Souhlas s užíváním výročních zpráv

V souladu s Podmínkami používání těchto webových stránek se vylučuje a je zakázáno užívat fotografie obsažené ve výročních zprávách umístěných na shora uvedených stránkách pro jiné než výhradně vlastní osobní a nekomerční účely a tyto fotografie rozmnožovat, upravovat, měnit, přetvářet či jinak do fotografií obsažených ve výročních zprávách zasahovat a tyto zásahem dotčené fotografie rozmnožovat. Obsah výročních zpráv včetně fotografií můžete zobrazovat na obrazovce počítače nebo mobilního telefonu, můžete si tisknout jednotlivé stránky na papír (avšak nikoliv pořizovat jejich fotokopie) a tyto stránky ukládat v elektronické podobě na disku nebo ve svém mobilním telefonu (avšak nikoliv na serveru či jiném paměťovém médiu zapojeném do sítě) výhradně pro své vlastní osobní a nekomerční účely.

Souhlasím s uvedenými podmínkami užívání výroční zprávy.

Ano   Ne

Příprava náhledu

PPF Art

PPF Art se věnuje aktivitám v oblasti kultury a umění.

PPF byla v devadesátých letech 20. století jednou z prvních soukromých společností, která se začala systematicky věnovat podpoře umění a pomohla tak zachránit unikátní umělecké projekty a díla.

Společnost PPF Art přispívá k rozvoji a popularizaci českého umění u nás i v zahraničí. Spravuje umělecké sbírky PPF, zajišťuje výstavní činnost ve známých pražských galeriích a spolupracuje i s jinými galeriemi, kterým zapůjčuje díla na domácí a zahraniční výstavy. Podílí se také na vydávání tematických výtvarných publikací.

Umělecké sbírky:

PPF Art spravuje zřejmě největší soukromou sbírku české a slovenské fotografie. Základem sbírky jsou fotografie Josefa Sudka, dále to jsou například díla Františka Drtikola, Jaromíra Funkeho, Ivana Pinkavy, Tono Stana a mnoha dalších. Každoročně do sbírky přibudou portfolia mladých současných autorů. Sbírka čítá 2 044 děl od 192 autorů (údaj k červenci 2019). Výběr ze sbírky české a slovenské fotografie skupiny PPF je k dispozici zde.

PPF Art spravuje také soubor 333 výtvarných děl, převážně obrazů a soch, mezi nimiž jsou zastoupena díla Alfonse Muchy, Maxmiliána Pirnera, Jakuba Schikanedera, Luďka Marolda, Mikuláše Medka, Augusta Pienhagena a ze současných autorů například Ivana Ouhela, Tomáše Císařovského, Petra Nikla, Jana Merty a dalších. Část děl odkoupila PPF z tzv. Zlatého fondu sbírky České pojišťovny. Výběr ze sbírky obrazů skupiny PPF je k dispozici zde.

Provoz galerií:

Společnost zajišťuje celoroční provoz pražských galerií Ateliér Josefa Sudka na Újezdě a Galerie Václava Špály na Národní třídě. Představuje zde veřejnosti díla zavedených českých autorů, ale i neobvyklé a překvapující instalace mladých umělců.

Galerie Václava Špály: ve své výstavní dramaturgii se galerie pod vedením PPF Art věnuje profesionálnímu umění současných českých tvůrců.

Ateliér Josefa Sudka: dílo světově proslulého českého fotografa se stalo základem sbírky fotografií. Zároveň společnost provozuje i galerii nesoucí jeho jméno – Ateliér Josefa Sudka, o jehož obnovu se PPF zasloužila.

PPF Art: Vedení ke dni 1. února 2019

Představenstvo: Evžen Lev Hart, člen představenstva
Dozorčí rada: Kateřina Jirásková, předsedkyně dozorčí rady
Jana Sedláčková, členka dozorčí rady
Kateřina Čiháková, členka dozorčí rady
Vedení Jan Řehák, ředitel

 

Evropská 2690/17
160 00 Praha 6
Česká republika

lagner@ppf.cz
www.ppf-art.cz

Zpět na portfolio