Souhlas s užíváním výročních zpráv

V souladu s Podmínkami používání těchto webových stránek se vylučuje a je zakázáno užívat fotografie obsažené ve výročních zprávách umístěných na shora uvedených stránkách pro jiné než výhradně vlastní osobní a nekomerční účely a tyto fotografie rozmnožovat, upravovat, měnit, přetvářet či jinak do fotografií obsažených ve výročních zprávách zasahovat a tyto zásahem dotčené fotografie rozmnožovat. Obsah výročních zpráv včetně fotografií můžete zobrazovat na obrazovce počítače nebo mobilního telefonu, můžete si tisknout jednotlivé stránky na papír (avšak nikoliv pořizovat jejich fotokopie) a tyto stránky ukládat v elektronické podobě na disku nebo ve svém mobilním telefonu (avšak nikoliv na serveru či jiném paměťovém médiu zapojeném do sítě) výhradně pro své vlastní osobní a nekomerční účely.

Souhlasím s uvedenými podmínkami užívání výroční zprávy.

Ano   Ne

Příprava náhledu

  PPF Group N.V. oznamuje své auditované konsolidované finanční výsledky k 31. 12. 2017 podle IFRS
  05/06/2018

  Stáhnout soubor PDF

  Celkový objem aktiv skupiny PPF překročil koncem loňského roku částku 38 miliard eur, čistý zisk dosáhl 642 milionů eur.

  Hlavní ukazatele:

  • Aktiva Skupiny k poslednímu dni loňského roku přesáhla 38 miliard eur, což v meziročním srovnání představuje nárůst o 41 % (k 31. 12. 2016 27 mld. eur).
  • Vlastní kapitál připadající na akcionáře k 31. 12. 2017 činil 6,9 miliardy eur
   (k 31. 12. 2016 činil 6,4 mld. eur).
  • Skupina PPF dosáhla za rok 2017 čistého zisku ve výši 642 milionů eur (k 31. 12. 2016 činil čistý zisk 1 miliardu eur, z čehož ale více než jedna třetina byla tvořena jednorázovými operacemi). Při srovnání odpovídajících ukazatelů to znamená za celou skupinu PPF meziroční nárůst o 6 %.


  „Loňský rok byl pro Skupinu opět rokem úspěšným. Profitabilita všech klíčových aktiv splnila naše očekávání napříč sektory spotřebitelského financování, bankovnictví, telekomunikací i nemovitostí. K růstu objemu aktiv pak přispěly především asijské země Home Creditu. Dlouhodobě úspěšnou strategii teritoriální i oborové diverzifikace jsme dále podpořili novými akvizicemi, a to jak v sektoru e-commerce, tak ve strojírenství“, komentovala výsledky za rok 2017 Kateřina Jirásková, finanční ředitelka skupiny PPF.

   

  Zpět na tiskové zprávy