Vážený uživateli, je nám líto, ale Váš prohlížeč nepodporuje plné zobrazení webu. Doporučujeme Vám přejít na jeho aktuálnější verzi (MS Edge) nebo na některý z nejčastějších prohlížečů (Chrome, Firefox, Safari).

Rodinné nadace Kellnerových za 20 let fungování rozdělily celkem 1,7 mld. korun

Vytisknout
Kopírovat odkaz
Nadace The Kellner Family Foundation zveřejnila auditovanou výroční zprávu za rok 2021. Za dvacet let od založení první rodinné nadace poskytla rodina Kellnerova jejich prostřednictvím už celkem 1,7 mld. Kč na podporu vzdělanosti v České republice. V roce 2021 rozdělila Nadace The Kellner Family Foundation dary ve výši 92 milionů korun.

Prospěch z darů Nadace The Kellner Family Foundation získali v roce 2021 především:

  • 87 studentek a studentů gymnázia Open Gate
  • 57 Čechů a Češek na zahraničních a českých univerzitách
  • 2 944 pedagogů a jejich prostřednictvím 38 803 žáků ve 113 základních školách

Rodinná nadace manželů Kellnerových směřuje dlouhodobě velkorysou podporu dětem a mladým lidem, kteří se vzdělávají ve veřejném i soukromém školství. Hlavními příjemci podpory jsou veřejné základní školy zapojené do projektu Pomáháme školám k úspěchu, gymnazisté ze školy Open Gate a čeští studenti zahraničních univerzit. Aktivně se nadace zapojuje i do řešení aktuálních událostí, které ovlivňují celou společnost. Tak jako nyní válka na Ukrajině. „Společně s kolegyněmi a kolegy z Nadace PPF jsme velmi rychle reagovali na nastalou situaci, vyčlenili jsme 100 milionů korun, které postupně rozdělujeme na to, aby se ukrajinské děti co nejlépe začlenily do českých škol a do naší společnosti. Celý tým se intenzivně snaží o zjemnění následků této války na příchozí neúplné ukrajinské rodiny,“ uvedla v úvodním slovu výroční zprávy Nadace The Kellner Family Foundation její zakladatelka a předsedkyně správní rady Renáta Kellnerová.

Nadace The Kellner Family Foundation | čísla roku 2021

92 mil. Kč

celková výše darů

40 mil. Kč

pro veřejné ZŠ z projektu Pomáháme školám k úspěchu

34 mil. Kč

stipendia studentům gymnázia Open Gate

7,9 mil. Kč

granty pro české studenty univerzit z projektu Univerzity

10,2 mil. Kč

dary dalším institucím a jednotlivcům z oblasti vzdělávání, kultury, sportu nebo podpory zdraví

Dvacet let podpory vzdělávání

Filantropickým aktivitám na podporu vzdělanosti v České republice se rodina Kellnerova věnuje již 20 let. Během dvou dekád věnovaly Nadace The Kellner Family Foundation a její předchůdkyně Nadace Educa celkem 1,7 mld. Kč projektům v oblasti veřejného základního školství, středních i vysokých škol. Kontinuitu podporovaných projektů neporušily ani dva náročné roky ovlivněné onemocněním covid-19.

Sociální stipendia pro studenty gymnázia Open Gate
Na gymnáziu Open Gate studuje ve školním roce 2021/22 87 studentek a studentů díky sociálnímu stipendiu Nadace The Kellner Family Foundation. Od roku 2005, kdy bylo gymnázium založeno, poskytla nadace celkem 1 745 ročních sociálních stipendií v celkové částce 730 mil. Kč. Umožnila tak studium na jednom z nejlépe hodnocených gymnázií v České republice už 371 studentům. Šanci vzdělávat se s finanční podporou nadace využilo 64 dětí a mladých lidí z dětských domovů, pěstounské péče nebo Klokánku.

Pomáháme školám k úspěchu pro veřejné základní školy

Po skokovém růstu zapojených škol se v roce 2021 ustálil jejich počet na 113 veřejných ZŠ z celé České republiky. To představuje celkem 2 944 učitelů a jejich prostřednictvím působení na vzdělávání 38 803 žáků. Těm všem nadace v roce 2021 poskytla dar v hodnotě 40 mil. Kč. Od vzniku projektu v roce 2009 věnovala nadace na podporu smysluplné výuky, především v oblasti čtenářských a pisatelských dovedností, které jsou stavebním kamenem pro kritickou gramotnost, ve veřejných základních školách celkem 368 mil. Kč.

Granty pro studenty univerzit

V průběhu 12 let, kdy rozdělují rodinné nadace Kellnerových finanční granty mezi české studenty především bakalářského studia na zahraničních univerzitách, obdarovaly 218 vysokoškoláků celkovou částkou 105 mil. Kč. V akademickém roce 2021/22 získalo finanční grant 57 univerzitních studentů. Nejvíc stipendistů, bezmála 30 %, získává mezinárodní zkušenosti v technických oborech a informatice, 25 % pak studuje přírodní vědy. Pro akademický rok 2022/23 se správní rada Nadace The Kellner Family Foundation rozhodla navýšit částku na finanční granty pro studenty vysokých škol a univerzit na 15 mil. Kč.  

Směrování Nadace zůstává i po změnách v obsazení správní a dozorčí rady beze změn

Po tragické události, při níž v březnu 2021 zahynul Petr Kellner, se novým členem správní rady Nadace The Kellner Family Foundation stal profesor Radek Špíšek. Ředitel biotechnologické firmy SOTIO Biotech ze skupiny PPF tak doplnil tříčlennou radu po boku její předsedkyně Renáty Kellnerové a členky Petry Dobešové.

Do aktivit nadace se z pozice členů dozorčí rady aktivně zapojili v červnu 2021 také potomci Petra Kellnera, Anna a Lara Kellnerovy spolu s Petrem Kellnerem jr. „Naše děti jsme už dříve, jak dospívaly, s našimi filantropickými aktivitami seznamovali. Probírali jsme s nimi to, proč jsme se do téhle práce pustili. A ony jsou teď se mnou, abychom společně pokračovali v práci, kterou jsme s Petrem započali,“ uvedla ke změnám v orgánech Nadace The Kellner Family Foundation v roce 2021 Renáta Kellnerová. Nadace pokračuje v dlouhodobé strategii podpory vzdělávání i po změnách v obsazení správní a dozorčí rady.

Kompletní výroční zprávu za rok 2021 uveřejnila Nadace na svém webu www.kellnerfoundation.cz: https://bit.ly/VyrocniZprava_2021.

Sdílet na sociálních sítích

Sdílet na sociálních sítích

Vytisknout

Kopírovat odkaz