Souhlas s užíváním výročních zpráv

V souladu s Podmínkami používání těchto webových stránek se vylučuje a je zakázáno užívat fotografie obsažené ve výročních zprávách umístěných na shora uvedených stránkách pro jiné než výhradně vlastní osobní a nekomerční účely a tyto fotografie rozmnožovat, upravovat, měnit, přetvářet či jinak do fotografií obsažených ve výročních zprávách zasahovat a tyto zásahem dotčené fotografie rozmnožovat. Obsah výročních zpráv včetně fotografií můžete zobrazovat na obrazovce počítače nebo mobilního telefonu, můžete si tisknout jednotlivé stránky na papír (avšak nikoliv pořizovat jejich fotokopie) a tyto stránky ukládat v elektronické podobě na disku nebo ve svém mobilním telefonu (avšak nikoliv na serveru či jiném paměťovém médiu zapojeném do sítě) výhradně pro své vlastní osobní a nekomerční účely.

Souhlasím s uvedenými podmínkami užívání výroční zprávy.

Ano   Ne

Příprava náhledu

  Úvodní slovo k výroční zprávě skupiny PPF 2018
  28/07/2019

  Vážení přátelé,

  rok 2018 byl dalším rokem, kdy se skupině PPF dařilo. Velikost majetku, který spravujeme, přesáhla už bilion korun a celkový zisk skupiny PPF dosáhl 22 miliard korun. Samozřejmě mám radost, že jsme s mými spolupracovníky za osmadvacet let existence PPF něčeho takového dosáhli. Současně, anebo možná právě proto, ale také přemýšlím, jak moc se v posledních letech mění složitě vybudovaná stabilita a rovnováha našeho světa.

  Pro moji generaci jsou svoboda, pracovitost, podnikavost a úcta k tradicím základními principy, na nichž jsme formovali své názory a postoje. To jsou také hodnoty, díky kterým jsme mohli vytvořit náš byznys a vybudovat firmy po celém světě. Dnešní západní společnost, a zejména Evropa, je ale stále více ovládána ideologií individuální nárokovosti, rovnostářstvím a relativizováním tradičních hodnot. Novo­dobé ideologie mají tendenci omezovat svobodu, kreativitu a kritické myšlení. Věřím ale, že česká společnost, která tradičně stojí především na umu a pracovitosti zdejších lidí, v takovém světě obstojí. V PPF k tomu chceme přispět.

  PPF jako firma nemůže a nechce, ač je z toho někdy podezírána, vstupovat do politiky. Naší prací a odpověd­ností je dobře řídit naše jednotlivé společnosti, dělat poctivě a efektivně náš byznys, držet se při tom západních podnikatelských standardů. Nemám rád mediální pózy, v PPF nestavíme sebe ani výsledky naší práce na odiv. Neznamená to ale, že nám je jedno, kde a jak žijeme a kde budou žít naše děti. Od vzniku PPF jsme dávali v České republice desítky, a později stovky, milionů korun na charitu, na podporu vzdělání a na kulturu.

  V dnešní rozdělené společnosti stále více převládá zjednodušené vidění světa na úkor dialogu a vzájemného naslouchání. Příliš mnoho lidí se jen vzájemně utvrzuje ve své vlastní interpretaci světa. Někdy se už zdá, že světy na sociálních sítích a virtuální obrazy jsou důležitější než reálné činy. Nemyslím si to.

  Pořád věřím, že život spočívá v tom, co skutečně děláme.

  Prosím, nezapomínejte na to při čtení následujících stránek, které shrnují naše byznysové aktivity za rok 2018.

  Petr Kellner

  Zpět na tiskové zprávy