Souhlas s užíváním výročních zpráv

V souladu s Podmínkami používání těchto webových stránek se vylučuje a je zakázáno užívat fotografie obsažené ve výročních zprávách umístěných na shora uvedených stránkách pro jiné než výhradně vlastní osobní a nekomerční účely a tyto fotografie rozmnožovat, upravovat, měnit, přetvářet či jinak do fotografií obsažených ve výročních zprávách zasahovat a tyto zásahem dotčené fotografie rozmnožovat. Obsah výročních zpráv včetně fotografií můžete zobrazovat na obrazovce počítače nebo mobilního telefonu, můžete si tisknout jednotlivé stránky na papír (avšak nikoliv pořizovat jejich fotokopie) a tyto stránky ukládat v elektronické podobě na disku nebo ve svém mobilním telefonu (avšak nikoliv na serveru či jiném paměťovém médiu zapojeném do sítě) výhradně pro své vlastní osobní a nekomerční účely.

Souhlasím s uvedenými podmínkami užívání výroční zprávy.

Ano   Ne

Příprava náhledu

  PPF Life Insurance: výsledky roku 2018
  02/04/2019

  Již více než 16 let patří životní pojišťovna skupiny PPF k nejvýznamnějším společnostem ve svém segmentu pojišťovacího trhu v Rusku, což potvrzují také výsledky společnosti dosažené v roce 2018:

  • Celkový objem předepsaného pojistného se v roce 2018 meziročně zvýšil o 13 % a dosáhl RUB 3 642 977 000, především díky efektivní činnosti pobočkové (agenturní) sítě pojišťovny po celém území Ruska.
  • Objem nového byznysu vzrostl meziročně o 17 %; ve finančním vyjádření jde o RUB 1 014 779 000 předepsaného pojistného na základě smluv uzavřených v roce 2018.
  • V roce 2018 společnost otevřela 20 nových poboček v 15 regionech (16 městech) Ruska.
  • Celkový počet agentů pojišťovny vzrostl o 23 %.
  • V porovnání s rokem 2017 vzrostl počet pojistných smluv uzavřených klienty pojišťovny o 46 %.
  • Hlavním cílem pojišťovny je chránit plány a tužby jejích klientů. V roce 2018 společnost uvedla na trh hned čtyři nové pojistné produkty zaměřené na finanční podporu v nepředvídatelných situacích spojených s jejich zdravím, mezi něž patří také dlouhodobý program, který přispívá ke zvýšení budoucích příjmů klientů po dosažení důchodového věku. Podobné produkty jsou velmi vhodné pro mladé lidi, kteří se starají o své finanční zajištění do budoucna.
  • Ačkoli PPF Life Insurance v roce 2018 významně investovala, zejména do rozvoje agenturní sítě, společnost dosáhla čistého zisku ve výši RUB 158 033 000.
  • O 10,5 % se v roce 2018 meziročně zvýšil objem pojistných plnění – na RUB 1 141 292 000.

  Vít Sedláček, předseda představenstva PPF Life Insurance: „Rok 2018 byl pro naši firmu velmi úspěšný, především z hlediska rozvoje a další expanze. Jsme rádi, že strategie dlouhodobých úspor a jejich ochrany, kterou nabízíme klientům, nachází na ruském trhu pozitivní odezvu. Aby si naši klienti mohli zvolit optimální programy pro tvorbu svého finančního zajištění, uvádíme každým rokem na trh nové pojistné produkty a zároveň zdokonalujeme stávající nabídku. Mnozí občané Ruska již využívají předností klasického životního pojištění, díky čemuž se jim daří zachovat si blahobyt i v různých složitých životních situacích.“

  Klienti PPF Life Insurance jsou si jistí stabilitou a perspektivním vývojem společnosti na ruském trhu, neboť již po dobu 6 let potvrzuje vysokou úroveň její finanční spolehlivosti domácí ratingová agentura RAEX (rating ruAA).

  Zpět na tiskové zprávy