Vážený uživateli, je nám líto, ale Váš prohlížeč nepodporuje plné zobrazení webu. Doporučujeme Vám přejít na jeho aktuálnější verzi (MS Edge) nebo na některý z nejčastějších prohlížečů (Chrome, Firefox, Safari).

PPF banka vykazuje stabilní růst a pozitivní hospodářské výsledky

PPF banka

10/5/2022 | 2 minuty čtení

Vytisknout
Stáhnout jako PDF
Kopírovat odkaz

Čistý zisk: 640 mil. Kč Objem obchodů s CP: 172 mld. Kč
Kapitálový poměr: 21,0 % Provozní výnosy:  1,6 mld. Kč
Celková aktiva: 273 mld. Kč Čisté úrokové výnosy: 1,3 mld. Kč

PPF banka dosáhla v prvním čtvrtletí 2022 čistého zisku 640 milionů Kč, tedy o 36 procent více než ve stejném období loni. V době napjaté geopolitické situace po nedávné invazi Ruska na Ukrajinu tak banka pokračovala ve svém úspěšném hospodaření z předchozích let. Za loňský kalendářní rok vzrostl její čistý zisk meziročně o polovinu, na 1,747 miliardy korun.

Aktivní přístup banky při využívání obchodních příležitostí se promítl do vyšší úrovně bilance v porovnání se stejným obdobím minulého roku. Výše aktiv a postupné navyšování úrokových sazeb
v prvním čtvrtletí tohoto roku velmi významně přispěly k více než dvojnásobnému nárůstu úrokových výnosů, až na hodnotu  1,3 miliardy korun.

PPF bance se rovněž dařilo, podobně jako v minulém roce, při obchodování s úrokovými a měnovými nástroji. Také díky úspěšnému přístupu k operacím na kapitálových trzích dosáhla čistého zisku z obchodování více než 200 milionů korun. Banka v prvním čtvrtletí 2022 zaujala velmi obezřetný postoj vzhledem k důsledkům agrese Ruska na evropskou ekonomickou situaci a vytvořila obezřetné opravné položky v hodnotě téměř 450 milionů korun.

PPF banka patří k největším a nejúspěšnějším obchodníkům na finančních trzích v ČR. Objem obchodů s cennými papíry přesáhl ve sledovaném období 172 miliard korun. Tento objem zahrnuje 149 miliard korun v tuzemských státních dluhopisech. Hodnocení Ministerstva financí ČR primárních dealerů státního dluhu k 31. 3. 2022, v němž se umístila PPF banka na druhém místě, potvrdilo dlouhodobou pozici banky mezi třemi nejlepší primární dealery.

PPF banka se i nadále účastní zvyšujících se aktivit na dluhopisovém trhu v České republice, včetně emisí korporátních bondů, v návaznosti na oživení domácí ekonomiky po propadu v předchozích dvou letech.

V oblasti služeb pro zákazníky se PPF banka aktivně věnuje vývoji nové mobilní aplikace a kontinuálnímu vylepšování internetového bankovnictví. Díky řadě inovací poskytuje nyní výrazně vyšší uživatelský komfort a pružně reaguje na rostoucí požadavky klientů, stejně jako na jejich zvyšující se nároky ohledně kybernetické bezpečnosti.

Bilanční suma PPF banky dosáhla v 1. čtvrtletí 273 miliard korun a výrazně převyšuje úroveň předcovidového roku 2019. Kapitálový poměr více než 20 procent se pohybuje významně nad stanovenou regulatorní hranicí obdobně jako stabilní úroveň likvidity PPF banky s LCR ukazatelem 138 procent na konci 1. čtvrtletí.

Petr Jirásko, předseda představenstva a CEO PPF banky, k výsledkům a činnosti banky v 1. čtvrtletí 2022 uvedl: „Od začátku roku držíme pozitivní dynamiku základních ekonomických ukazatelů při zachovávání robustních opravných položek proti případným ztrátovým úvěrům. Jsme tak připraveni na to, abychom dokázali zvládnout globální ekonomické dopady války na Ukrajině. Pokud jde o přímou expozici PPF banky v Rusku, představuje pouze 0,18 procenta z celkové bilanční sumy, v podobě standardního portfolia korporátních dluhopisů.“

„Banka svým klientům zprostředkovává možnosti podílet se na byznysu skupiny PPF, jíž je banka pevnou součástí. S pomocí různých dluhových cenných papírů jsme jen loni propojili investiční příležitosti za více než 4 miliardy korun,“ dodal předseda představenstva a CEO PPF banky.

