Souhlas s užíváním výročních zpráv

V souladu s Podmínkami používání těchto webových stránek se vylučuje a je zakázáno užívat fotografie obsažené ve výročních zprávách umístěných na shora uvedených stránkách pro jiné než výhradně vlastní osobní a nekomerční účely a tyto fotografie rozmnožovat, upravovat, měnit, přetvářet či jinak do fotografií obsažených ve výročních zprávách zasahovat a tyto zásahem dotčené fotografie rozmnožovat. Obsah výročních zpráv včetně fotografií můžete zobrazovat na obrazovce počítače nebo mobilního telefonu, můžete si tisknout jednotlivé stránky na papír (avšak nikoliv pořizovat jejich fotokopie) a tyto stránky ukládat v elektronické podobě na disku nebo ve svém mobilním telefonu (avšak nikoliv na serveru či jiném paměťovém médiu zapojeném do sítě) výhradně pro své vlastní osobní a nekomerční účely.

Souhlasím s uvedenými podmínkami užívání výroční zprávy.

Ano   Ne

Příprava náhledu

  Gymnázium a základní škola Open Gate zahajují 14. školní rok
  04/09/2018

  Brány gymnázia a základní školy Open Gate se 3. září 2018 otevřely již po čtrnácté do dalšího školního roku. Školní rok 2018/19 v Open Gate zahajuje 378 žáků a studentů, z toho 98 na základní škole a 280 na osmiletém gymnáziu. Studium 96 gymnazistů pocházejících z celé České republiky podpořila přidělením sociálního stipendia Nadace The Kellner Family Foundation. Ta od založení školy přispěla na školné již 329 studentům gymnázia Open Gate. Od září žáci oblékají nové školní uniformy ušité dle moderních střihů z pohodlných materiálů.

  Ve školním roce 2018/19 nastoupilo do základní školy Open Gate 98 žáků. Gymnázium tento rok navštěvuje 280 studentů, z nichž necelá polovina bydlí na kolejích v kampusu školy. Péči o studenty zajišťuje 100 zaměstnanců školy, z toho 35 pedagogů osmiletého gymnázia, 17 učitelů na základní škole a 14 vychovatelů.

  Novinkou školního roku 2018/19 je rozšíření autobusové linky 428 na trase Říčany – Babice a zpět, která byla doplněna o spoje v časech před začátkem vyučování a dále o spoje v odpoledních a večerních hodinách. Dopravu části žáků zajišťuje i letos školní autobus Open Gate.

  Učení řízené studentem i nové akademické kluby gymnázia Open Gate

  Výuka gymnázia Open Gate probíhá dle moderní metody SOL (Student Organized Learning), která klade velký důraz na účast studenta při tvorbě výuky. Ve školním roce 2018/19 škola rozšiřuje také nabídku akademických klubů, a to o robotiku a IOT (Internet of Things). V přírodních vědách se učitelé soustředí na dnes velmi aktuální obory - genetiku a biotechnologie.

  Mezinárodní maturita IB (International Baccalaureate)

  Kvalitu výuky potvrzují vynikající výsledky mezinárodní maturity IB, jichž absolventi Open Gate dlouhodobě dosahují. „Letos mělo 42 % maturujících studentů 41 bodů a více ze 45 možných. Jedna studentka získala dokonce plný počet bodů, což se každoročně povede pouze několika stovkám absolventů IB z více než 100 tisíc po celém světě,“ komentuje výsledky mezinárodní maturity Kateřina Kožnarová, ředitelka Open Gate.

  Gymnázium zároveň připravuje výstavbu dalších moderně vybavených učeben pro výuku předmětů v rámci studia mezinárodní maturity IB.

  Nové školní uniformy

  Od září žáci oblékají nové školní uniformy ušité z pohodlných materiálů – celkem 62 různých součástí oblečení a doplňků ke školní uniformě dává studentům v oblékání velkou variabilitu. Oblečení je různé pro slavnostní a běžné nošení v zimním i horkém letním období. Pro dívky uniforma nabízí sukni, šaty i kalhoty, které mohou doplnit kravatou, šátkem, svetrem nebo sakem v barvách školy. Na základní škole mají chlapci na výběr dlouhé kalhoty i kraťasy. Mezi doplňky jsou i kožené pásky a odznak s logem školy nebo podkolenky pro žačky ZŠ.

  Poradenské centrum

  Žákům základní školy i gymnázia Open Gate je v Poradenském centru k dispozici skupina profesionálů, kteří je provázejí během celé doby studia. Poradenské centrum v jeho současné podobě vzniklo v loňském roce s cílem pomáhat studentům předcházet potenciálním nesnázím při studiu, ale i v životě. V rámci českých škol je zcela ojedinělým projektem, který šíří nabízených služeb potvrzuje, že individuální a nadstandardní péče o studenty je na Open Gate prioritou. Studentům je k dispozici psycholog, školní poradce, speciální pedagog, kouč, metodik prevence, psychoterapeut a další odbornosti. Centrum spolupracuje ale i s externími specialisty a přímo v areálu Open Gate provozuje také Pedagogicko-psychologickou poradnu.

  Sociální stipendia letos pro 96 gymnazistů

  Zatímco základní škola je klasickou soukromou školou, kde všichni žáci platí školné, na gymnáziu se potkávají studenti ze všech regionů České republiky, kteří vyrůstají v různém, a často velmi odlišném, sociálním prostředí. 96 studentům - z nichž 14 je z pěstounské péče, 5 z dětského domova, 42 z neúplných rodin a 35 z úplných rodin - dává i letos sociální stipendium Nadace The Kellner Family Foundation. Ta za dobu existence školy přispěla na studium již 329 stipendistům. „Open Gate je škola pro ty, kdo touží po kvalitním vzdělání. A díky podpoře od rodinné nadace Renáty a Petra Kellnerových se zde mohou vzdělávat studenti pocházející z různých sociálních vrstev, což vytváří unikátní prostředí. Studenty kromě vzdělávání vedeme také k odpovědnosti a solidaritě. Součástí vzdělávání je i zapojení každého studenta do jím vybraných dobročinných aktivit,“ doplňuje ředitelka školy Kateřina Kožnarová. Vedle sociálních stipendií mají studenti gymnázia šanci získat akademické stipendium nebo stipendium za mimořádný přínos.

  Důležité informace pro zájemce o studium na Open Gate

  Zájemci o studium na Open Gate mohou navštívit areál při dnech otevřených dveří, které se uskuteční v termínech 22. listopadu 2018 a 24. ledna 2019, případně po předchozí domluvě i v jiném termínu.

  Pro přijetí na Open Gate jsou rozhodující studijní předpoklady studenta a jeho vnitřní motivace ke studiu. Škola umožňuje i přestupy ve vyšším ročníku, a to z jiné střední školy nebo druhého stupně základní školy.

  Zpět na tiskové zprávy