Souhlas s užíváním výročních zpráv

V souladu s Podmínkami používání těchto webových stránek se vylučuje a je zakázáno užívat fotografie obsažené ve výročních zprávách umístěných na shora uvedených stránkách pro jiné než výhradně vlastní osobní a nekomerční účely a tyto fotografie rozmnožovat, upravovat, měnit, přetvářet či jinak do fotografií obsažených ve výročních zprávách zasahovat a tyto zásahem dotčené fotografie rozmnožovat. Obsah výročních zpráv včetně fotografií můžete zobrazovat na obrazovce počítače nebo mobilního telefonu, můžete si tisknout jednotlivé stránky na papír (avšak nikoliv pořizovat jejich fotokopie) a tyto stránky ukládat v elektronické podobě na disku nebo ve svém mobilním telefonu (avšak nikoliv na serveru či jiném paměťovém médiu zapojeném do sítě) výhradně pro své vlastní osobní a nekomerční účely.

Souhlasím s uvedenými podmínkami užívání výroční zprávy.

Ano   Ne

Příprava náhledu

  Oblastní galerie Liberec vystaví výběr nejlepších fotografií ze sbírek PPF
  20/04/2018

  Stáhnout soubor PDF

  Výstava Sudek, Funke, Drtikol...Česká a slovenská fotografie ze sbírky PPF představí návštěvníkům Oblastní galerie Liberec 150 let české a slovenské fotografie. Výběr 150 originálních fotografií  bude instalován v Bazénové hale a Ochozu bývalých městských lázní v Liberci od 21. června do 30. září 2018.

  „Záměrem výstavy, která čerpá z jedné z největších soukromých sbírek v České republice, je podat vyvážený obraz média, které se zejména při nástupu avantgardy sebevědomě začlenilo do uměleckého vyjádření své doby,“ uvádí kurátor výstavy Luděk Lukuvka.

  Výstava poskytne přehled o základní chronologii vývoje fotografie od piktorialismu přelomu 19. a 20. století až do současnosti. Vývoj fotografie mezi lety 1870 a 2018 představí také dobovou společenskou situaci, jejímž nejsilnějším zrcadlem fotografie byla i je. Poprvé bude takto v uceleném souboru představen výběr toho nejlepšího ze sbírky fotografií PPF. „Doposud jsme ze sbírky vystavovali pouze menší tématické celky. V pražské galerii Ateliér Josefa Sudka se obvykle v letním období objevují jednotlivé cykly z tvorby Josefa Sudka a jeho současníků. Návštěvu jedné z těchto výstav si nenechal ujít herec Richard Gere, který patří k obdivovatelům díla J. Sudka. Velkou pozornost si získala také výstava v dublinské galerii současného umění Douglas Hyde Gallery, která ke 120. výročí narození J. Sudka představila výběr z jeho díla ze sbírky PPF irskému publiku,“ upřesnil Jan Řehák, ředitel PPF Art.   

  Výraznou linku výstavy tvoří ukázky ze slavných fotografických cyklů Josefa Sudka. Chybět nebudou práce dalších výrazných osobností české fotografie, jako jsou Jaromír Funke, František Drtikol nebo Jaroslav Rössler. Ze současných autorů se v Liberci představí Ivan Pinkava, Jiří Thýn, Alena Kotzmannová, autorská dvojice Polák – Jasanský či držitel ocenění Fotograf roku Czech grand design 2017 Václav Jirásek. „Důležitým aspektem výstavy je také akcentování zástupců slovenské fotografie, která se pochopitelně v naší historii prolínala s tou českou. Bez slovenské fotografie by byl průřez vývojem fotografie u nás neúplný,“ doplnil kurátor Luděk Lukuvka. Slovenské autory budou na výstavě reprezentovat například Jano Pavlík nebo slovenští fotografové označovaní pojmem slovenská nová vlna - Miro Švolík, Tono Stano, Rudo Prekop a Vasil Stanko.

  Název výstavy: Sudek, Funke, Drtikol… Česká a slovenská fotografie ze sbírky PPF
  Místo konání: Oblastní galerie Liberec, Bazénová hala a Ochoz
  Termín: 21. června – 30. září 2018
  Kurátor: Luděk Lukuvka

  Zpět na tiskové zprávy