Vážený uživateli, je nám líto, ale Váš prohlížeč nepodporuje plné zobrazení webu. Doporučujeme Vám přejít na jeho aktuálnější verzi (MS Edge) nebo na některý z nejčastějších prohlížečů (Chrome, Firefox, Safari).

Rodinná nadace manželů Kellnerových v roce 2019: štědrá podpora pro 97 středoškoláků, 61 univerzitních studentů a 860 učitelů veřejných ZŠ

Vytisknout
Kopírovat odkaz
Nadace The Kellner Family Foundation zveřejnila svoji výroční zprávu za rok 2019. Rodinná nadace manželů Renáty a Petra Kellnerových se zasazuje o to, aby přístup ke kvalitnímu vzdělání mělo co nejvíce dětí a mladých lidí, proto výrazně podporuje projekty ve veřejném i soukromém školství.

Nadace vloni rozdělila na darech celkem 89,5 milionu korun, v součtu od jejího založení to je už rovných 800 mil. Kč.

Prospěch z darů Nadace The Kellner Family Foundation získali v roce 2019:
  • 97 studentů gymnázia Open Gate | sociální stipendia ve výši 41 mil. Kč,
  • 61 studentů univerzit | finanční granty ve výši 10,5 mil. Kč
  • 860 pedagogů a jejich prostřednictvím 9 500 žáků ve 23 veřejných základních školách | 31 mil. Kč pro projekt Pomáháme školám k úspěchu

Právě české školství se letos na jaře kvůli nouzovému stavu výrazně proměnilo, kdy prezenční vzdělávání ze dne na den nahradila online výuka. „Jsem přesvědčena, že z tohoto období nám zůstane i mnoho dobrého a systematickou a dlouhodobou péčí se budeme podílet na dalším rozvoji našich studentů i školství v České republice,“ reaguje na aktuální situaci v úvodním slově k Výroční zprávě Nadace The Kellner Family Foundation její předsedkyně a zakladatelka Renáta Kellnerová.

Na gymnáziu Open Gate, jednom z nejlépe hodnocených gymnázií v Česku, studuje v tomto školním roce díky sociálním stipendiím od Nadace 97 studentů. Ve finančním vyjádření to je 41 mil. Kč. Od založení gymnázia poskytly rodinné nadace manželů Kellnerových jeho studentům už celkem 1 548 ročních stipendií. Šanci studovat na Open Gate tak od roku 2005 využilo také 53 dětí z dětských domovů, pěstounských rodin nebo Klokánku.

Desátým rokem pokračoval ve veřejných základních školách projekt Pomáháme školám k úspěchu, jehož vznik Nadace v roce 2010 iniciovala a po celou dobu ho také štědře financuje. Pro veřejné ZŠ vyčlenila už 293 mil. Kč. Tento projekt pomáhá měnit prostředí ve školách tak, aby přálo opravdovému vzdělávání žáků i profesnímu rozvoji pedagogů. V roce 2019 získalo prospěch ze 31 milionů korun ve 23 zapojených ZŠ více než 860 učitelů a jejich prostřednictvím také 9 500 žáků. Ve druhé polovině roku 2019 získal jasné obrysy plán, jak rozšířit záběr projektu na celkem stovku ZŠ.

Také desátým rokem poskytuje Nadace finanční granty nadaným a motivovaným studentům univerzit. V akademickém roce 2019/2020 rozdělila Nadace z projektu Univerzity mezi 61 stipendistů celkem 10,5 milionu korun. S přispěním Nadace na úhradu školného a životních nákladů studovalo nebo studuje převážně na zahraničních univerzitách v úhrnu již 177 mladých lidí. 

Nadace The Kellner Family Foundation čísla roku 2019

89,5 mil. Kč celková výše darů
41 mil. Kč stipendia studentům gymnázia Open Gate
97 studentů příjemci stipendia na gymnáziu Open Gate
31 mil. Kč veřejným ZŠ z projektu Pomáháme školám k úspěchu
860 pedagogů a 23 ZŠ zapojených do projektu Pomáháme školám k úspěchu
10,5 mil. Kč granty pro studenty univerzit
61 studentů příjemci finančních grantů z projektu Univerzity

Kompletní výroční zprávu za rok 2019 uveřejnila Nadace na stránkách www.kellnerfoundation.cz.

Odkaz na VZ Nadace 2019: https://bit.ly/VZ_nadaceKFF_2019

Sdílet na sociálních sítích

Sdílet na sociálních sítích

Vytisknout

Kopírovat odkaz