Souhlas s užíváním výročních zpráv

V souladu s Podmínkami používání těchto webových stránek se vylučuje a je zakázáno užívat fotografie obsažené ve výročních zprávách umístěných na shora uvedených stránkách pro jiné než výhradně vlastní osobní a nekomerční účely a tyto fotografie rozmnožovat, upravovat, měnit, přetvářet či jinak do fotografií obsažených ve výročních zprávách zasahovat a tyto zásahem dotčené fotografie rozmnožovat. Obsah výročních zpráv včetně fotografií můžete zobrazovat na obrazovce počítače nebo mobilního telefonu, můžete si tisknout jednotlivé stránky na papír (avšak nikoliv pořizovat jejich fotokopie) a tyto stránky ukládat v elektronické podobě na disku nebo ve svém mobilním telefonu (avšak nikoliv na serveru či jiném paměťovém médiu zapojeném do sítě) výhradně pro své vlastní osobní a nekomerční účely.

Souhlasím s uvedenými podmínkami užívání výroční zprávy.

Ano   Ne

Příprava náhledu

  Skupina PPF dokončila nákup telekomunikačních aktiv Telenoru v zemích CEE
  31/07/2018

  Stáhnout soubor PDF

  Skupina PPF oznamuje, že po obdržení všech schválení od příslušných orgánů a ukončení dalších potřebných procesů, dokončila koupi telekomunikačních aktiv společnosti Telenor ve střední a východní Evropě, konkrétně v Maďarsku, Bulharsku, Černé Hoře a Srbsku. Uzavřením transakce skupina PPF získává plnou kontrolu nad mobilním operátorem Telenor ve zmíněných zemích.

  Celková kupní cena transakce byla 2,8 miliardy eur (na základě “enterprise value”) a financování skupina PPF zajistila syndikovaným úvěrem. Transakce se tak stala největší v telekomunikačním sektoru v regionu střední a východní Evropy od roku 2011.

  Zpět na tiskové zprávy