Vážený uživateli, je nám líto, ale Váš prohlížeč nepodporuje plné zobrazení webu. Doporučujeme Vám přejít na jeho aktuálnější verzi (MS Edge) nebo na některý z nejčastějších prohlížečů (Chrome, Firefox, Safari).

Vážené dámy, vážení pánové,

je tomu 50 let, co v roce 1971 vyhlásil americký prezident Nixon válku rakovině s programem zásadních investic do vývoje, výzkumu a péče o pacienty. Uběhlo půl století, investovány byly stovky miliard dolarů a boj s rakovinou není ani přes snahu tisíců výzkumníků a stovek týmů po celém světě u konce. Společnost SOTIO patřící do skupiny PPF se výzkumu a vývoji přípravků proti nádorovým onemocněním věnuje více než 10 let. Za tu dobu došla s některými až do III. fáze klinických studií a spolupracuje s prestižními světovými centry a odborníky. PPF a SOTIO iniciovali připojení Česka k již existujícímu mezinárodnímu Indexu připravenosti na rakovinu, součásti rozsáhlého programu Global Cancer Initiative, jako součást své analytické práce, která souvisí s celosvětovými aktivitami v oblasti biotechnologií.  Další motivací byla dlouhodobá snaha skupiny PPF ve všech oblastech svého působení vytvářet a sdílet expertízu srovnatelnou se světovými špičkami, přinášet tím inspiraci, znalosti a podílet se na expertní diskuzi. Prostě napomáhat dění, které posunuje Českou republiku dopředu.

To vše Index připravenosti na rakovinu splňuje. Na základě 45 přesně definovaných parametrů pomohl objektivizovat aktuální situaci péče o onkologické pacienty v Česku, popsal, ve kterých oblastech v mezinárodním srovnání vynikáme a co nám dnes naopak chybí k úspěchu, kde je příležitost udělat další důležité kroky kupředu. Současně přinesl možnost inspirovat se ze zahraniční praxe i přesto, že je, vzhledem k lokálním specifikům, ne vždy zcela přenositelná. 

V komplexním hodnocení 29 světových zemí skončila Česká republika na 8. místě. Jsem optimistou a vynikající pozice naší země mne nepřekvapila zejména v oblastech, jako je dostupnost péče, síť zdravotnických zařízení či erudice zdravotního personálu. To vše je, jak potvrdil Index, v Česku nadstandardní. Se znalostí odvětví mne neudivily ani částečné nedostatky v oblasti regulace a strategií. Onkologická péče aktuálně prochází doslova překotným rozvojem. Přední česká pracoviště jsou zapojena do velkého množství klinických studií a schvalovány jsou další inovativní metody léčby. Pro úspěch v boji s rakovinou je především třeba koncepčně zajistit přístup pacientů k odborným lékařům a moderním lékům včas. Spolu s kvalitními screeningovými programy umožňujícími včasný záchyt onemocnění to může být cestou ke zlepšení nejen pozice České republiky v žebříčku, ale především prognózy desítek tisíc českých pacientů bojujících s touto zákeřnou chorobou. 

Kompletní výsledky Indexu, které jsou k dispozici na www.valkaprotirakovine.cz, budou též základem expertní debaty zástupců veřejného, odborného i akademického sektoru s mezinárodní účastí, plánované na konec roku 2021.

Radek Špíšek

generální ředitel SOTIO