Souhlas s užíváním výročních zpráv

V souladu s Podmínkami používání těchto webových stránek se vylučuje a je zakázáno užívat fotografie obsažené ve výročních zprávách umístěných na shora uvedených stránkách pro jiné než výhradně vlastní osobní a nekomerční účely a tyto fotografie rozmnožovat, upravovat, měnit, přetvářet či jinak do fotografií obsažených ve výročních zprávách zasahovat a tyto zásahem dotčené fotografie rozmnožovat. Obsah výročních zpráv včetně fotografií můžete zobrazovat na obrazovce počítače nebo mobilního telefonu, můžete si tisknout jednotlivé stránky na papír (avšak nikoliv pořizovat jejich fotokopie) a tyto stránky ukládat v elektronické podobě na disku nebo ve svém mobilním telefonu (avšak nikoliv na serveru či jiném paměťovém médiu zapojeném do sítě) výhradně pro své vlastní osobní a nekomerční účely.

Souhlasím s uvedenými podmínkami užívání výroční zprávy.

Ano   Ne

Příprava náhledu

  Veřejný návrh na odkoupení akcií Monety
  08/02/2021

  V pondělí 8. února 2021 uveřejnila společnost Tanemo a.s., patřící do skupiny PPF, veřejný návrh dobrovolného odkupu části akcií MONETA Money Bank, a.s. (dále jen Moneta). Návrh byl uveřejněn na internetových stránkách Monety a v Obchodním věstníku. Vedle toho je návrh dostupný na webových stránkách www.ppf.eu/cs/tanemo, kde jsou také vzorové formuláře a další podrobnosti k tomu, jak postupovat při přijetí návrhu. Vlastníci akcií Monety mohou tento návrh přijmout do 26. února 2021. Procesem akceptace a vypořádáním byla pověřena PPF banka a.s.

  Společnost Tanemo nabízí akcionářům Monety odkup jejich akcií za cenu 80 Kč za jednu akcii.

  V případě nejasností mohou akcionáři své dotazy zaslat e-mailem na adresu info@tanemo.eu.

  Zpět na tiskové zprávy