„Banka se nad rámec své dlouhodobé spolupráce s Nadací The Kellner Family Foundation a Nadací PPF rovněž zaměřuje, společně s kolegy ze skupiny PPF, na pomoc ukrajinským uprchlíkům v České republice,“ řekl Petr Jirásko a dodává: Společenská odpovědnost je nedílnou součást aktivit PPF banky a tvoří jeden z pilířů udržitelnosti jejího podnikání podle zásad ESG.“

Finanční ukazatele 1Q 2022:
Aktiva v mil. Kč 1Q 2022 1Q 2021

Peníze a peněžní ekvivalenty                                                                                              

147 171

109 752

Finanční aktiva oceněná reálnou hodnotou do zisku nebo ztráty                           

34 348

18 433

Finanční aktiva oceněná reálnou hodnotou do ostatního úplného výsledku      

 34 575

20 625

Finanční aktiva oceněná naběhlou hodnotou

1 312

0

Pohledávky za bankami

12 909

10 885

Pohledávky za klienty

41 258

48 230

Majetkové účasti

237

237

Ostatní aktiva

1 158

1 001

Aktiva celkem 272 968 209 163
Pasiva v mil. Kč 1Q 2022 1Q 2021

Závazky vůči bankám

38 521

18 117

Závazky vůči klientům                                                                                                            

182 366

158 886

Vydané dluhové cenné papíry                                                                     

4 253

3 610

Finanční závazky oceněné reálnou hodnotou do zisku nebo ztráty                      

29 854

11 828

Ostatní pasiva

1 409

1 151

Základní kapitál

769

769

Ostatní složky vlastního kapitálu

15 796

14 802

Pasiva celkem 272 968 209 163
Výkaz zisku a ztrát v mil. Kč 1Q 2022 1Q 2021

Čisté výnosy z úroků

1 304

586

Čisté výnosy z poplatků a provizí

40

38

Čistý zisk / ztráta z obchodování a výnosy z dividend

207

 237

Všeobecné správní náklady

(224)

(217) 

Zisky / ztráty ze snížení hodnoty

(444)

41

Ostatní provozní výsledek

(94) 

(104)

Daň z příjmů

(149)

(109)

Zisk nebo ztráta za účetní období 640 472

Finanční ukazatele 2021:
Aktiva v mil. Kč FY 2021 FY 2020

Peníze a peněžní ekvivalenty                                                                      

127 050

90 096

Finanční aktiva oceněná reálnou hodnotou do zisku nebo ztráty                    

36 813

19 291

Finanční aktiva oceněná reálnou hodnotou do ostatního úplného výsledku    

22 894

19 314

Pohledávky za bankami

5 227

4 130

Pohledávky za klienty

43 351

35 745

Majetkové účasti

237

237

Ostatní aktiva

1 050

910

Aktiva celkem 236 622 169 723
Pasiva v mil. Kč FY 2021 FY 2020

Závazky vůči bankám

41 333

1 933

Závazky vůči klientům                                                                                 

145 548

131 462

Vydané dluhové cenné papíry                                                                     

4 411

3 122

Finanční závazky oceněné reálnou hodnotou do zisku nebo ztráty                 

27 632

16 710

Ostatní pasiva

1 156

1 082

Základní kapitál

769

769

Ostatní složky vlastního kapitálu

15 773

14 645

Pasiva celkem                                                                                            236 622 169 723
Výkaz zisku a ztrát v mil. Kč FY 2021 FY 2020

Čisté výnosy z úroků

2 827

3 292

Čisté výnosy z poplatků a provizí

224

209

Čistý zisk / ztráta z obchodování a výnosy z dividend

252

759

Všeobecné správní náklady

(954)

(817)

Zisky / ztráty ze snížení hodnoty

187

(1 750)

Ostatní provozní výsledek

(409)

(382)

Daň z příjmů

(380)

(178)

Zisk nebo ztráta za účetní období 1 747 1 133

Sdílet na sociálních sítích

Sdílet na sociálních sítích

Vytisknout

Stáhnout jako PDF

Kopírovat odkaz