Souhlas s užíváním výročních zpráv

V souladu s Podmínkami používání těchto webových stránek se vylučuje a je zakázáno užívat fotografie obsažené ve výročních zprávách umístěných na shora uvedených stránkách pro jiné než výhradně vlastní osobní a nekomerční účely a tyto fotografie rozmnožovat, upravovat, měnit, přetvářet či jinak do fotografií obsažených ve výročních zprávách zasahovat a tyto zásahem dotčené fotografie rozmnožovat. Obsah výročních zpráv včetně fotografií můžete zobrazovat na obrazovce počítače nebo mobilního telefonu, můžete si tisknout jednotlivé stránky na papír (avšak nikoliv pořizovat jejich fotokopie) a tyto stránky ukládat v elektronické podobě na disku nebo ve svém mobilním telefonu (avšak nikoliv na serveru či jiném paměťovém médiu zapojeném do sítě) výhradně pro své vlastní osobní a nekomerční účely.

Souhlasím s uvedenými podmínkami užívání výroční zprávy.

Ano   Ne

Příprava náhledu

  PPF banka zveřejnila hospodářské výsledky za rok 2019
  05/05/2020

  Hlavní finanční ukazatele v roce 2019:

  • čistý zisk činil 2 088 mil. Kč;
  • vlastní kapitál banky se v meziročním srovnání zvýšil téměř o 23 % a dosáhl 14,6 mld. Kč;
  • rentabilita vlastního kapitálu banky dosáhla 16,0 %;
  • bilanční suma dosáhla výše 227 mld. Kč;
  • daňový náklad činil 541 mil. Kč;
  • na dobročinné projekty vloni banka věnovala přes 200 mil. Kč.

  „Rok 2019 byl dalším úspěšným rokem v historii PPF banky. Výrazně jsme posílili kapitálovou vybavenost Banky a nadále jsme byli velmi aktivní a úspěšní na finančních trzích,“ uvedl Petr Jirásko, generální ředitel PPF banky. „Výrazně jsme investovali do nových technologií a projektů a jako jedna z prvních bank na českém bankovním trhu jsme spustili realizaci okamžitých plateb,“ dodal Petr Jirásko.

  Hospodářský výsledek PPF banky po zdanění v roce 2019 dosáhl 2 088 mil. Kč. Celkový úplný výsledek hospodaření dosáhl 2 677 mil. Kč, což je nejlepší celkový úplný výsledek v historii Banky. Výše aktiv ke konci roku 2019 dosáhla téměř 227 mld. Kč.

  Čistý úrokový výnos v meziročním srovnání 2018 a 2019 vzrostl o 18 % z 3 468 mil. Kč na 4 112 mil. Kč. Jako v předchozím roce bylo i v roce 2019 dosaženo vynikajícího výsledku z obchodování s cennými papíry ve výši 605 mil. Kč. Objem pohledávek za klienty vzrostl
  o 7 % na úroveň 36,9 mld. Kč a bilanční suma dosáhla na 227 mld. Kč. Na konci roku 2018 to bylo 235 mld. Kč.

  Zpět na tiskové zprávy