Vážený uživateli, je nám líto, ale Váš prohlížeč nepodporuje plné zobrazení webu. Doporučujeme Vám přejít na jeho aktuálnější verzi (MS Edge) nebo na některý z nejčastějších prohlížečů (Chrome, Firefox, Safari).
CETIN antenna

Cetin

Posláním CETINu je budování, provoz a neustálá inovace spolehlivé, bezpečné a rychlé teleko-munikační infrastruktury, která je předpokladem pro další digitalizaci české ekonomiky a její konkurenceschopnost. Na soubor mobilních a pevných technologií telekomunikační sítě CETINu se může spolehnout 99,6 % českých domácností.

Základní informace

Společnost vlastní a provozuje největší síť elektronických komunikací na území České republiky a je velkoobchodním poskytovatelem telekomunikačních služeb. Své služby nabízí za stejných podmínek všem telekomunikačním operáto-rům a poskytovatelům internetového připojení, kteří přes infrastrukturu CETINu dodávají služby koncovým zákazníkům.
Společnost nabízí především služby infrastruktury mobilních sítí, masové služby pevných sítí (služby přístupu k síti, xDSL a optické připojení, IP TV, hlasové služby), datové služby pro firemní sítě a pronájem datových center.

Celoplošnou fixní síť CETINu tvoří přibližně 20 milionů párů metalických kabelů a téměř 46 tisíc kilometrů optických kabelů, jejichž délka se díky masivním investicím neustále rozšiřuje. Mobilní technologie šíří přibližně 6 400 základnových stanic. CETIN se podílí na projektu sdílení sítí a poskytuje svou mobilní infrastrukturu operátorům O2 a T-Mobile. CETIN zajišťuje také mezinárodní služby, a to jak pro domácí, tak i pro zahraniční poskytovatele. Na mezinárodní úrovni je společnost přítomna prostřednictvím fyzických síťových uzlů (POP) v Londýně, Vídni, Bratislavě, Frankfurtu a Hongkongu a nabízí komplexní mezinárodní hlasové a datové služby pro více než 200 zákazníků po celém světě.
CETIN se jako správce a provozovatel největší kritické informační infrastruktury v oblasti telekomunikací v ČR stará o ochranu svých zákazníků a dostupnost služeb.

Datová bezpečnost

Při ochraně sítě a uživatelů přijímá příslušná bezpečnostní opatření v souladu s doporučeními Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB) i Agentury Evropské unie pro kybernetickou bezpečnost (ENISA). Je součástí projektu FENIX, který sdružuje společnosti poskytující připo-ení významným službám s cílem zabezpečit provoz i v těch nejkritičtějších situacích. Společnost průběžně a dle nejlepší praxe provádí analýzy rizik i audity kybernetické bezpečnosti, realizuje bezpečnostní testy, investuje do bezpečnostních technologií i specialistů a sdílí poznatky a osvědčené postupy se skupinou PPF Telecom Group.

Cetin

Infobox

CETIN dál modernizuje svoji síť v celé republice. Jako správce největší komunikační infrastruktury v republice investuje CETIN miliardy korun ročně do jejího rozvoje. CETIN intenzivně buduje systém optických přípojek a dokončuje plošnou modernizaci a zrychlení původní metalické sítě. Obojí vedlo k dalšímu navýšení průměrné dostupné rychlosti v přístupové síti CETINu, která se oproti roku 2019 zvedla o 25 % na stávajících 105 Mb/s.

Data pro CETIN CZ group consolitated*

20182019
Podíl skupiny PPF (%)100100
Čistý zisk (mil. Kč)  2 5512 811
Aktiva (mil. Kč)  55 84162 062
Vlastní kapitál (mil. Kč)  20 83821 043
Počat zaměstnanců  1 8902 117

*Zdroj: VZ 2019 (konsolidovaná ÚZ)

„Naše špičkové řešení telekomunikační infrastruktury jsou nosnou páteří pro digitalizaci světa kolem nás.“

Juraj Šedivý

CEO, CETIN Group

Data pro CETIN CZ group consolitated*

Juraj Šedivý

CETIN antenna

Kontakty

CETIN Česká republika

Českomoravská 2510/19
190 00 Praha 9 - Libeň
Česká republika