Narodila se v roce 1974; po absolvování Vysoké školy ekonomické v Praze pracovala jako obchodnice s cennými papíry ve společnosti Conseq, do skupiny PPF nastoupila v roce 2000 jako manažerka portfolia. Osm let řídila společnost Generali PPF Asset Management, kde měla na starosti investiční portfolio, které patří mezi největší ve střední a východní Evropě. Zároveň odpovídala za výkonnost investic 27 firem patřících pod Generali PPF Holding ve 14 zemích, jejichž hodnota aktiv činila 15 miliard eur.

S účinností od ledna 2013 se stala finanční ředitelkou skupiny PPF. Rovněž zastává funkci předsedkyně představenstva PPF a.s. a je členkou představenstva PPF Financial Holdings a.s. Je předsedkyní správní rady Nadace PPF.

Jean-Pascal Duvieusart

Akcionář, PPF Group N.V.

Podíl

0,535 %

Další role

člen Řídícího výboru PPF, Home Credit Group CEO

Bio

Narodil se v roce 1966; absolvoval University of Chicago (MBA) a Catholic University of Louvain v Belgii, obor komerční inženýring. V letech 1999 až 2005 byl řídícím společníkem pražské pobočky poradenské společnosti McKinsey, poté z Moskvy řídil aktivity McKinsey v celém regionu SNS a střední Evropy.

Od roku 2010 je akcionářem skupiny PPF Group. Jako zástupce skupiny PPF působil v představenstvu společnosti Polymetal International. Dále byl ředitelem pro strategii a rozvoj vztahů s investory v ruské bance Nomos Bank, kde také zastával funkci člena dozorčí rady. J.-P. Duvieusart byl členem vrcholového vedení biotechnologické společnosti SOTIO patřící do skupiny PPF, kde se soustředil na aktivity v Číně a USA. Je ředitelem PPF Real Estate Holding B.V., a od června 2021 také členem představenstva PPF Financial Holdings a.s.

V lednu 2020 byl jmenován generálním ředitelem společnosti Home Credit N.V. V rámci vedení skupiny PPF je v současnosti odpovědný za oblast finančních služeb a za nemovitosti.

Tomáš Brzobohatý

člen Řídícího výboru PPF

Bio

Vzděláním právník, zakladatel a do roku 2004 řídící společník advokátní kanceláře Brzobohatý, Brož & Honsa (dnes BBH). Spolupracuje s PPF od roku 1996 v oblasti M&A a řízení investičních projektů. Podílel se na všech historicky zásadních transakcích skupiny.

Kateřina Jirásková

finanční ředitelka skupiny PPF

Další role

členka Řídícího výboru PPF, předsedkyně správní rady Nadace PPF

Bio

Narodila se v roce 1974; po absolvování Vysoké školy ekonomické v Praze pracovala jako obchodnice s cennými papíry ve společnosti Conseq, do skupiny PPF nastoupila v roce 2000 jako manažerka portfolia. Osm let řídila společnost Generali PPF Asset Management, kde měla na starosti investiční portfolio, které patří mezi největší ve střední a východní Evropě. Zároveň odpovídala za výkonnost investic 27 firem patřících pod Generali PPF Holding ve 14 zemích, jejichž hodnota aktiv činila 15 miliard eur.

S účinností od ledna 2013 se stala finanční ředitelkou skupiny PPF. Rovněž zastává funkci předsedkyně představenstva PPF a.s. a je členkou představenstva PPF Financial Holdings a.s. Je předsedkyní správní rady Nadace PPF a členkou Řídícího výboru PPF.

Ladislav Chvátal

Ladislav Chvátal

ředitel pro řízení strategických projektů skupiny PPF

Bio

Narodil se v roce 1963; vystudoval Vysokou školu ekonomickou v Praze, obor automatizované systémy řízení v ekonomice. Do skupiny PPF přišel v roce 1994. V rámci skupiny PPF pracoval v celé řadě vedoucích klíčových pozic.

Od roku 1998 do roku 2007 jako CEO řídil rozvoj a mezinárodní expanzi skupiny Home Credit. Zároveň působil v roli výkonného ředitele skupiny PPF pro retailové bankovnictví a spotřebitelské financování s odpovědností za strategické řízení eBanky a ČP Leasingu. V letech 2009 až 2014 působil ve vedení PPF Partners. Od roku 2011 je odpovědný za budování a rozvoj agroholdingu RAV v Ruské federaci.

