Vážený uživateli, je nám líto, ale Váš prohlížeč nepodporuje plné zobrazení webu. Doporučujeme Vám přejít na jeho aktuálnější verzi (MS Edge) nebo na některý z nejčastějších prohlížečů (Chrome, Firefox, Safari).
Home Credit

PPF Financial Holdings

Home Credit

Home Credit N.V. (HCNV) je jedním z předních poskytovatelů spotřebitelských úvěrů se zaměřením na rozvíjející se trhy. Posláním společnosti je odpovědné poskytování spotřebitelských úvěrů, především lidem s krátkou nebo žádnou úvěrovou historií, pomocí vícekanálového online a offline distribučního modelu s důrazem na digitální služby a nástroje.

HCNV je mateřská společnost organizovaná do několika regionálních uskupení. Vlastní majetkové podíly ve společnostech poskytujících spotřebitelské financování na řadě trhů v Evropě a v Asii. Za 25 let svého působení vyvinula společnost rozmanitou škálu inovativních a cenově dostupných finančních služeb a řešení, které jsou přizpůsobeny kulturním, sociálním a ekonomickým specifikům každého z trhů, kde podniká.

Home Credit

Skupina působí v zemích s vysokým růstovým potenciálem, nadprůměrným růstem HDP a nízkou mírou penetrace spotřebitelského financování. Ke konci roku 2023 společnosti skupiny Home Credit obsluhovaly přibližně 6 milionů aktivních zákazníků na všech svých trzích a patřily mezi největší a nejlépe hodnocené značky v oblasti financování v místě prodeje.

Cílem skupiny je poskytovat ve všech zásadních parametrech vysoce konkurenceschopné služby a v trvale se vyvíjejícím digitálním světě si zachovávat vysokou míru agility a inovací. Vyspělé technologie a srozumitelné mobilní aplikace nabízejí inkluzivní přístup k úvěrovým službám. Home Credit oslovuje zákazníky včetně těch, kteří mají ztížený přístup k bankovním službám či jsou zcela bez bankovního účtu, aby jim pružným a zodpovědným způsobem poskytl finanční produkty, často poprvé v jejich životě. Digitální systémy Home Credit zpracovávají velké množství dat pro poskytování účinných prediktivních nástrojů potřebných k odpovědnému úvěrovému rozhodování.

Home Credit nabízí na svých trzích tři kategorie nezajištěných spotřebitelských finančních produktů: spotřebitelské půjčky, poskytované na místě prodeje, víceúčelové nebo hotovostní půjčky a produkty revolvingových úvěrů. Kromě úvěrů nabízí Home Credit zákazníkům doplňkové produkty a služby, jako je zajištění úvěrů a prodej pojišťovacích produktů třetích stran. Cílem produktové strategie společnosti je udržet si vysokou loajalitu zákazníků nabídkou služeb, které pružně reagují na neustále se měnící potřeby a životní situace lidí všech věkových skupin.

V roce 2023 zaznamenaly klíčové trhy skupiny Home Credit výrazný objemový růst, který byl především podpořen širším ekonomickým oživením. V loňském roce byl také dokončen prodej indonéských a filipínských aktivit Home Creditu, které získalo konsorcium japonských dceřiných společností finanční skupiny Mitsubishi UFJ vedené Krungsri Bank, renomovaným thajským bankovním domem. Hodnota transakce představuje přibližně 656 milionů eur.

V celosvětovém měřítku společnost dále akcelerovala svoji digitalizaci včetně hlubší integrace mobilních aplikací s cílem zvýšit spokojenost a interakci zákazníků při splácení úvěrů a nákupu spotřebního zboží prostřednictvím online obchodních partnerů. Více než 90 procent z celkového objemu obchodů společnosti se uzavírá prostřednictvím mobilních zařízení a aplikace Home Credit získaly od svého spuštění celosvětově více než 100 milionů registrovaných uživatelů.

Posláním skupiny Home Credit je být odpovědným poskytovatelem finančních služeb v České republice a na Slovensku. V roce 2023 se Home Credit umístil na prvním místě v nezávislém Indexu odpovědného úvěrování zveřejňovaném organizací Člověk v tísni. Home Credit se nadále zaměřuje na vyhledávání nových zdrojů výnosů, například v oblasti distribuce pojištění třetích stran, a na vývoj nových obchodních produktů.

Skupina Home Credit podepsala v únoru 2024 podmíněnou rámcovou smlouvu o prodeji 100 % aktiv vietnamského Home Creditu thajské Siam Commercial Bank. Transakce podléhá schválení příslušných regulačních orgánů a její vypořádání se očekává v první polovině roku 2025.

Home Credit

Společenská odpovědnost

V rámci projektu Saksham společnosti Home Credit India ve spolupráci s IDF se od července 2022 do března 2023 vzdělávalo v oblasti fi nanční gramotnosti 30 tisíc žen a dívek ze znevýhodněných komunit. Ve Vietnamu získaly znevýhodněné ženy bezúročné půjčky a školení finančních dovedností z projektu Home Credit Domov pro život, který se zaměřil na 500 vybraných domácností.

V rámci iniciativy Home Love byly po celé zemi distribuovány věcné dary i spotřební zboží – město Bac Lieu získalo nové dětské hřiště a stovky dětí z Ha Giangu dostaly teplé oblečení. Kromě toho se více než 1500 zaměstnanců skupiny Home Credit zapojilo do charitativních aktivit.

„Zodpovědné financování potřeb zákazníků napomáhá lepšímu životu lidí, rodin i komunit."

Jean-Pascal Duvieusart

Předseda představenstva, PPF Financial Holdings

Kontakty

Home Credit N.V.

Strawinskylaan 933
1077 XX Amsterdam
Nizozemsko

Home Credit International, a.s.

Evropská 2690/17
160 00 Prague 6
Česká republika