Souhlas s užíváním výročních zpráv

V souladu s Podmínkami používání těchto webových stránek se vylučuje a je zakázáno užívat fotografie obsažené ve výročních zprávách umístěných na shora uvedených stránkách pro jiné než výhradně vlastní osobní a nekomerční účely a tyto fotografie rozmnožovat, upravovat, měnit, přetvářet či jinak do fotografií obsažených ve výročních zprávách zasahovat a tyto zásahem dotčené fotografie rozmnožovat. Obsah výročních zpráv včetně fotografií můžete zobrazovat na obrazovce počítače nebo mobilního telefonu, můžete si tisknout jednotlivé stránky na papír (avšak nikoliv pořizovat jejich fotokopie) a tyto stránky ukládat v elektronické podobě na disku nebo ve svém mobilním telefonu (avšak nikoliv na serveru či jiném paměťovém médiu zapojeném do sítě) výhradně pro své vlastní osobní a nekomerční účely.

Souhlasím s uvedenými podmínkami užívání výroční zprávy.

Ano   Ne

Příprava náhledu

  Kellnerův Cetin: Huawei zvládneme
  14/03/2019 Hospodářské noviny

  Hospodářské noviny

  Od prosince, kdy Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost vydal varování, že čínská firma Huawei může být pro bezpečnost klíčových telekomunikačních sítí hrozbou, si provozovatelé těchto systémů kladou otázku, co to pro ně v praxi znamená. Někteří vyčkávají, jak se k varování postaví největší hráči na trhu. Tím hlavním je Česká telekomunikační infrastruktura (Cetin), provozující většinu tuzemských datových sítí a také vysílače a ostatní zařízení pro mobilní operátory. Místopředseda představenstva Petr Slováček, který se v oboru pohybuje už více než 20 let, říká v rozhovoru pro HN, že rizika Huaweie lze ošetřit i bez toho, aby firma z trhu úplně odešla. 

  HN: Jak situaci kolem Huaweie a doporučení NÚKIB obecně vnímáte? 

  Kdo dění nějaký čas pozoroval, musel vidět, že se k takové situaci blížíme. Že se zkrátka na výrobce z Číny díváme jinak než na ostatní. Dnes celé telekomunikační odvětví hledá správné řešení. Je ale pravda, že varování NÚKIB do určité míry trh překvapilo. Vzhledem k postojům zbytku světa mimo USA to bylo vystoupení poměrně razantní. Varování a následně vydaná metodika hovoří zcela jasně: hrozba existuje. Není to jen: buďte opatrní. A NÚKIB také říká, že až budou dotčené telekomunikační firmy počítat rizika, musí je navýšit. Každá firma, která spravuje kritickou infrastrukturu, včetně nás, bere toto varování vážně. Je fakt, že technologie umožňují různé zásahy, nikdo nemůže s jistotou říci, že je vše stoprocentně zabezpečeno a že se nic nemůže stát. Na druhou stranu, všichni operátoři důležité infrastruktury mají už dnes velkou úroveň zabezpečení, bez ohledu na to, zda používají výrobky z Číny nebo odkudkoli jinud. Mají na to vyčleněné speciální odborníky, kteří vědí, co dělat, když přijde takové varování. A co je třeba udělat pro minimalizaci rizik. Obecně se dá říct, že stávající situace, kdy není jasné, co z varování do budoucna plyne, je pro byznys dlouhodobě neudržitelná. 

  HN: Co za nedůvěrou k Huaweii podle vás stojí? Je to konkurenční boj o zakázky na sítě nové generace mobilních telefonů, takzvané 5G? 

  Nechci spekulovat. Právě proběhlý Mobile World Congress v Barceloně přinesl stanoviska velkých operátorů na toto téma. Celosvětový názor na Huawei je zatím docela polarizovaný. Je to určitě výrobce, který kopíroval vyspělý svět, ale dnes je v některých oblastech o krok napřed. Úřad má podle mého názoru informace, které ho vedly k tomu, že varování vydal. Každá firma, jež má na starosti kritickou infrastrukturu, má povinnost tuto věc nějak ošetřit a minimalizovat rizika. 

  HN: Jak se k tomu staví Cetin? 

  Máme připravený seznam toho, co všechno v síti provozujeme. Hned v prosinci jsme začali s analýzou rizik, i když nám zákon žádný termín neukládá. Všichni, kdo máme kritickou infrastrukturu, máme ve firmách oddělení, které se na tyto záležitosti specializuje, má k tomu příslušné procesy a administrativu. Zákon například říká, že je-li riziko vyhodnoceno jako nepřijatelné, je třeba přijmout opatření. Největší riziko znamená dopad na 125 tisíc osob a více. Když jsme u toho, jednoduchá základnová stanice, kterou používají mobilní operátoři, 125 tisíc lidí ani neobsluhuje. Takže z tohoto pohledu zrovna mnohokrát diskutované základnové stanice do souhrnu kritické infrastruktury nemusí patřit. 

  HN: Jak jste s analýzou rizik daleko? 

  Analýza ještě hotová není, teprve dobíhá. Dokončíme ji, podle mého odhadu, na přelomu března a dubna. Vyjádření uděláme, ale nemůžeme zveřejňovat úplné detaily. 

