Vážený uživateli, je nám líto, ale Váš prohlížeč nepodporuje plné zobrazení webu. Doporučujeme Vám přejít na jeho aktuálnější verzi (MS Edge) nebo na některý z nejčastějších prohlížečů (Chrome, Firefox, Safari).

PPF oznamuje záměr nabýt více než 90% podíl na základním jmění O2 Czech Republic metodou zrychleného odkupu s cílem stáhnout akcie O2 CR z pražské burzy

Skupina PPF

22/6/2021 | 2 minuty čtení

Vytisknout
Stáhnout jako PDF
Kopírovat odkaz
PPF oznamuje, že její společnost PPF Telco B.V. a s ní ve shodě jednající osoby ze Skupiny mají v úmyslu nakoupit další akcie O2 Czech Republic. Cílem PPF je v souladu se zákonnou normou o obchodních korporacích nabýt více než 90% podíl v O2 CR a následně iniciovat nucený přechod (tzv. povinný odkup) všech akcií ostatních akcionářů tohoto telekomunikačního operátora na subjekty ze skupiny PPF.

PPF oznamuje, že její společnost PPF Telco B.V. a s ní ve shodě jednající osoby ze Skupiny mají v úmyslu nakoupit další akcie O2 Czech Republic. Cílem PPF je v souladu se zákonnou normou o obchodních korporacích nabýt více než 90% podíl v O2 CR a následně iniciovat nucený přechod (tzv. povinný odkup) všech akcií ostatních akcionářů tohoto telekomunikačního operátora na subjekty ze skupiny PPF.

Skupina PPF prostřednictvím PPF Telco a osob s ní jednajících ve shodě nyní vlastní 83,58 % akcií v O2 CR a stejný podíl na hlasovacích právech. Další navýšení podílu PPF Telco na základním jmění O2 CR proběhne metodou takzvaného zrychleného odkupu akcií (reverse accelerated bookbuilding) za maximální cenu 264 korun za jednu akcii.

Procesem zrychleného odkupu jako jediný správce knih (sole bookrunner) byla pověřena PPF banka. Ta osloví pouze kvalifikované investory a otevření knih pro zrychlený odkup provede s okamžitou platností. Předpokládá se, že informace o stanovení ceny a celkovém počtu nově nabytých akcií budou oznámeny neprodleně po uzavření těchto objednávkových knih. Jejich uzavření může nastat kdykoli na základě rozhodnutí společnosti PPF Telco nebo PPF banky. Společnost PPF Telco si dále vyhrazuje právo kdykoli změnit podmínky nebo načasování zrychleného odkupu.

Získají-li PPF Telco a s ní ve shodě jednající osoby více než 90 % akcií O2 CR, budou moct akcionáři, kteří nejsou kvalifikovaní investoři, prodat své akcie v O2 CR skupině PPF v rámci následné nabídky povinného odkupu dle platných pravidel.

Rozhodnutí PPF nabídnout zrychlený odkup akcií O2 CR reflektuje fakt, že objem obchodů, se kterými se tyto cenné papíry na pražské burze obchodují, je velmi nízký a v tomto roce se pohybuje okolo 9,3 milionů korun. PPF tak prostřednictvím zrychleného odkupu nabízí kvalifikovaným investorům, aby své akcie v O2 CR mohli společnosti PPF Telco prodat najednou a počtech přesahující nyní obvyklé obchodní objemy na burze. Současně si prodávající zachovají svůj nárok na výplatu dividendy O2 CR ze zisku za rok 2020 a částky odpovídající snížení emisního ážia. Nárok na výplatu tohoto podílu na zisku bude zachován také pro drobné akcionáře v rámci následného povinného odkupu.

Sdílet na sociálních sítích

Sdílet na sociálních sítích

Vytisknout

Stáhnout jako PDF

Kopírovat odkaz