Vážený uživateli, je nám líto, ale Váš prohlížeč nepodporuje plné zobrazení webu. Doporučujeme Vám přejít na jeho aktuálnější verzi (MS Edge) nebo na některý z nejčastějších prohlížečů (Chrome, Firefox, Safari).
SOTIO
SOTIO

Přípravek SOT101 má slibné výsledky u pacientů s pokročilými pevnými nádory

SOTIO Biotech

11/11/2021 | 2 minuty čtení

Vytisknout
Kopírovat odkaz
SOTIO Biotech, biotechnologická společnost vlastněná skupinou PPF, zveřejnila nová data z probíhající klinické studie AURELIO-03 fáze 1/1b hodnotící přípravek SOT101 na bázi interleukinu IL-15 u pacientů s pokročilými a metastazujícími nádory. Informace budou v sobotu 13. listopadu sdíleny s odbornou veřejností v rámci tří prezentací na 36. výročním zasedání Společnosti pro protinádorovou imunoterapii (Society for Immunotherapy of Cancer, SITC), které se koná ve dnech 10.–14. listopadu 2021 v americkém Washingtonu.
  • U většiny pacientů, kterým byl přípravek SOT101 (SO-C101) podáván v kombinační části klinické studie, byl zaznamenán klinický přínos terapie
  • Pozitivní odezva na podání hodnoceného přípravku byla pozorována i u pacientů, u nichž došlo během předchozí léčby PD-1 inhibitory ke zhoršení onemocnění
  • Přípravek SOT101 byl dobře tolerován u pacientů s pokročilými/metastazujícími pevnými nádory, a to jak v rámci monoterapie, tak i při kombinaci s pembrolizumabem

SOT101 je přípravek, který stimuluje imunitní systém tak, že aktivuje bílé krvinky, hlavně T-lymfocyty nebo NK buňky, aby zabíjely nádorové buňky. V imunoonkologii jde o velmi nadějnou terapeutickou látku, která se navíc dobře kombinuje se zavedenými onkologickými léky.

V rámci klinické studie AURELIO-03 byl u většiny z 13 pacientů s pokročilými/metastazujícími pevnými nádory prokázán klinický přínos kombinace přípravku SOT101 s pembrolizumabem, včetně pacientů, u nichž nepomohla předchozí léčba tzv. checkpoint inhibitory (CPI). V rámci studie, jejímž cílem je nalézt správnou dávku přípravku, lékaři účastnící se klinického hodnocení zaznamenali tři potvrzené částečné odpovědi na léčbu a čtyři případy dlouhodobé stabilizace onemocnění u pacientů, kteří již absolvovali jiné formy léčby. Kombinace přípravku SOT101 s pembrolizumabem byla také dobře tolerována organismem pacientů.

V části studie zaměřené na užití SOT101 jako monoterapie (bez kombinace s jinými druhy léčby) byly u  30 pacientů s pokročilými či metastazujícími pevnými nádory prokázány slibné známky účinnosti přípravku, včetně pacientů u nichž nepomohla předchozí léčba CPI. Doposud byla potvrzena jedna klinická i radiologická odpověď na léčbu a čtyři případy dlouhodobé stabilizace onemocnění. Jeden pacient dále vykázal částečnou odpověď na léčbu SOT101 v kombinaci s pembrolizumabem poté, co během monoterapie přípravkem SOT101 došlo k návratu onemocnění. SOT101 byl organizmem dobře snášen bez významnějších vedlejších účinků. V rámci studie byla stanoveno doporučená dávka pro připravovanou další studii fáze 2.

„Prezentované výsledky jsou velmi nadějné a pomáhají stanovit další směřování našeho klinického vývoje. Přípravek SOT101 prokázal v klinické studii vysokou úroveň bezpečnosti a slibnou účinnost jako monoterapie i v kombinaci s pembrolizumabem,“ říká prof. Radek Špíšek, generální ředitel SOTIO. „Odpovědi na hodnocený léčivý přípravek pozorované u pacientů s pokročilými pevnými nádory jsou povzbudivé. Věříme, že další vývoj přípravku SOT101 naváže na dosavadní výsledky jak v rámci probíhající klinické studie fáze 2, tak i připravované velké studie fáze 2, která bude zahájena během příštího roku.“

Vedoucí lékař koordinující klinickou studii s přípravkem SOT101, imunoonkolog z pařížského Ústavu Gustava Roussyho, prof. Aurélien Marabelle, dodává: „Ačkoli jsme byli v posledním desetiletí svědky významného pokroku v oblasti vývoje nových onkologických léčiv, stále naléhavě potřebujeme nové terapeutické možnosti pro pacienty s různými druhy nádorových onemocnění. Data prezentovaná na letošní konferenci SITC prokazují velký potenciál přípravku SOT101 u léčby pokročilých nebo metastazujících pevných nádorů.“

Všechny prezentace jsou dostupné na internetových stránkách společnosti SOTIO Biotech.

Sdílet na sociálních sítích

Sdílet na sociálních sítích

Vytisknout

Kopírovat odkaz

Mohlo by vás zajímat