Od června 2015 zastává funkci předsedy dozorčí rady PPF Banky a člena dozorčí rady PPF a.s.

Vladimír Mlynář

ředitel pro vztahy s veřejným sektorem skupiny PPF

Bio

Narodil se v roce 1966; je členem vrcholového vedení skupiny PPF od srpna 2010 a je zodpovědný za Public relations a spolupráci skupiny s veřejným sektorem.

Po úspěšné kariéře novináře vstoupil v roce 1998 do politiky, kde působil až do roku 2005 opakovaně jako ministr a poslanec; v roce 2010 byl rovněž šéfporadcem předsedy vlády. V letech 2008 - 2009 pracoval pro společnost O2 Czech Republic.

Lubomír Král

ředitel právního oddělení skupiny PPF

Bio

Narodil se v roce 1972; je absolventem Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze a studoval též Vysokou školu ekonomickou v Praze. Praxi zahájil v advokacii. V letech 1997 až 1999 pracoval v právním oddělení vypořádacího centra Burzy cenných papírů Praha.

Ve skupině PPF působí od roku 1999 jako ředitel právního oddělení Skupiny a od března 2007 též zastává funkci člena představenstva PPF a.s. Od roku 2014 je členem představenstva Home Credit B.V. a rovněž je členem představenstva PPF Financial Holdings a.s.

Aleš Minx

Předseda představenstva, PPF Group N.V.

Bio

Narodil se v roce 1964; vystudoval Vysokou školu ekonomickou v Praze, Fakultu výrobně-ekonomickou. V letech 1987 až 1992 pracoval v podniku PAL a.s. jako vedoucí finančního odboru. Do skupiny PPF nastoupil v roce 1992 a do června 2001 zastával pozici finančního ředitele. Od července 2001 do května 2005 byl generálním ředitelem PPF a.s., do března 2007 působil jako místopředseda dozorčí rady PPF a.s., nyní je předsedou představenstva PPF Group N.V. Od června 2015 do října 2016 zastával funkci člena dozorčí rady O2 Czech Republic.

Rudolf Bosveld

Člen představenstva, PPF Group N.V.

Bio

Narodil se v roce 1958; vystudoval Erasmus University Rotterdam, kde mu byl udělen titul MD, obor management se specializací na podnikové finance. Přes 20 let pracuje v oborech finančních služeb a finančních trhů. Zastával řadu vrcholových manažerských pozic ve finančním sektoru od výkonného ředitele pro podnikové finance a kapitálové trhy společnosti MeesPierson N.V. přes ředitele pro rozvoj podniku, fúze a akvizice společnosti Nuon po jednatele společnosti Rabobank International.

Jan Cornelis Jansen

Člen představenstva, PPF Group N.V.

Bio

Narodil se v roce 1972; absolvoval studium práva na univerzitě v Utrechtu, obor nizozemské právo, kde získal titul LL.M, přičemž se specializoval na ekonomické, občanské a obchodní právo. Zároveň absolvoval studia práva obchodních společností a pracovněprávních vztahů na Grotius Academie v Nijmegenu a Vrije Universiteit Law Academy v Amsterdamu. 

Do skupiny PPF nastoupil v roce 2007, když předtím tři roky pracoval ve společnosti De Hoge Dennen Holding jako podnikový právník a tajemník společnosti se zaměřením na sociálně investiční fondy. Zastával také funkce v právních odděleních několika dalších firem. Pracoval pak jako podnikový právník a tajemník ve skupině PPF. V roce 2012 se stal místopředsedou představenstva společnosti Home Credit B.V. a od července 2015 je členem představenstva PPF Group N.V.

Petr Kellner

Zakladatel skupiny PPF

Bio

Narodil se v roce 1964; v roce 1986 promoval na Fakultě výrobně-ekonomické Vysoké školy ekonomické v Praze. Patřil mezi zakladatele skupiny PPF. Od ledna 1998 do března 2007 byl předsedou představenstva PPF a.s. Od dubna 2007 do března 2013 byl členem představenstva Assicurazioni Generali S.p.A. Od založení skupiny PPF řídil její strategický rozvoj a směřování. Petr Kellner tragicky zahynul 28. března 2021 při nehodě vrtulníku na Aljašce. 

Kdo je Petr Kellner

© 2021, PPF (Všechna práva vyhrazena)