Souhlas s užíváním výročních zpráv

V souladu s Podmínkami používání těchto webových stránek se vylučuje a je zakázáno užívat fotografie obsažené ve výročních zprávách umístěných na shora uvedených stránkách pro jiné než výhradně vlastní osobní a nekomerční účely a tyto fotografie rozmnožovat, upravovat, měnit, přetvářet či jinak do fotografií obsažených ve výročních zprávách zasahovat a tyto zásahem dotčené fotografie rozmnožovat. Obsah výročních zpráv včetně fotografií můžete zobrazovat na obrazovce počítače nebo mobilního telefonu, můžete si tisknout jednotlivé stránky na papír (avšak nikoliv pořizovat jejich fotokopie) a tyto stránky ukládat v elektronické podobě na disku nebo ve svém mobilním telefonu (avšak nikoliv na serveru či jiném paměťovém médiu zapojeném do sítě) výhradně pro své vlastní osobní a nekomerční účely.

Souhlasím s uvedenými podmínkami užívání výroční zprávy.

Ano   Ne

Příprava náhledu

  PPF banka za první pololetí letošního roku dosáhla zisku ve výši 1,201 mld. Kč
  23/09/2020

  PPF banka zveřejnila pololetní výsledky, hlavní ukazatele:

  • čistý zisk PPF banky dosáhl v polovině roku 1,201 mld. Kč, v porovnání se stejným obdobím minulého roku se zvýšil o 14 % (1,053 mld. Kč k 30. 6. 2019);
  • kapitálový poměr se zvýšil o 1,7 % a dosáhl úrovně 20 %;
  • bilanční suma PPF banky dosáhla výše 220,2 mld. Kč.

  PPF banka v první polovině roku 2020 zvýšila obezřetnost při posuzování nově poskytovaných úvěrů. Zároveň se velmi rychle zapojila do pomoci stávajícím i novým klientům v rámci programů zaručených úvěrů COVID III a COVID Plus.

  „Za první pololetí letošního roku se nám podařilo udržet stabilní hospodářské výsledky Banky, a to i přesto, že jsme v souvislosti se situací týkající se COVID-19 vytvořili významné obezřetnostní opravné položky a rezervy,“ uvedl Petr Jirásko, generální ředitel PPF banky. „Pečlivě se věnujeme také našim stávajícím klientům, kteří čelí následkům kvůli opatřením k omezení šíření nemoci COVID-19, a jednáme s nimi o případné úpravě splátkových kalendářů nebo poskytnutí překlenovacích úvěrů,“ říká Petr Jirásko k aktuální situaci.

  Celkový hospodářský výsledek PPF banky k 30. 6. 2020 dosáhl 1,5 mld. Kč, což po zdanění představuje čistý zisk ve výši 1,201 mld. Kč. Výše aktiv Banky činila k polovině letošního roku 220,2 mld. Kč. 

  Poznámky pro editory:

  PPF banka a.s. je součástí skupiny PPF a centrem jejích finančních aktivit. Tato ryze česká banka, s českým vedením a s veškerým rozhodováním v České republice poskytuje spektrum finančních a investičních služeb pro korporátní, veřejný i privátní sektor. V oblasti investičních služeb je aktivní zejména v obchodování s finančními instrumenty na mezinárodních a českých trzích, kde ji Ministerstvo financí ČR pravidelně vyhodnocuje mezi nejlepšími bankami na trhu českých státních dluhopisů.  

  Zpět na tiskové zprávy