  HN: Z toho, co teď víte, jaké byste očekával stanovisko Cetinu? 

  Mohu říci za sebe, ale neberte to v tuto chvíli jako finální stanovisko, že si rozhodně nemyslím, že by to mělo vést ke kompletní výměně technologií v síti. Huawei pro nás není majoritní dodavatel, který by dodával úplně všechno. Zákon říká, že nápravná opatření musí být za rozumné peníze. Lze udělat opatření, která rizika zmenší. A to myslím bude platit i pro ostatní operátory, kteří jsou na technologiích Huaweie do určité míry závislí. Naším cílem určitě není ukončit spolupráci s Huaweiem. Ta firma je na trhu několik let, nikdy se nic nestalo. Varování NÚKIB je pro nás samozřejmě závazné, musíme rizika vzít v úvahu, ale neznamená to, že tu Huawei skončí. Situace je trochu nešťastná v tom, že se objevují další stanoviska a informace, které trochu zavádějí. 

  HN: Jaká například? 

  Různá stanoviska od vlády nebo další vyjádření NÚKIB nebo postoje bezpečnostních expertů, které komplikují to, jak se k varování postavit. Ve finále vám zbude stejně jen to, že to vezmete do svých rukou jako odpovědný operátor. 

  HN: Huawei v USA obviňují z krádeže intelektuálního vlastnictví. Podle nových čínských zákonů může být firma také požádána vládou, aby sbírala špionážní informace. Je to pro vás problém? 

  Problém hrozí. Ale není to problém typu, že bychom museli okamžitě zastavovat provoz technologií Huawei. Na základě informací z prohlášení, které máme, lze udělat další kroky, aby se rizika s tím spojená zmenšila. Rizika to jsou, ale jsou to rizika zvládnutelná. 

  HN: Pro vás v Cetinu to znamená konkrétně co? 

  Když máte informaci, že existuje reálná hrozba s konkrétním typem technologie, tak uděláte ještě větší opatření a do větší hloubky ošetříte situace, které by případně mohly nastat. Dodavatele musíme považovat za méně spolehlivého, i když to třeba není opřeno o naši zkušenost. 

  HN: Rizika ale plynou nejen z užívání hardwaru, ale i z užívání softwaru a servisních služeb. Jak velký mají poskytovatelé servisních služeb přístup do sítí Cetinu nebo operátorů? 

  Aby bylo možné síť provozovat a rychle reagovat na požadavky na nové funkce, musíte s dodavatelem technologie spolupracovat. Dodavatelé proto mají určitý přístup k těmto částem sítě. Když se na nich objeví něco, na co naši experti nestačí, tak se připojují a věc zkoumají, problém vyřeší i na dálku. Problém nehrozí, pokud dodavatel nemá v úmyslu škodit. My nemáme údržbu od Huaweie, máme vlastní. Přesto některé expertní výkony dělá dodavatel. Je to monitorované a podléhá to přísným pravidlům. Monitoring se ale dá dělat detailněji než v dosavadním režimu. 

  HN: Bude zkoumání rizikovosti Huaweie znamenat pro Cetin náklady? 

  Ano, ale nebudou zásadně velké. Mohou být v řádech nízkých desítek milionů korun. Některé procesy budou možná trvat delší dobu. Navenek by to ale nemělo být vidět. To je můj názor a musí si k tomu říci své i management Cetinu. 

  HN: Co to bude znamenat pro přípravu a rozvoj 5G sítě v ČR? 

  V Barceloně, ale i u nás, už zaznělo, že tato situace způsobí, že spuštění 5G bude dražší a zpozdí se. 

  HN: Bude Huawei jako dodavatel pro sítě 5G reálně omezen? 

  To bude na rozhodnutí operátorů. V kontraktech se to riziko zohlednit dá. Půjde hlavně o dodávky pro základnové stanice, to je to, co dělá 5G tím, co je 5G. Tam je zároveň riziko nejmenší. Kdyby někdo chtěl monitorovat telefonování nebo masivně stahovat data, tak existují jednodušší cesty než prostřednictvím základnových stanic. A vypínat na dálku tisíce stanic? To už je jednodušší odříznout někoho od internetu. Opakuji: i tady je riziko zvládnutelné a dá se ošetřit. 

  HN: Kolik má Huawei jako dodavatel technologií u vás procentuálně podíl? 

  Huawei je významný dodavatel. Patří ke čtyřem pěti velkým, ale není největší. Dodává nám kolem pětiny zařízení. Problém je, že dodavatelů je málo, a je dobré, když existuje konkurence. Navíc Huawei je na trhu už delší dobu, a když nastane situace, že tu přestane mít obchodní příležitosti a zruší svoji přítomnost v ČR, tak se komponenty mohou zdražit, protože ubude jeden hráč. Pak je tu druhá, podstatnější věc, o které se moc nemluví: kdyby tu Huawei přestal prodávat své výrobky a poskytovat služby, tak i stávající sítě přijdou o podporu – je třeba updatovat software a podobně. A to je možná větší riziko než vše ostatní. 
   

  Autor: Marek Miler

  Zpět na Rozhovory