Vážený uživateli, je nám líto, ale Váš prohlížeč nepodporuje plné zobrazení webu. Doporučujeme Vám přejít na jeho aktuálnější verzi (MS Edge) nebo na některý z nejčastějších prohlížečů (Chrome, Firefox, Safari).

Podpora vzdělávání a kooperace s vysokými školami

Škoda Transportation

Široký soubor aktivit podporuje vzdělávání a studenty zejména v oborech navázaných na strojírenství. V rámci projektu Studenti a praxe seznamuje studenty gymnázií a středních škol s technickými obory. Studenti jsou zapojeni ve Škoda Transportation do reálného projektu a ve spolupráci se zaměstnanci podílejí na vývoji.

Pro ty, kteří se pro studium technického oboru na vysoké škole rozhodnou, je určen Trainee program, který se stal prestižním a vyhledávaným spojením praxe se studiem vysoké školy. Škoda Transportation také spolupracuje a finančně podporuje české univerzity poskytující technické vzdělání a subvencuje i publikační činnost jejich profesorů.

Cena Emila Škody

Ve spolupráci s předními vysokoškolskými pedagogy a nadací ČVUT MediaLab se každoročně oceňují nejlepší technické diplomové práce, jejichž autoři jsou finančně odměněni. https://www.skoda.cz/cena-emila-skody/  

Dalším z projektů je DESIGN+ organizovaný Západočeskou univerzitou. V něm se učí studenti spolupracovat v interdisciplinárních týmech a řešit témata zadaná průmyslovými podniky. Řada účastníků programu pak spojí svoji profesní kariéru se Škoda Transportation.

Škoda Transportation opakovaně podpořila program „Experience Cambridge“, v rámci kterého mohou středoškoláci ucházející se o přijetí na Cambridge, zažít tydenní pobyt na univerzitě. Tam „stínují“ studenty a profesory v rámci svého zvoleného oboru. Mají také možnost setkání s přijímacím oddělením, aby získali potřebné informace k přijímacímu řízení a průběhu studia.  http://cucss.uk/

Škoda Transportation