Souhlas s užíváním výročních zpráv

V souladu s Podmínkami používání těchto webových stránek se vylučuje a je zakázáno užívat fotografie obsažené ve výročních zprávách umístěných na shora uvedených stránkách pro jiné než výhradně vlastní osobní a nekomerční účely a tyto fotografie rozmnožovat, upravovat, měnit, přetvářet či jinak do fotografií obsažených ve výročních zprávách zasahovat a tyto zásahem dotčené fotografie rozmnožovat. Obsah výročních zpráv včetně fotografií můžete zobrazovat na obrazovce počítače nebo mobilního telefonu, můžete si tisknout jednotlivé stránky na papír (avšak nikoliv pořizovat jejich fotokopie) a tyto stránky ukládat v elektronické podobě na disku nebo ve svém mobilním telefonu (avšak nikoliv na serveru či jiném paměťovém médiu zapojeném do sítě) výhradně pro své vlastní osobní a nekomerční účely.

Souhlasím s uvedenými podmínkami užívání výroční zprávy.

Ano   Ne

Příprava náhledu

  Výsledky společnosti PPF Life Insurance za rok 2017: stabilní růst prodejů
  10/04/2018

  Rok 2017 byl pro životní pojišťovnu PPF rokem významného výročí. Už 15 let má společnost pevné místo mezi nejvýznamnějšími pojišťovnami na trhu životního pojištění v Rusku.

  • Celkový objem pojistného v životním pojištění vzrostl meziročně o 11 % a dosáhl výše 3 223 966 tisíc rublů.
  • Za růst tržeb vděčí společnost především efektivní činnosti sítě svých agentů.
  • Objem vyplacených pojistných plnění se v roce 2017 zvýšil o 20 % na celkových 1 032 960 tisíc rublů.
  • PPF Life Insurance posílila svoji přítomnost v sedmi regionech Ruska. Nové pobočky byly otevřeny například v Ufě, Rostovu na Donu, Novosibirsku, Krasnodaru či Novokuzněcku.
  • V roce 2017 představila společnost na ruském trhu unikátní pojistný produkt určený těhotným ženám. Tento produkt, který dostal jméno Marija, představuje spolehlivou finanční podporu pro budoucí maminky po celou dobu těhotenství a v období těsně po porodu.
  • Společnost značně investovala do rozvoje svého podnikání a zároveň se projevil podstatný nárůst výplat pojistného plnění – to vše v podmínkách velmi mírné dynamiky v segmentu tradičních produktů životního pojištění. Čistý zisk společnosti tak poklesl o 10 % na 312 934 tisíc rublů.


  Předseda představenstva PPF Life Insurance Vít Sedláček uvedl: „Sázíme na rozvoj tradičních produktů životního pojištění – rizikového životního pojištění a důchodového pojištění, protože mezi klienty je o ně stále zájem. K uplatňování těchto produktů využíváme tradiční prodejní kanál – síť agentů v regionech. Preferujeme tento přístup, protože osobní kontakt nám pomáhá nalézat individuální přístup k potenciálním klientům a volit vhodné programy, které klientům zajistí spolehlivou finanční rezervu na řešení neočekávaných situací.“

  PPF Life Insurance je už pátým rokem za sebou lídrem ve specifickém segmentu důchodového životního pojištění, se 34procentním podílem na trhu.

  Společnost PPF Life Insurance se už 15 let věnuje aktivní podpoře finanční gramotnosti obyvatel ve většině regionů Ruska. Významnou měrou také přispěla k boji s onkologickými onemocněními – stalo se už tradicí, že PPF Life Insurance v rámci spolupráce s Fondem prevence rakoviny věnuje prostředky na stipendia pro budoucí lékaře onkology.

  Už pátým rokem za sebou ratingová agentura RAEX přiznává společnosti PPF Life Insurance vysoký rating finanční síly, a to na úrovni ruAA.
  Tento rating hodnotí především finanční stabilitu a spolehlivost společnosti.

  Zpět na tiskové zprávy