Souhlas s užíváním výročních zpráv

V souladu s Podmínkami používání těchto webových stránek se vylučuje a je zakázáno užívat fotografie obsažené ve výročních zprávách umístěných na shora uvedených stránkách pro jiné než výhradně vlastní osobní a nekomerční účely a tyto fotografie rozmnožovat, upravovat, měnit, přetvářet či jinak do fotografií obsažených ve výročních zprávách zasahovat a tyto zásahem dotčené fotografie rozmnožovat. Obsah výročních zpráv včetně fotografií můžete zobrazovat na obrazovce počítače nebo mobilního telefonu, můžete si tisknout jednotlivé stránky na papír (avšak nikoliv pořizovat jejich fotokopie) a tyto stránky ukládat v elektronické podobě na disku nebo ve svém mobilním telefonu (avšak nikoliv na serveru či jiném paměťovém médiu zapojeném do sítě) výhradně pro své vlastní osobní a nekomerční účely.

Souhlasím s uvedenými podmínkami užívání výroční zprávy.

Ano   Ne

Příprava náhledu

  Air Bank za tři čtvrtletí vydělala 1,1 miliardy korun a má už přes 766 tisíc klientů
  08/11/2019

  Neauditované individuální hospodářské výsledky Air Bank a.s. k 30. září 2019 podle mezinárodních standardů finančního výkaznictví (IFRS):

  Air Bank za tři čtvrtletí vydělala 1,1 miliardy korun a má už přes 766 tisíc klientů

  Air Bank ve třetím čtvrtletí letošního roku vykázala čistý zisk 1,1 miliardy korun. Meziročně byl zisk banky nižší o 11 %. Meziroční pokles zisku byl způsoben především absencí jednorázových příjmů z investic banky, které byly hlavní příčinou skokového nárůstu jejího zisku ve stejném období loňského roku. Ve třetím čtvrtletí letošního roku se Air Bank i nadále dařilo zvyšovat počet klientů a objem poskytnutých úvěrů.

  „Běžný účet u Air Bank si v uplynulém čtvrtletí otevřelo přes 46 tisíc nových klientů a díky nim jsme překročili pomyslnou hranici tři čtvrtě milionu klientů. K nárůstu počtu klientů nám mimo jiné pomáhají novinky, které jsme spustili v letošním roce. Přicházejí k nám mladí klienti od 15 let, kteří nás mají jako úplně první banku, a také roste podíl klientů, kteří si účet u Air Bank otevřeli přímo v aplikaci My Air,“ říká Michal Strcula, generální ředitel Air Bank.

  Počet klientů banky meziročně stoupl o více než 110 tisíc, a na konci září tak Air Bank měla 766 566 klientů. Počet běžných účtů se navýšil o 19 % na 861 386. Také počet spořicích účtů vzrostl, a to o 13 % na 479 907. Objem vkladů na běžných a spořicích účtech klientů meziročně vzrostl o 4 % na 104,9 miliardy korun.

  Air Bank se dařilo navyšovat i objem rozpůjčovaných peněz, meziročně se objem úvěrů zvýšil o 15 % na 52,2 miliardy korun. Nejen díky tomu čisté výnosy očištěné o úvěrové ztráty stouply meziročně o 6 % na 2,6 miliardy korun. Správní a režijní náklady vzrostly o 17 % na 1,2 miliardy korun.

  Celková bilanční suma Air Bank vzrostla meziročně o 4 % na 115,8 miliardy korun. Vlastní kapitál se zvýšil o 17 % na 8,8 miliardy korun.

   

    30. 9. 2018 30. 9. 2019 Meziroční změna
  Čistý zisk 1,2 mld. Kč 1,1 mld. Kč - 11 %
  Čisté výnosy očištěné o úvěrové ztráty 2,4 mld. Kč 2,6 mld. Kč + 6 %
  Správní a režijní náklady -1,0 mld. Kč −1,2 mld. Kč + 17 %
  Počet klientů 656 497 766 566 + 17 %
  Počet běžných účtů 722 681 861 386 + 19 %
  Počet spořících účtů 423 465 479 907 + 13 %
  Objem vkladů 101,0 mld. Kč 104,9 mld. Kč + 4 %
  Objem úvěrů 45,4 mld. Kč 52,2 mld. Kč + 15 %
  Bilanční suma 111,8 mld. Kč 115,8 mld. Kč + 4 %
  Vlastní kapitál 7,5 mld. Kč 8,8 mld. Kč + 17 %
  Počet zaměstnanců 789 794 + 1 %
  Počet poboček 35 35 + 0
  Počet bankomatů 358 368 + 10

   

  Zpět na tiskové zprávy