Vážený uživateli, je nám líto, ale Váš prohlížeč nepodporuje plné zobrazení webu. Doporučujeme Vám přejít na jeho aktuálnější verzi (MS Edge) nebo na některý z nejčastějších prohlížečů (Chrome, Firefox, Safari).

Přihlášky do grantového řízení Nadace The Kellner Family Foundation pro české studenty zahraničních univerzit se otevírají 1. února

Vytisknout
Kopírovat odkaz
Rodinná nadace manželů Renáty a Petra Kellnerových vyhlásila další grantové řízení pro studenty bakalářských programů zahraničních univerzit. O grant se mohou hlásit středoškoláci, kteří zahájí v akademickém roce 2021/2022 studium na zahraniční univerzitě, případně i čeští studenti, kteří již na univerzitě studují. Elektronické přihlášky je možné podávat od 1. února do 30. dubna 2021. O výběru stipendistů pro další akademický rok rozhodne odborná komise a správní rada nadace v průběhu června. V dosavadních jedenácti letech rozdělila nadace mezi 193 absolventů středních škol z celé České republiky bezmála 100 milionů korun.

Přihlášky do 12. grantového řízení Nadace The Kellner Family Foundation přijímá elektronicky, a to od 1. února 2021. Zájemci o podporu musí vyplnit elektronický formulář a následně vložit také všechny dokumenty, které nadace potřebuje k posouzení žádosti. Ke vkládání dokumentů se žadatel může přihlásit opakovaně, všechny dokumenty je ale nutné do systému uložit do uzávěrky, tedy do 30. dubna.

O udělení grantu rozhodne správní rada nadace na základě doporučení odborné komise do 30. června. Při výběru jsou hodnoceny nejen aktuální akademické výsledky žadatele, zvolená univerzita a obor, ale také plány studenta do budoucna a ekonomické zázemí rodiny žadatele. „Obor studia není v případě žádosti o grant nijak omezen. Stále častěji se ale přikláníme k podpoře těch, kteří se rozhodnou studovat na zahraniční univerzitě bakalářské obory, které jsou na českých univerzitách nabízeny omezeně, nebo je v Česku studovat nelze. Přitom jde o obory, které jsou i v naší zemi potenciálně velmi žádané a na českém trhu využitelné,“ popisuje Petra Dobešová, členka správní rady Nadace The Kellner Family Foundation. I proto byli v minulých letech častými příjemci stipendií studenti přírodních věd (chemie, biologie, fyziky, matematiky), medicíny a oborů z nich odvozených, dále pak oborů interdisciplinárních.

Grant získávají studenti na jeden rok studia, čímž se nadace snaží stipendisty motivovat k vynikajícím akademickým výsledkům. Stipendium je ale ve většině případů studentům přiznáno opakovaně, po celou dobu bakalářského programu. „Stejně jako v minulých letech plánujeme i letos mezi úspěšné žadatele o grant rozdělit zhruba 10 milionů korun. Vzhledem k odchodu Velké Británie z EU a s tím spojeným skokovým nárůstem nákladů na studium předpokládáme nižší zájem o britské univerzity, a naopak nárůst počtu zájemců o studium v Irsku, Nizozemsku, Dánsku a dalších zemích EU,“ uvádí Petra Dobešová. Podporu nadace mohou studenti využít jak na platbu školného, tak i pro pokrytí dalších nákladů spojených se studiem.

Stipendisté se zavazují pracovat v oboru, který studovali v době, kdy byli příjemci grantu, alespoň tři roky během 15 let od ukončení studia. Uplatnit nabyté zkušenosti mohou v České republice nebo ve prospěch ČR.

V aktuálním akademickém roce studuje s podporou nadace 53 studentů, z nichž je 16 nově zařazených a 37 ve studiu pokračujících. Na celkem 36 univerzitách v Evropě, USA i Asii se věnují především přírodním a lékařským vědám, technickým oborům, ale i ekonomii nebo uměleckým oborům. Profily všech stipendistů zveřejňuje Nadace na webových stránkách projektu Univerzity. Jsou tam také blogy stipendistů, kde popisují aktuální zkušenosti a zážitky ze studia.

O projektu Univerzity

Studovat na zahraniční univerzitě nemusí být jen příliš odvážný sen. Pro studenty, kteří mají nadání, motivaci a píli, ale chybí jim dostatek financí, vytvořila Nadace The Kellner Family Foundation projekt Univerzity. Z něj poskytuje finanční granty studentům bakalářských programů na prestižních zahraničních univerzitách.

Žádost o grant z projektu Univerzity předkládají uchazeči správní radě Nadace do konce dubna každého roku. Podrobné informace k podání žádosti: Jak požádat o finanční grant

O udělení grantu rozhoduje správní rada nadace na základě výběru a doporučení komise složené ze zástupců nadace a akademické obce. Ve druhém kole výběru se členové komise setkávají s vybranými studenty při rozhovoru, který podle situace proběhne v červnu osobně nebo online.

Sdílet na sociálních sítích

Sdílet na sociálních sítích

Vytisknout

Kopírovat odkaz