Souhlas s užíváním výročních zpráv

V souladu s Podmínkami používání těchto webových stránek se vylučuje a je zakázáno užívat fotografie obsažené ve výročních zprávách umístěných na shora uvedených stránkách pro jiné než výhradně vlastní osobní a nekomerční účely a tyto fotografie rozmnožovat, upravovat, měnit, přetvářet či jinak do fotografií obsažených ve výročních zprávách zasahovat a tyto zásahem dotčené fotografie rozmnožovat. Obsah výročních zpráv včetně fotografií můžete zobrazovat na obrazovce počítače nebo mobilního telefonu, můžete si tisknout jednotlivé stránky na papír (avšak nikoliv pořizovat jejich fotokopie) a tyto stránky ukládat v elektronické podobě na disku nebo ve svém mobilním telefonu (avšak nikoliv na serveru či jiném paměťovém médiu zapojeném do sítě) výhradně pro své vlastní osobní a nekomerční účely.

Souhlasím s uvedenými podmínkami užívání výroční zprávy.

Ano   Ne

Příprava náhledu

  PPF darovala ministerstvu zdravotnictví 50 plicních ventilátorů CoroVent pro české nemocnice
  07/10/2020

  Skupina PPF darovala 50 ks plicních ventilátorů CoroVent v celkové hodnotě 10 mil. Kč Ministerstvu zdravotnictví ČR. Daru předcházelo podepsání memoranda mezi ministrem zdravotnictví Romanem Prymulou a členem vedení společnosti PPF Vladimírem Mlynářem. Ministerstvo zdravotnictví rozdělí darované ventilátory podle požadavků fakultních nemocnic.

  Skupina PPF již v dubnu 2020 finančně podpořila českou firmu MICo Medical, která se věnuje, na základě vývoje z ČVUT a ve spolupráci s platformou COVID19CZ, vývoji a výrobě plicních ventilátorů CoroVent. Tento plicní ventilátor získal certifikaci americké agentury pro potraviny a léky FDA a nyní bude finalizována certifikace i u nás, aby přístroj mohl sloužit v českých nemocnicích.

  Vladimír Mlynář, člen vedení společnosti PPF a zároveň člen správní rady Nadace PPF, dar okomentoval slovy: „Nadace PPF byla u projektu CoroVent od začátku. Vnímáme to nejen jako pomoc se zajištěním nouzového zařízení pro případ nárůstu pacientů v nemocnicích, ale i jako ocenění týmu českých vědců, kteří za vývojem stáli a podporu českého výrobce, který měl odvahu do projektu investovat vlastní prostředky.“

  Ministerstvo zdravotnictví rozdělí 50 plicních ventilátorů CoroVent do velkých fakultních nemocnic, které se už ozvaly se svými požadavky. Po deseti kusech ventilátory poputují do Všeobecné fakultní nemocnice v Praze, Thomayerovy nemocnice, FN Motol a FN Plzeň; pět kusů ventilátorů převezmou ve FN Hradec Králové a FN Královské Vinohrady.

  Ventilátor CoroVent
  Plicní ventilátor CoroVent byl vyvinut na platformě COVID19CZ týmem odborníků z Fakulty biomedicínského inženýrství ČVUT v čele s profesorem Karlem Roubíkem, který se umělou plicní ventilací zabývá již více než 25 let. Unikátní plicní ventilátor se začal poprvé diskutovat v březnu letošního roku. Tehdy se na něj mezi českou veřejností vybralo v rekordním čase přes 15 milionů korun. Následně ventilátor převzala do výroby třebíčská firma MICo Medical, kdy dokumentace byla uvolněna pod dočasnou licencí open hardware a otevřela tak možnost výroby i dalším subjektům.

  Zpět na tiskové zprávy