Souhlas s užíváním výročních zpráv

V souladu s Podmínkami používání těchto webových stránek se vylučuje a je zakázáno užívat fotografie obsažené ve výročních zprávách umístěných na shora uvedených stránkách pro jiné než výhradně vlastní osobní a nekomerční účely a tyto fotografie rozmnožovat, upravovat, měnit, přetvářet či jinak do fotografií obsažených ve výročních zprávách zasahovat a tyto zásahem dotčené fotografie rozmnožovat. Obsah výročních zpráv včetně fotografií můžete zobrazovat na obrazovce počítače nebo mobilního telefonu, můžete si tisknout jednotlivé stránky na papír (avšak nikoliv pořizovat jejich fotokopie) a tyto stránky ukládat v elektronické podobě na disku nebo ve svém mobilním telefonu (avšak nikoliv na serveru či jiném paměťovém médiu zapojeném do sítě) výhradně pro své vlastní osobní a nekomerční účely.

Souhlasím s uvedenými podmínkami užívání výroční zprávy.

Ano   Ne

Příprava náhledu

Home Credit

Skupina Home Credit je jedním z předních poskytovatelů spotřebitelského financování.

Skupina Home Credit (dále také „Home Credit“), založená v roce 1997, se zaměřuje na odpovědné poskytování spotřebitelských úvěrů, především lidem s krátkou nebo dokonce žádnou úvěrovou historií.

Skupina Home Credit (dále také „Home Credit“) je globálním poskytovatelem spotřebitelských úvěrů na základě nejmodernějších finančních technologií. Působí zejména na trzích s vysokým růstovým potenciálem na třech kontinentech. Skupina PPF v ní ovládá majoritní podíl.

Společnost, která byla založena v České republice v roce 1997, se zaměřuje na odpovědné poskytování spotřebitelských úvěrů. Úspěšně nabízí inkluzivní finanční služby pro klienty, kteří by dosud neměli přístup k žádným standardním bankovním půjčkám.

V současnosti Home Credit nabízí své služby zákazníkům v České republice (od roku 1997), na Slovensku (od roku 1999), v Rusku (od roku 2002), v Kazachstánu (od roku 2005), v Číně (od roku 2007), v Indii (od roku 2012), Indonésii (od roku 2013), na Filipínách (od roku 2013), ve Vietnamu (od roku 2014) a v USA (od září 2015 v partnerství s telekomunikačním operátorem Sprint). Všude podléhá dohledu centrálních autorit finančního sektoru.

V zemích, kde Home Credit působí, využívá jeho služeb přes 28 milionů aktivních klientů. Od svého vzniku obsloužila skupina 119,6 milionů zákazníků (údaje k 31. 12. 2019). Podařilo se to především díky tomu, že Home Credit nabízí své služby klientům, kteří dosud neměli přístup k bankovním úvěrům. Tím se z něj stal vyhledávaný partner pro největší světové výrobce spotřebního zboží, mimo jiné mobilních telefonů.

Skupina rovněž pokračuje v podpoře inovací týkajících se nových, dynamicky se rozvíjejících segmentů v oboru spotřebitelského financování, což dokládá úspěch P2P platformy Zonky, která v ČR vyrostla ze startupu do pozice nejúspěšnějšího účastníka tohoto trhu a doposud zprostředkovala půjčky v celkové výši 4,5 miliardy korun.

Ke konci roku 2019 zaměstnávala skupina 117 tisíc lidí.

Distribuční model

Své služby nabízí skupina zákazníkům prostřednictvím široké sítě prodejních míst – obchodů, bankovních poboček, speciálních úvěrových přepážek a na poštách, jejichž počet celosvětově přesáhl 437 000. Home Credit nabízí své služby rovněž online, přes eshopy i pomocí vlastních aplikací a také přes sociální sítě. Základem je poskytování úvěrů přímo v maloobchodních prodejnách (tzv. POS-úvěrování), v nichž Home Credit financuje nákup zboží dlouhodobé spotřeby, vždy v domácí měně.

Služby Home Creditu jsou jednoduché, srozumitelné a rychlé. Tím se Skupina odlišuje od konkurence a zajišťuje si postavení předního hráče na řadě lokálních trhů v Evropě a Asii. V zemích, kde Home Credit získal bankovní licenci, nabízí fyzickým osobám kromě úvěrů rovněž bankovní transakce a přijímá vklady, které jsou významným zdrojem financování jeho úvěrové činnosti. Produktové portfolio Skupiny se v každé zemi poněkud liší a vyvíjí se zároveň s tím, jak vyspívají jednotlivé trhy a jak se mění potřeby tamní klientely.

Vlastnická struktura

Majoritním akcionářem (s podílem 91,12 %) Home Credit Group B.V. je skupina PPF. Minoritní podíl (8,88 %) v Home Credit Group B.V. má EMMA OMEGA LTD, investiční holdingová společnost, jejímž konečným vlastníkem je Jiří Šmejc. Home Credit Group B.V. je 100% akcionářem ve společnosti Home Credit N.V.

Více informací o HCNV naleznete na webu homecredit.net.

Home Credit Group B.V.: Hlavní ekonomické ukazatele (konsolidované)

  2019 2018
Podíl skupiny PPF  91,12 % 91,12 %
Provozní výnosy (v mil. EUR) 4 249 3 953
Hospodářský výsledek po zdanění (v mil. EUR) 400 422
Aktiva celkem (v mil. EUR) 26 590 23 647
Vlastní kapitál celkem (v mil. EUR) 2 873 2 154
Počet zaměstnanců ke konci roku 116 700 125 400

Home Credit B.V.
Strawinskylaan 933
1077 XX Amsterdam
Nizozemsko
Phone: +31 (0) 208 813 120
Fax: +31 (0) 208 813 129
info@homecredit.eu
www.homecredit.net

Home Credit International, a.s.
Evropská 2690/17
160 00 Praha 6
Česká republika
Tel.: +420 224 174 777
Fax: +420 224 174 612

info@homecredit.eu
www.homecredit.net

Zpět na portfolio