Vážený uživateli, je nám líto, ale Váš prohlížeč nepodporuje plné zobrazení webu. Doporučujeme Vám přejít na jeho aktuálnější verzi (MS Edge) nebo na některý z nejčastějších prohlížečů (Chrome, Firefox, Safari).

Neauditované kombinované finanční výsledky skupiny Air Bank za rok 2020

Air Bank

11/3/2021 | 4 minuty čtení

Vytisknout
Kopírovat odkaz
VVYBUDOVÁNÍM DIGITÁLNÍ DISTRIBUCE ZÍSKALA V ROCE 2020 SKUPINA AIR BANK 173 516 NOVÝCH KLIENTŮ A NAVZDORY PANDEMII COVIDU-19 DOSÁHLA ČISTÉHO ZISKU VE VÝŠI 1,5 MILIARDY KORUN

Neauditované kombinované finanční výsledky skupiny Air Bank (viz poznámka níže), kterou tvoří společnosti Air Bank a.s., Benxy s.r.o. (Zonky), Home Credit a.s. a Home Credit Slovakia, a.s., za rok 2020.

Shrnutí

  • Skupina potvrdila svoji vedoucí pozici v oblasti digitálního a online úvěrování a dokázala získat 173 516 nových klientů a navýšit produkci úvěrů, a to v podstatě bez větších dopadů omezení souvisejících s pandemií, která postihla tradiční kanály.
  • Počet aktivních klientů Skupiny v roce 2020 vzrostl na 1,23 milionu, přičemž klientela Air Bank a platformy Zonky se meziročně rozrostla o 9,6 % na 947 tisíc.
  • Mobilní bankovnictví Air Bank si udržuje rychlé tempo růstu – má 606 000 uživatelů a 22% denní využití aplikace (DAU), což je více než dvojnásobek tržního průměru.
  • Celkový čistý objem úvěrů Skupiny v roce 2020 dosáhl 56,7 mld. Kč, přičemž úvěry retailovým klientům tvořily 48,5 mld. Kč, což představuje meziroční nárůst o 12 %. Celkový tržní podíl.
  • Průměrný výnos z aktiv Skupiny v roce 2020 činil 5,1 % a průměrná cena finančních prostředků dosáhla 0,4 %.
  • Špičkové řízení rizik umožnilo skupině udržet náklady na riziko na úrovni 1,1 %, což mírně překračuje historické výsledky v důsledku tvorby rezerv v souvislosti s pandemií covidu-19.
  • Díky digitální akvizici klientů a nabídce služeb poklesl zisk Skupiny v pandemickém roce 2020 meziročně o pouhých 15,6 %. Skupina dosáhla čistého zisku ve výši 1,5 miliardy Kč a 17,2% návratnosti hmotného kapitálu (ROTE).

Digitální banka Air Bank, platforma přímého úvěrování Zonky a poskytovatelé spotřebitelského financování Home Credit Česká republika a Home Credit Slovakia (dále jen „Skupina Air Bank“ nebo „Skupina“) dosáhly v roce 2020 čistého zisku ve výši 1,5 miliardy korun. Schopnost Skupiny získávat nové klienty a nabízet služby digitálně navzdory vlivům pandemie covidu-19 omezila meziroční pokles zisku na pouhých 15,6 %. Skupině její „digitální DNA“ umožnila lépe obsluhovat zákazníky a díky zotavení ekonomiky na svých trzích předstihnout své konkurenty na trhu.

„Koronavirová pandemie ovlivnila každé odvětví podnikání včetně finančního tím, že omezila poskytování tradičních služeb na pobočkách. Díky plně digitálním službám a uživatelsky přátelskému přístupu umíme své zákazníky obsloužit kdekoliv a kdykoliv je třeba. Proto jsme dokázali růst i v průběhu pandemie,“ říká Michal Strcula, generální ředitel Air Bank a člen dozorčí rady společností Benxy, Home Credit a Home Credit Slovakia.

Od svého založení před 10 lety se Air Bank zaměřuje na špičkové inovace v digitálních službách. Úspěšnost těchto kroků v posledních letech upevnila její pozici průkopníka mezi evropskými neobankami a zůstane hlavním motorem růstu skupiny i v budoucnosti.

Skupina klade u všech svých podnikatelských činností důraz na odpovědné úvěrování. Nevládní organizace Člověk v tísni ji loni zařadila na první tři místa svého Indexu odpovědného úvěrování. Průzkum srovnává poskytovatele úvěrů na základě 15 ukazatelů včetně celkové ceny půjčky, transparentnosti a férovosti vůči klientům.

