Vážený uživateli, je nám líto, ale Váš prohlížeč nepodporuje plné zobrazení webu. Doporučujeme Vám přejít na jeho aktuálnější verzi (MS Edge) nebo na některý z nejčastějších prohlížečů (Chrome, Firefox, Safari).

Skupina PPF a MONETA Money Bank se dohodly na ukončení akvizice Air Bank Group

Skupina PPF

30/5/2022 | 2 minuty čtení

Vytisknout
Stáhnout jako PDF
Kopírovat odkaz
Skupina PPF oznamuje, že dnes, 30. 5. 2022, uzavřela dohodu s MONETA Money Bank (MMB), která ukončuje proces spojení aktiv Air Bank Group s MMB. Důvodem jsou změny v makroekonomické oblasti, které zásadně mění parametry původně zamýšleného sloučení dle rámcové smlouvy, již obě strany uzavřely v květnu 2021 a následně aktualizovaly v listopadu 2021. Podle názoru PPF nejsou a nebudou naplněny předpoklady, za kterých byla celá transakce připravena a domluvena. Skupina PPF byla připravena dostát všem svým smluvním závazkům, uzavřenou dohodu však vítá a považuje ji v danou chvíli za nejlepší řešení pro PPF i pro ostatní akcionáře MMB.

Z jednání mezi zástupci PPF a MMB o procesu plánování integrace vyplynuly nové skutečnosti, které zásadně mění původně dohodnuté ekonomické parametry plánované fúze MMB a skupiny Air Bank. V případě dokončení transakce by došlo nejen k významné redukci rozvojových plánů, ale především k podstatnému snížení rozdělitelného zisku a rezerv ve srovnání s představami, které byly prezentovány při podpisu rámcové smlouvy. 

Nové skutečnosti, které mění loni dohodnuté ekonomické parametry, jsou zejména tyto:

  1. Sazba proticyklické kapitálové rezervy, která se vztahuje na všechny úvěrové instituce působící na českém trhu, bude od 1. července 2022 postupně zvyšována ze současné míry 0,5 % až na 2,5 % (s platností od 1. 4. 2023). Zvýšení proticyklické kapitálové rezervy by tedy zásadně snížilo plánovanou dividendovou kapacitu spojené banky, a tímto negativně ovlivnilo atraktivitu plánované akvizice pro všechny akcionáře MMB.
  2. Podle způsobů dokončení a vypořádání transakce a podle platných pravidel akvizičního účetnictví (tzv. Purchase Price Allocation) by dokončení transakce mělo významný negativní dopad týkající se jak účetní, tak regulatorní úrovně vlastního kapitálu. I toto je důsledkem zhoršené makroekonomické situace a růstu úrokových sazeb. Bez nutnosti strmě zvyšovat úrokové sazby v reakci na rostoucí inflaci by dopad pravidel akvizičního účetnictví sehrál při realizaci této transakce jen omezenou roli.
  3. Zhoršená makroekonomická a geopolitická situace, včetně důsledků války na Ukrajině, neúměrně zvyšuje ekonomická rizika související s výkonností aktiv nového uskupení. Současná ekonomická situace a složitá predikovatelnost dalšího vývoje snižuje růstový potenciál spojené banky.

Skupina PPF nadále zůstává s podílem 29,94 procenta největším akcionářem MMB.

Sdílet na sociálních sítích

Sdílet na sociálních sítích

Vytisknout

Stáhnout jako PDF

Kopírovat odkaz