Souhlas s užíváním výročních zpráv

V souladu s Podmínkami používání těchto webových stránek se vylučuje a je zakázáno užívat fotografie obsažené ve výročních zprávách umístěných na shora uvedených stránkách pro jiné než výhradně vlastní osobní a nekomerční účely a tyto fotografie rozmnožovat, upravovat, měnit, přetvářet či jinak do fotografií obsažených ve výročních zprávách zasahovat a tyto zásahem dotčené fotografie rozmnožovat. Obsah výročních zpráv včetně fotografií můžete zobrazovat na obrazovce počítače nebo mobilního telefonu, můžete si tisknout jednotlivé stránky na papír (avšak nikoliv pořizovat jejich fotokopie) a tyto stránky ukládat v elektronické podobě na disku nebo ve svém mobilním telefonu (avšak nikoliv na serveru či jiném paměťovém médiu zapojeném do sítě) výhradně pro své vlastní osobní a nekomerční účely.

Souhlasím s uvedenými podmínkami užívání výroční zprávy.

Ano   Ne

Příprava náhledu

  53 stipendistů Nadace The Kellner Family Foundation zahájilo akademický rok 2020/21 na 36 univerzitách v Evropě, USA a Asii
  08/10/2020

  Stáhnout soubor PDF

  Finanční granty pro celkem 53 studentů univerzit udělila v akademickém roce 2020/2021 rodinná nadace manželů Renáty a Petra Kellnerových. Nově přijala do projektu Univerzity 16 studentů, dalších 37 pokračuje s podporou nadace ve studiích už více jak rok. Vzhledem k současným opatřením zahájila část stipendistů akademický rok distanční formou. Studují například na University of Oxford, University of Cambridge, University of Edinburgh, Yale University a dalších ve Velké Británii, České republice, USA, Nizozemsku, Německu atd. Už 193 absolventů středních škol z celé České republiky získalo za 11 let od Nadace prostředky na školné a další náklady spojené s univerzitním studiem. Za toto období Nadace The Kellner Family Foundation poskytla na grantech univerzitním studentům téměř 100 mil. korun.

   

  • 53 stipendistů zařadila Nadace do projektu Univerzity v akademickém roce 2020/2021.
  • 193 stipendistů získalo finanční granty za 11 let, kdy nadace podporuje české studenty bakalářských oborů převážně na zahraničních univerzitách. 
  • Každoročně vyplatí Nadace stipendistům na úhradu školného a dalších nákladů spojených se studiem na univerzitě okolo 10 mil. Kč.

   

  Graf přehledu oborů, které studují stipendisté projektu

   

  Přehled našich stipendistů nejdete také na webu Nadace: https://www.kellnerfoundation.cz/univerzity/nasi-stipendiste.

  Pokud byste se chtěli studentů zeptat například na aktuální průběh výuky na jejich univerzitách, ráda Vám s nimi zprostředkuju kontakt.

  Zpět na tiskové zprávy