Tři jednotlivé značky Skupiny – Air Bank, Zonky a Home Credit – mají dobrou výchozí pozici pro obsluhu různých segmentů českého trhu, která jim umožňuje solidní růst. Tyto tři značky jsou dobře zavedené – míra povědomí o nich přesahuje 90 % – a na svých trzích jsou leadery z hlediska zákaznické zkušenosti.

Zákazníci Air Bank jsou mladší a bohatší, než je tržní průměr. Vyznají se v digitálních technologiích, mobilní aplikaci využívají o 50 % častěji, než je tržní průměr, a platebními kartami platí v průměru 15krát za měsíc, kdežto klienti konkurentů Air Bank jen 9,7krát měsíčně.

Podíl online žádostí o úvěr v roce 2020 dosáhl 85 %. V porovnání s tržním průměrem a vzhledem k nedlouhé historii banky je trh Air Bank dosud nedostatečně penetrován, což skupině do budoucnosti skýtá možnosti trvalého růstu.

„Skupina Air Bank si rozhodně zachová své zaměření na růst v digitálním sektoru, inovace a klientskou zkušenost, díky čemuž bude schopna dosáhnout svého cíle přiblížit se do roku 2023 zisku ve výši 3 miliard korun,“ dodává Michal Strcula.

Hlavní kombinované finanční výsledky v milionech Kč 

2020

2019

Meziroční změna

Provozní výnosy

5 781

5 949

(2,8 %)

Obecné provozní náklady

(3 344)

(3 616)

(7,5 %)

Ztráty ze znehodnocení

(613)

(13)

-

Čistý zisk

1 502

1 780

(15,6 %)

Návratnost hmotného kapitálu - ROTE v %

17,2

22,8

(5,6 p.b.)

Bilanční suma

137 842

122 818

12,2 %

Air Bank

Air Bank je nejrychleji rostoucí a největší neobankou a jednou z mála na světě, které se podařilo dosáhnout jak rozsahu, tak ziskovosti. V současné době nabízí prostřednictvím svých digitálních kanálů ucelený sortiment produktů retailového bankovnictví.

V loňském roce Air Bank potřetí zvítězila v hodnocení zákaznické zkušenosti společnosti KPMG mezi dvěma sty pravidelně hodnocenými značkami působícími na českém trhu.

Vybrané ukazatele Air Bank ke dni 31. prosince 2020

Počet klientů

861 055

Podíl nových žádostí o úvěr online 

85 %

Počet uživatelů mobilní aplikace (My Air)  

606 000

Počet uživatelů chytrých hodinek / mobilních plateb

367 383

Podíl online transakcí

99 %

Home Credit ČR/Slovakia

Home Credit je největší a nejdůvěryhodnější nebankovní poskytovatel spotřebitelského financování, které nabízí v místech prodeje formou kreditních karet, spotřebitelských úvěrů, úvěrů na pořízení vozidla a mikroúvěrů. Loni se společnost Home Credit Česká republika umístila na třetí příčce Indexu odpovědného úvěrování, který pravidelně sestavuje nevládní organizace Člověk v tísni.

Vybrané ukazatele Home Credit ke dni 31. prosince 2020                     

Čistý objem úvěrů        

15,91 mld. Kč

Podíl nových smluv uzavřených online

57 % v roce 2020

Počet klientů      

290 420

Měsíční počet aktivních uživatelů aplikace HC 

53 238

Zonky (Benxy)

Zonky je platforma výlučně přímého (peer-to-peer) úvěrování. 

Vybrané ukazatele Zonky ke dni 31. prosince 2020

Počet vypůjčovatelů

42 654

Počet investorů

42 805

Podíl smluv zpracovaných online

100 %

Poznámka: Tyto kombinované výsledky agregují finanční výsledky čtyř právnických osob – Air Bank a.s., Benxy s.r.o. (Zonky), Home Credit a.s. a Home Credit Slovakia, a.s. – podle mezinárodních standardů finančního výkaznictví. Kombinované výsledky byly připraveny pouze pro informativní účely s ohledem na probíhající jednání o jejich možném spojení s MONETA Money Bank, a.s.  Díky své povaze se kombinované výsledky týkají hypotetické situace, jako by Air Bank a.s., Benxy s.r.o., Home Credit a.s. a Home Credit Slovakia, a.s. tvořily jednu účetně konsolidovanou skupinu. Kombinované výsledky nebyly auditovány ani jinak ověřeny auditorem. Společně jsou Air Bank a.s., Benxy s.r.o., Home Credit a.s. a Home Credit Slovakia, a.s. v tomto sdělení označovány jako Skupina. Každá z těchto společností je nepřímo ovládaná společností Home Credit Group B.V., která je součástí skupiny PPF.

Sdílet na sociálních sítích

Sdílet na sociálních sítích

Vytisknout

Kopírovat odkaz

Mohlo by vás zajímat