Vážený uživateli, je nám líto, ale Váš prohlížeč nepodporuje plné zobrazení webu. Doporučujeme Vám přejít na jeho aktuálnější verzi (MS Edge) nebo na některý z nejčastějších prohlížečů (Chrome, Firefox, Safari).

Finanční výsledky
a finanční výkazy

PPF Group N.V.:

Konsolidovaný výkaz o finanční pozici (podle IFRS)

(v mil. eur)  1H2021 FY 2020 FY 2019
Hotovost a hotovostní ekvivalenty 6 509 6 388 9 824
Investiční cenné papíry (vč. derivátů) 4 464 3 488 2 836
Úvěry a pohledávky 12 848 14 681 22 336
Investice do přidružených a společných podniků 1 727 897 884
Investice do nemovitostí 1 968 1 791 2 002
Provozní a ostatní hmotný majetek 3 798 3 789 3 862
Nehmotná aktiva a goodwill 5 590 5 639 4 252
Ostatní aktiva 3 378 2 985 2 618
Aktiva celkem 40 282 39 658 48 614
Vlastní kapitál 9 124 8 517 9 555
Úročené závazky 27 265 27 145 34 845
Ostatní pasiva 3 893 3 996 4 214
Pasiva celkem 40 282 39 658 48 614
Zdroj: Auditovaná konsolidovaná účetní závěrka    

PPF Group N.V.:

Konsolidovaný výkaz zisku a ztráty (podle IFRS)

(v mil. eur) 1H2021 FY 2020 FY 2019
Čistý úrokový výnos 931 2 841 3 676
Čistý výnos z poplatků a provizí 91 242 471
Čistý výnos z pojišťovací činnosti 11 21 23
Čistý výnos z realitní činnosti 51 229 285
Čistý výnos z telekomunikací 1091 2 080 2 082
Čistý výnos z médií 170 109
Čistý výnos ze strojírenství 109 166 156
Čistý výnos z provozu mýtného systému 11 19 4
Ostatní výnosy 181 33 95
Provozní náklady -2 413 -6 030 -5 389
Výsledek hospodaření před zdaněním 233 -290 1 403
Daň z příjmu -25 -1 -398
Čistý výsledek hospodaření v běžném účetním období 208 -291 1 005
Výsledek hospodaření připadající:
Vlastníkům mateřské společnosti 188 -249 935
Nekontrolním podílům 20 -42 70
Výnosy a ostatní příjmy celkem 4 309 9 037 10 497

Zdroj: Auditovaná konsolidovaná účetní závěrka

Název
Datum
Typ souboru
Akce
PPF Group N.V. - Condensed interim consolidated financial statements for the six months ended 30 June 2021
1/11/2021
pdf
PPF Group N.V. Annual Accounts 2020
20/5/2021
pdf
PPF Group N.V. - Condensed interim consolidated financial statements for the six months ended 30 June 2020
2/11/2020
pdf
PPF Group N.V. - Condensed interim consolidated financial statements for the six months ended 30 June 2019
3/11/2019
pdf
PPF Group N.V. Annual Accounts 2019
1/6/2019
pdf
PPF Group N.V. - Condensed interim consolidated financial statements for the six months ended 30 June 2018
5/11/2018
pdf
PPF Group N.V. Annual Accounts 2018
23/5/2018
pdf
PPF Group N.V. - Condensed interim consolidated financial statements for the first half of 2017
6/11/2017
pdf
PPF Group N.V. Annual Accounts 2017
4/6/2017
pdf
PPF Group N.V. - Condensed interim consolidated financial statements for the first half of 2016
2/11/2016
pdf
PPF Group N.V. Annual Accounts 2016
4/6/2016
pdf
PPF Group N.V. - Condensed interim consolidated financial statements for the first half of 2015
26/10/2015
pdf
PPF Group N.V. Annual Accounts 2015
5/6/2015
pdf
PPF GROUP N.V. - Condensed interim consolidated financial statements for the first half of 2014
30/10/2014
pdf
PPF Group N.V. Annual Accounts 2014
28/5/2014
pdf
PPF Group N.V. - Condensed interim consolidated financial statements for the first half of 2013
28/10/2013
pdf
PPF GROUP N.V. Annual accounts 2013
29/5/2013
pdf
PPF Group N.V. Half-Year 2012 Consolidated IFRS Financial Results
1/11/2012
pdf
Annual Accounts PPF Group N.V. 2012
9/6/2012
pdf
PPF Group N.V. - Condensed interim consolidated financial statements for the first half of 2011
30/10/2011
pdf
Annual Accounts PPF Group N.V. 2011
4/6/2011
pdf
PPF Group N.V. - Interim consolidated financial statements for the first half of 2010
19/10/2010
pdf
Annual Accounts PPF Group N.V. 2010
12/6/2010
pdf
PPF GROUP N.V. - Interim consolidated financial statements for the first half of 2009
18/10/2009
pdf
Annual Accounts PPF Group N.V. 2009
25/5/2009
pdf
PPF GROUP N.V. - Consolidated financial statements for the first half of 2008
1/10/2008
pdf
Annual Accounts PPF Group N.V. 2008
28/6/2008
pdf
PPF Group N.V. – Financial statements for the first half of 2007
2/10/2007
pdf
Annual Accounts PPF Group N.V. 2007
17/6/2007
pdf
Annual Accounts PPF Group N.V. 2006
30/5/2006
pdf
Annual Accounts PPF Group N.V. 2005
30/10/2005
pdf

Mohlo by vás zajímat

PPF Group N.V. Výroční zpráva 2020