Vážený uživateli, je nám líto, ale Váš prohlížeč nepodporuje plné zobrazení webu. Doporučujeme Vám přejít na jeho aktuálnější verzi (MS Edge) nebo na některý z nejčastějších prohlížečů (Chrome, Firefox, Safari).
Home Credit

PPF Financial Holdings

Home Credit

Skupina Home Credit Group B.V. je jedním z předních světových poskytovatelů spotřebitelských úvěrů se zaměřením na rozvíjející se trhy. Posláním společnosti je odpovědné poskytování spotřebitelských úvěrů, především lidem s krátkou nebo žádnou úvěrovou historií, pomocí více­kanálového online i offline distribučního modelu.

Home Credit chce změnit způsob, jakým svět nakupuje, pomocí produktů spotřebitelského financování, které jsou pro zákazníky snadno dosažitelné a cenově dostupné. Vyspělé technologie a metody datové analýzy umožňují zodpovědný, inkluzivní přístup k úvěrovým službám zákazníků. Skupina Home Credit spravuje a centrálně vyvíjí řadu procesů a řešení, následně adaptovaných pro každý lokální trh. Home Creditu si tak udržuje v trvale se vyvíjejícím digitálním světě vysokou míru agility a inovací. 

Home Credit

Home Credit Group B.V. je mateřskou společností, která drží majetkové podíly v předních společnostech poskytujících služby spotřebitelského financování v deseti zemích celého světa. Skupina působí v zemích s vysokým růstovým potenciálem, které mají v souhrnu zhruba 3,4 miliardy obyvatel a vyznačují se nadprůměrným růstem HDP a nízkou mírou penetrace finančních služeb. Na všech těchto trzích získal Home Credit licenci národních finančních regulátorů.

Pro řadu klientů je Home Credit první regulovanou institucí, která jim kdy poskytla úvěr a s níž získali i pozitivní zkušenost s úvěrováním obecně. Celkový počet obsloužených zákazníků ke konci roku 2019 činil 132 milionů. Během roku skupina Home Credit poskytla téměř 27 milionů úvěrů, tedy jeden úvěr každou sekundu.

Rostoucí počet zákazníků nakupuje na internetu a stále častěji pak prostřednictvím mobilních aplikací. Online prodejní kanály jsou proto zásadní součástí vícekanálové nabídky Skupiny Home Credit. Pro distribuci produktů využívá Home Credit jak své vlastní online tržiště a mobilní aplikaci, tak rovněž partnerství s nejrůznějšími subjekty podnikajícími v maloobchodu a ve službách, v reálném i digitálním světě.

Pandemie koronaviru

Světová pandemie koronaviru v letech 2019 a 2020, zejména dlouhodobé uzávěry obchodů či celých regionů, způsobila podstatné snížení poptávky po spotřebním zboží a po úvěrech. Výpadky v zaměstnanosti a pokles kupní síly zákazníků zvýšily rizikovost již poskytnutých úvěrů. Přesto v této situaci poskytl Home Credit svým zákazníkům, čelícím důsledkům pandemie, různorodé odklady splácení úvěrů či restrukturalizaci jejich půjček.

Pandemie významně urychlila dlouhodobou strategii digitalizace obchodního modelu: mobilní aplikaci mohou zákazníci využít k žádosti o úvěr i v kamenných prodejnách, nejen v online prostředí. Nakupovat zboží mohou na vlastním online tržišti Home Creditu. Uhradit své výdaje úvěrem mohou zákazníci pouhým nascanováním QR kódu ve svém mobilním telefonu. Call centra Home Creditu masivně nasadila učící se roboty, schopné plnohodnotného dialogu se zákazníky.

Home Credit

Finanční inkluze a gramotnost

Společenská odpovědnost skupiny Home Credit se soustřeďuje na podporu vytváření podmínek, které napomáhají vzniku finančně inkluzivní společnosti. Každá ze zemí, kde Home Credit podniká, realizuje programy finanční gramotnosti, jež podporují odpovědné rozhodování zákazníků o půjčkách.

Aktivity společenské odpovědnosti se dělí do tří kategorií: vzdělávání a zejména finanční gramotnost, snižování chudoby a přímá pomoc společenstvím. V roce 2019 se skupina Home Credit zapojila do více než 30 programů v uvedených oblastech, které oslovily více než 3 miliony lidí.

„Zodpovědné financování potřeb zákazníků napomáhá lepšímu životu lidí, rodin i komunit."

Jean-Pascal Duvieusart

Akcionář, PPF Group N.V.

Kontakty

Home Credit N.V.

Strawinskylaan 933
1077 XX Amsterdam
Nizozemsko

Home Credit International, a.s.

Evropská 2690/17
160 00 Prague 6
Česká republika