Souhlas s užíváním výročních zpráv

V souladu s Podmínkami používání těchto webových stránek se vylučuje a je zakázáno užívat fotografie obsažené ve výročních zprávách umístěných na shora uvedených stránkách pro jiné než výhradně vlastní osobní a nekomerční účely a tyto fotografie rozmnožovat, upravovat, měnit, přetvářet či jinak do fotografií obsažených ve výročních zprávách zasahovat a tyto zásahem dotčené fotografie rozmnožovat. Obsah výročních zpráv včetně fotografií můžete zobrazovat na obrazovce počítače nebo mobilního telefonu, můžete si tisknout jednotlivé stránky na papír (avšak nikoliv pořizovat jejich fotokopie) a tyto stránky ukládat v elektronické podobě na disku nebo ve svém mobilním telefonu (avšak nikoliv na serveru či jiném paměťovém médiu zapojeném do sítě) výhradně pro své vlastní osobní a nekomerční účely.

Souhlasím s uvedenými podmínkami užívání výroční zprávy.

Ano   Ne

Stahuji

PPF Art

PPF Art se věnuje aktivitám v oblasti kultury a umění.

Společnost PPF Art od 90. let minulého století systematicky buduje sbírku československé a české fotografie, která v současné době čítá více než 1 800 děl od 150 autorů. Součástí je i rozsáhlý soubor fotografií světově uznávaného českého fotografa Josefa Sudka. Spravuje rovněž sbírku obrazů, jejímž základem se stala umělecká díla odkoupená v roce 2014 ze sbírky České pojišťovny. Jedná se o díla nashromážděná za téměř dvě století existence ČP. PPF Art provozuje pražské galerie Ateliér Josefa Sudka a Galerie Václava Špály, kde představuje veřejnosti díla zavedených českých autorů, ale i neobvyklé a překvapující instalace mladých umělců. Firma přispívá k rozvoji a popularizaci umění i spoluprací s jinými galeriemi, zapůjčováním děl na domácí a zahraniční výstavy i vydáváním tematických výtvarných publikací spojených se sbírkami nebo pořádanými výstavami.

PPF Art provozuje tyto galerie:

  • Galerie Václava Špály - PPF Art se stala provozovatelem této prestižní galerie na následujících deset let na jaře 2010, kdy zvítězila ve výběrovém řízení vyhlášeném MČ Praha 1.
  • Ateliér Josefa Sudka - díky investici skupiny PPF se rozpadající ateliér slavného fotografa změnil v respektovaný výstavní prostor.

PPF Art: Vedení ke dni 1. února 2016

Představenstvo: Evžen Hart, člen představenstva
Dozorčí rada: Kateřina Jirásková, předsedkyně dozorčí rady
Aleš Minx, člen dozorčí rady
Kateřina Čiháková, členka dozorčí rady

 

Evropská 2690/17
160 00 Praha 6
Česká republika

lagner@ppf.cz
www.ppf.eu

Zpět na portfolio

Tento web využívá cookies. Jeho používáním s tím vyjadřujete souhlas. O cookies

Souhlasím