Souhlas s užíváním výročních zpráv

V souladu s Podmínkami používání těchto webových stránek se vylučuje a je zakázáno užívat fotografie obsažené ve výročních zprávách umístěných na shora uvedených stránkách pro jiné než výhradně vlastní osobní a nekomerční účely a tyto fotografie rozmnožovat, upravovat, měnit, přetvářet či jinak do fotografií obsažených ve výročních zprávách zasahovat a tyto zásahem dotčené fotografie rozmnožovat. Obsah výročních zpráv včetně fotografií můžete zobrazovat na obrazovce počítače nebo mobilního telefonu, můžete si tisknout jednotlivé stránky na papír (avšak nikoliv pořizovat jejich fotokopie) a tyto stránky ukládat v elektronické podobě na disku nebo ve svém mobilním telefonu (avšak nikoliv na serveru či jiném paměťovém médiu zapojeném do sítě) výhradně pro své vlastní osobní a nekomerční účely.

Souhlasím s uvedenými podmínkami užívání výroční zprávy.

Ano   Ne

Příprava náhledu

  Nadace THE KELLNER FAMILY FOUNDATION zveřejnila výroční zprávu za rok 2017: na podporu vzdělávacích projektů rozdělila 88 milionů korun
  28/06/2018

  Rodinná nadace Renáty a Petra Kellnerových The Kellner Family Foundation rozdělila v roce 2017 téměř 88 milionů korun. Za devět let svého působení podpořila Nadace vzdělávací projekty i individuální příjemce celkem 621 miliony korun. I v roce 2017 byli hlavními příjemci podpory studenti osmiletého gymnázia Open Gate, a dále veřejné základní školy zařazené do projektu Pomáháme školám k úspěchu a stipendisté studující na zahraničních i českých univerzitách.

  „Pokud použiji analogii z oblasti školství, dokončila vloni naše rodinná Nadace základní školní docházku. A dokončila ji úspěšně,“ říká zakladatelka Nadace Renáta Kellnerová. Během devíti let působení rozdělila Nadace mezi příjemce z oblasti základního, středního i vysokého školství celkem 621 milionů korun. V uplynulém roce se projektům i individuálním příjemcům dostalo, podobně jako v roce 2016, celkové podpory 88 milionů korun.

  Pro osmileté gymnázium Open Gate byl rok 2017 rokem změn. Po 11 letech odešel do penze ředitel školy Peter Nitsche a na jeho místo nastoupila dosavadní vedoucí sekce přírodních věd Kateřina Kožnarová. Mezi studenty gymnázia Open Gate byla v roce 2017 formou sociálních stipendií rozdělena suma převyšující 40 milionů korun. Od otevření gymnázia v roce 2005 studovalo nebo studuje na Open Gate s podporou Nadace celkem 308 příjemců stipendia, tj. 56 % gymnazistů.

  Již sedmým rokem podpořila Nadace také projekt Pomáháme školám k úspěchu, zaměřený na dlouhodobé zlepšování kvality českého veřejného školství. Ten získal 37 milionů korun, díky nimž mohli pedagogičtí odborníci pracovat na zvyšování kvality výuky celkem 800 pedagogů působících na 22 do projektu zapojených školách. Prostřednictvím nich pak rozvíjelo svůj pozitivní vztah ke vzdělání a individuální talent více než 8 700 žáků základních škol v České republice.

  I v roce 2017 podpořila Nadace také vysokoškolské studenty. Studia na vysoké škole či univerzitě dokončilo vloni 12 podporovaných stipendistů projektu Univerzity. V akademickém roce 2017/2018 získalo nově stipendium 24 studentů, kteří nastoupili do prvních ročníků. 37 studentů pokračuje s podporou Nadace ve studiích, která započali v předchozích letech. Celkem tedy v tomto akademickém roce Nadace poskytuje finanční granty 61 studentům univerzity a za osm let trvání projektu získalo prostředky na školné a další náklady spojené s vysokoškolským studiem již 149 absolventů středních škol z České republiky.

  Kompletní výroční zprávu za rok 2017 uveřejnila Nadace na webu https://www.kellnerfoundation.cz/download/1452/vz-kff-a4-cz-fin-audit.pdf.

  Zpět na tiskové zprávy